░   Türk Edebiyatı dergisinin Nisan sayısı çıktı. Kitap tanıtımlarının bol olduğu bu sayının "Hasbıhal" i ile muhtevası:

"Sevgili Türk Edebiyatı Okuyucuları

Bu sayıya da şiirle başladık. Kâmil Uğurlu’nun “Arif Çavuş” şiiri, Türkülerimizle harmanlanmış bir ağıt gibi. Uğurlu, geleneği sürdürmenin güzel örneklerini sunuyor şiirlerinde. Azerbaycanlı birçok şair İstanbul’la ilgili şiirler kaleme alıyor. Şubat sayımızda Sabir Rüstemhanlı’nın “İstanbul’un Minareleri” şiirini hatırlayacaksınız. Bu sayıda da Ferid Hüseyn’in “İstanbul” şiirini paylaşıyoruz sizlerle. Bülend Tokgöz ise “Kolonizatör” şiiriyle aramızda. Tokgöz’ün şiir evreni her şiirde daha da genişliyor ve bizi şaşırtıyor. Mert Mevlüt Gökçe ise “Cümle” başlıklı şiiriyle yer aldı bu sayıda. Semih Diri’nin “Sen, Dünya ve Mezar”, İbrahim Gökburun’un “Hikâye Okuyan Kuş”, Mehmet Ali Genç’in “Geliyorum”, Cihan Adıman’ın “Boşluk ve Gül”, Yasin Mortaş’ın “Tîn Notları”, Maksut Koto’nun “Sana”, İlhan Kurt’un “Sancı”, Volkan Arslan’ın “Yaz Bitti” şiirlerini de keyifle okuyacaksınız.

Bu sayı bir de dosyamız var. Kudüs, İslâm âleminin gündeminden düşmüyor. Yakın zamanda düşeceğe de benzemiyor. Osmanlı idaresinde sulh ve sükûn içinde yaşanan bu kutsal şehir, on yıllardır İslâm dünyasının kanayan coğrafyası olmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi son olarak ABD başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımanın zamanı gelmiştir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu tür bir açıklamanın İslâm dünyasında infial yaratması kaçınılmazdı. Biz, Kudüs’te kalıcı bir barışın ancak ve ancak milletimiz eliyle sağlanacağına inanıyoruz.

Dosyaya bir röportajla başladık. Arkadaşımız Erhan Genç, Kudüs ve Bosna denince Türkiye’de ilk akla gelen isimlerden biri olan Süleyman Gündüz’le konuştu. Gündüz, dünya barışının zembereğinin Kudüs’te kurulu olduğunu söylüyor. Bu röportajı dikkatle okumanızı tavsiye ediyorum. Onu, dergimizde görmeye alışık olmadığınız uzunlukta bir hikâye, Mukadder Gemici’nin “Esir Şehrin Annesi” adlı eseri takip ediyor. Uzun tarih araştırmalarına dayanılarak yazılmış bir hikâye “Esir Şehrin Annesi”. Okuduğunuzda hikâyenin bir romanın bölümü gibi yazıldığını siz de fark edeceksiniz. Gemici, bir Kudüs romanı yazar mı? Kim bilir? Değerli edebiyat araştırmacısı Yasemin Akkuş ise Kudüs’ün izini divan şiirinde sürdü. Akkuş yazısında daha çok Ahmed Fakih’in Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe adlı meşhur eserine yoğunlaştı. 

Bu sayının önemli metinlerinden biri, Azerbaycan’ın önemli bilim adamlarından biri olan Milli İlimler Akademisi Başkan Yardımcısı İsa Hebibbeyli’ye ait. Hebibbeyli, vakfımızın kurucusu Merhum Ahmet Kabaklı’nın Türk Edebiyatı adlı beş ciltlik eserini edebiyat tarihçiliği açısından ele aldı. Son derece yetkin bir yazı olduğunu söylemek isterim. 

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Murat Belge, Şairaneden Şiirseli-Türkiye’de Modern Şiir adıyla bir eser yayınladı. Eserin özellikle ön sözünde sarf ettiği bir takım cümleler yazarın meseleye yaklaşımıyla ilgili ipuçları veriyordu. Bu öznel hatta tuhaf yaklaşımlar eserin içinde de devam ediyor. Mehmet Yılmaz, “Öznellik/Nesnellik Bağlamında Şiir Eleştirisinin Sorunları ve Murat Belge” başlıklı yazısında eseri ve Belge’nin metinlere, kişilere yaklaşımını teşrih masasına yatırıyor. Son derece önemli bir yazı.

Ömer Hakan Özalp, geçtiğimiz sayıda birinci kısmını yayınladığımız “Aksâ-yı Şark’tan Aksâ-yı Garb’a Uzak Doğu’dan Mektuplar”ın ikincisiyle aramızda. Bu mektuplar birkaç sayı daha devam edecek. Bu sayının iki sayfasını Kemaliye evlerine ayırdık. Şeref Özbey’in fotoğrafları Kemaliye evlerini ve bu evlerdeki kitabe kültürünü yansıtıyor. 

