1 Şubat 2018 de İdeal Kültür & Yayıncılık tarafından yayımlanan "Kırım Türkleri; Eskişehir'de Kırım Kültürünün Folklorik Olarak İncelenmesi" adlı çalışma Kırım Tatar folkloruna ve kültürüne ışık tutuyor.
     Çiğdem Sütçü ve Fatih Özçelik'in araştırması Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye ve Şerefiye köylerinde yaşayan Kırım Türklerinin sosyokültürel yapılarının folklor (halk bilimi) açısından incelenmesi ve karşılaştırılmasını ele alıyor. Göçler, günlük hayat ve kabuller dahil pek çok hususa değinen çalışma folklor araştırmacılarına ve Kırım Tatar kültürünü merak eden farklı okuyucu kitlelerine de hitap ediyor.
     Diğer yeni kitap ise Faysal Okan Atasoy'un "Kırım Yurtına ve Ol Taraflarga Dâir Bolgan Yarlıglar ve Hatlar (1520-1742 Kırım Tatarcasıyla Yarlıklar ve Mektuplar)" adlı çalışmasının birinci ve ikinci cildi. 25 Ocak 2018'de TDK'dan yapılan bir duyuruya göre Türk Dil Kurumu yayınlarından çıkan bu mühim çalışma hem tarihçileri hem de Kırım Tatarlarının geçmişine ilgi duyan okuyucuyu cezbediyor.