░   Erzurum'da faaliyet gösteren Salkımsöğüt Yayınları güzel eserler yayımlamaya devam ediyor.
     Ara Nesil Tanzimat edebiyatının ikinci devresi olan Abdülhak Hâmid-Recaizâde Mahmud Ekrem ve Sâmipaşazâde Sezayi mektebiyle Servet-i Fünûn arasında kalan devreyi kapsar. Bu dönemde yüze yakın şair ve yazar faaliyet göstermiştir.
     Bir yandan eski şiire bağlı zevk ve estetiği sürdürürken diğer yandan Batı edebiyatının etkisiyle Servet-i Fünûn zevk ve estetiğini hazırlamaya çalışır. Bu bakımdan elinizdeki kitap edebiyatımızın şimdiye kadar iyi bilinmeyen bu devresini gün ışığına çıkarmak üzere hazırlanmıştır.
     Kitapta Ara Nesil döneminin tanımı, tarihçesi yapılmış, cereyan eden edebî faaliyetler, tartışmalar incelenmiş, bu nesle mensup yazarların listesi verilmiştir. Bu kadro içinde öne çıkmış 22 şair ve yazarın biyografileri ışığında sanat ve edebî faaliyetleri anlatılmış ve seçilmiş eserleri çözümlemeye tâbi tutulmuştur.
    Haberimize biraz gecikmeyle de olsa konu olan bu  kitap bu konuyla ilgili yazılmış ilk ve tek çalışmadır.
    Türk edebiyatının bu önemli devresi Prof. Dr. Ali İhsan Kolcu'nun titiz ve yetkin kaleminden okuyuculara sunulmaktadır.