Bu sayının dosya hikâyesini saymazsak üç hikâyesinin ilki Sevgül Yılmaz’a ait. Yılmaz’ın “Ben Deli Değilim!” hikâyesi bir anne ile evladının arasındaki boşluğu, yabancılaşmayı anlatıyor. Onu Celalettin Murat’ın “Ûdî ve Bekçi” hikâyesi takip ediyor. Ahmed Pak ise; “Cevval Mehmed” adlı hikâyesiyle yer alıyor bu sayıda. Her üç hikâyeyi de büyük bir keyifle okuyacağınızdan eminim. 

Muharrem Dayanç, “Hayaller de Hâtıralara Dâhildir” adlı deneme-inceleme yazısıyla aramızda. Değerli hocamızın bundan sonra da yeni yazılarla dergimize katkı sağlamasını ümit ediyoruz. Cihan Okuyucu, Beşir Ayvazoğlu’nun son eseri Altın Kapı’yı, Nurcan Ankay da Julian Rentzsch ve İbrahim Şahin’in editörlüğünü yaptığı Tanpınar’ın Saklı Dünyası’nı yazdı. Bu sayı son yazısı Önder Kaya’ya ait. Kaya, E. Nedret İşli’nin Sahafnâme adlı eserini ve eser için düzenlenen etkinliği yazdı.  

Kitaplık ve ajanda her zamanki gibi dopdolu.

Yeni sayılarda buluşmak üzere… 

 Bahtiyar Aslan

Genel Yayın Yönetmeni"

YAZILAR
Bahtiyar Aslan HASBIHAL
Konuşan: Erhan Genç Süleyman Gündüz: DÜNYA BARIŞININ ZEMBEREĞİ KUDÜS’TE KURULUDUR
Mukadder Gemici ESİR ŞEHRİN ANNESİ
Yasemin Akkuş KUTLU ŞEHİR KUDÜS’E MEDHİYE
İsa Hebibbeyli AHMET KABAKLI’NIN EDEBİYAT TARİHÇİLİĞİ ÜZERİNE NOTLAR
Mehmet Yılmaz ÖZNELLİK/NESNELLİK BAĞLAMINDA ŞİİR ELEŞTİRİSİNİN SORUNLARI VE MURAT BELGE
Ömer Hakan Özalp UZAK DOĞU’DAN MEKTUPLAR-II
Şeref Özbey KEMÂLİYE (EĞİN) EVLERİ KİTÂBE KÜLTÜRÜ
Sevgül Yılmaz BEN DELİ DEĞİLİM!
Celalettin Murat ÛDÎ VE BEKÇİ
Ahmed Pak CEVVAL MEHMED
Muharrem Dayanç HAYALLER DE HÂTIRALARA DÂHİLDİR
Cihan Okuyucu BEŞİR AYVAZOĞLU’NUN YENİ ESERİ: ALTIN KAPI
Nurcan Ankay TANPINAR’IN SAKLI DÜNYASI ÜZERİNE
Önder Kaya SAHAFNÂME VE EMİN NEDRET İŞLİ
Ali Oktay Özbayrak Kitaplık: SEVGİ VE UMUT DOLU MEKTUPLARIYLA ARİF NİHAT ASYA’YA BİR BAKIŞ
Kasım Hızlı Kitaplık: SARAYIN SON BAŞ RESSAMI FAUSTO ZONARO-İKBÂLDEN İDBÂRA
Enver Aykol Kitaplık: ÖYLE BİR GÜZEL YER Kİ
Ufuk Aykol Kitaplık: KIRIM ATEŞİ BİR İŞGALİN ANATOMİSİ GÖNÜL ŞAMİLKIZI
Ramazan Ekici Kitaplık: I HARFİNİN DURUMU YA DA ŞAİRİN HAYATI ŞİİRE DAHİL
İmren Gece Özbey Kitaplık: TÜRK ROMANINDA MODA VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM
Osman Çeliksoy Kitaplık: ÇOLPAN YILDIZI
Tuğçe Meç Ajanda: SERGİ: SALTANATIN SON DEVRİNDE SALTANATLI YAŞAM: KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA
Mehmet Konuk Ajanda: TİYATRO: BEN ÇAĞIRMADIM...
Mertcan Aksoy Ajanda: ANMA: TARIK BUĞRA 100 YAŞINDA

 

ŞİİRLER
Kâmil Uğurlu ARİF ÇAVUŞ
Ferid Hüseyn İSTANBUL
Bülend Tokgöz KOLONİZATÖR
Mert Mevlüt Gökçe CÜMLE
Semih Diri SEN, DÜNYA VE MEZAR
İbrahim Gökburun HİKÂYE OKUYAN KUŞ
Mehmet Ali Genç GELİYORUM
Cihan Adıman BOŞLUK VE GÜL
Yasin Mortaş TÎN NOTLARI
Maksut Koto SANA
İlhan Kurt SANCI
Volkan Arslan YAZ BİTTİ