░   Rusya tarafından işgal edilen Kırım'ı konu alan "Kırım Ateşi" kitabı Ötüken Neşriyat'ın katkılarıyla okurlarıyla buluştu.

     “Kırım Ateşi”nin ilk kitabı olduğunu vurgulayan Gönül Şamilkızı, "Daha önce sadece 60 sayfalık Kırım'da yaşananlarla ilgili Kırım Derneği 'nin desteği ile “Büyük Savaş’ın Kurbanı Kırım” adlı bir kitapçık basıldı. Yeni kitabım daha kapsamlı" ifadesini kullandı.

     Kitabının, “Tarih bölümü, işgalden önceki dönem yani yakın tarih, 1990’lı yıllardan 2013’ e kadar ki dönem, işgal kronolojisi ve işgalden sonraki dönem olmak üzere 4 bölümden” oluştuğuna değinen Şamilkızı, kitabının tarih kısmında Hakan Kırımlı ve Halil İnancık’ın çalışmalarından yararlandığını bildirdi.

     Yazar, işgal kronolojisi bölümünün kendi gözlemlerine dayandığına, eksik kalan kısımlarında da Kırım Haber Ajansı gibi kaynaklardan yararlandığına dikkat çekti.

     İşgalden sonraki dönem bölümünün kendisi için en zor kısım olduğunu belirten Şamilkızı, Kırım’dan işgal sonrası doğru haber almanın çok zor olduğunu vurgularken, söz konusu durumla ilgili çok titiz çalıştığını belirtti.

     Tek çalışma alanının artık Kırım olduğunu gururla kaydeden Gönül Şamilkızı, bu durumdan duyduğu sevinci dile getirdi.

Kırım Ateşi

     Kırım Tatarları, Sovyet diktatörlüğünün gasp ettiği vatanlarına, bu insanlık düşmanı rejimin çöküşüyle yarım asır sonra dönebilmişlerken, şimdi de o rejimin territoryal nüfuz ve etki alanına vâris olma iştahıyla Karadeniz’in incisine pençesini geçiren yeni Rus emellerinin kurbanı olmuşlardır. Böylece Kırım Tatarları’nın öz yurdu, bütün dünyanın gözü önünde iki yüzlü ve hukuksuz yeni Rus şovenizminin pervasız cinayetlerinin, Kremlin kuklaları tarafından yaratılan siyasî istikrarsızlık ve kararsızlıklardan beslenen saldırgan müdahalelerinin öznesine dönüşmüş, Kırım Tatarları öz topraklarında bu defa da esir durumuna düşmüşlerdir. Çalışma alanı eski Sovyet coğrafyası olan Gönül Şamilkızı, uzun zamandır yerinde takip ettiği bu bölgedeki çatışma ve krizleri, Kırım’ın işgaline varan sürecin birincil tanığı olmuş bir gazeteci kimliğiyle, okuyucuyu içine çekecek sarsıcı bir yalınlık ve anlaşılır bir kuşatıcılıkla ele almış, okurken, içinde bulunduğumuz bölgenin büyük politik aktörlerinden birinin, tarih tarafından kendisine verilen itimatsızlık beratını nasıl bir “liyakat”le taşıdığını daha iyi anlayacağımız çağdaş bir kronik meydana getirmiştir.

Kaynak: QHA