"Sevgili Türk Edebiyatı Okuyucuları

Bu sayıya şiirle başladık. Hüseyin Akın, Gelişi Güzel; A. Şenol Alkılıç, Apansız Bir Dilek; Özcan Ünlü Zor Sorudan Başlayalım; Bülend Tokgöz, Tecelliler; Yasin Mortaş, Ardahan Türküsü; Ahmettahsin Erdoğan, Şikâyet; Necip Yıldız, Gül Cambazı; Semih Diri, Ah; Yalçın Ülker, Yol Diye Bir Heyula; Mehmet Yılmaz, Binbir Gece Katliamları şiirleriyle bu sayıya katkı sağladılar. Hepsi birbirinden farklı şiirler, farklı sesler. 

Şiirleri arkadaşımız Erhan Genç’in Dudak Tiryakisi adlı hikâyesi takip ediyor. Erhan Genç, hikâyelerinde gündelik hayatın ayrıntılarına odaklanarak sıradan insanın hayatına, rüyasına, kaygı ve korkularına dokunuyor. Bizim hikâyemizi yazıyor kısacası. Erhan’ın hikâyesinden sonra İmdat Avşar’ın Azerbaycan Türkçesinden aktardığı Terane Vahid’e ait Savaş, Ninem ve Kayıp Zaman adlı hikâye geliyor. Vahid, yirmi beş yıl önceye, Karabağ olaylarına, Hocalı Soykırımı’na götürüyor bizi. Yürek yakan bir hikâye. Azerbaycan sanatçılarının bu insanlık dışı hadiseyi edebiyata ve geleceğe taşıma çabaları takdire şayan. 

Pendik Belediyesi ile Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı, Ummana Dökülen Irmaklar: Mehmet Âkif Ersoy’un Dost Çevresi başlığıyla bir proje yürütüyor. Bu projenin yürütücüsü konumunda olan M. Rüyan Soydan ve Doç. Dr. Turgay Anar ile arkadaşımız M. İsa Yeşil konuştu. Buradan projenin kısa süre içinde sonuçlanacağının müjdesini de vermek isterim.

İbrahim Öztürkçü, adını edebiyat camiasında hemen herkesin bildiği fakat hakkında derli toplu malumata sahip olmadığımız bir ismi, Muallim Ahmet Vahyi Ölmez’i yazdı. İçinde bulunduğumuz ay, merhumun vefatının ellinci yılına tesadüf ediyor. Bu sene, Ahmet Kutsi Tecer’in de vefatının ellinci yılı. 23 Temmuz 1967’de kaybettiğimiz şairi, sizler için Mustafa Özbalcı yazdı.

Bu sayıda maalesef başka bir vefatla ilgili iki yazı yer alıyor. Ekim ayının 24’ünde büyük bir sanatkârı, Tanburi Necdet Yaşar’ı kaybettik. Merhum, vakfımızın da kurucuları arasındaydı. Acısı hâlâ taptaze. Necdet Yaşar, hem tanburdaki üslubuyla hem de konuşma ve yaşama üslubuyla eşsiz bir insandı. Yahya Kemal’in meşhur; “Bir tel kopar, âhenk ebediyen kesilir” mısraını dergimizin kapağına onun için çıkardık. Tek tesellimiz eserlerinin ve icralarının büyük bir kısmının kayıt altında olmasıdır. Merhuma vakfımız ve dergimiz adına Allah’tan rahmet, başta yakınları olmak üzere musiki camiasına da başsağlığı diliyoruz. Merhumla ilgili ilk yazı, Bilen Işıktaş’a ait. Yazı, Sırrın Sonuçları Üzerine Bir Tasavvur: Tanburî Necdet Yaşar’ın Ardından başlığını taşıyor. İkinci yazı ise Namık Sinan Turan’a ait. Necdet Yaşar: Müzikle Var Olmanın İfadesi adlı yazıda, merhumun karakteristik özelliklerini de okuyacaksınız.

Bu sayıda arkadaşımız Funda Özsoy Erdoğan’ın büyük bir gayretle hazırladığı bir de dosyamız var. Dosya, günümüz Türk roman ve hikâyesinin önemli isimlerinden Hasan Ali Toptaş’a dair. Dosyanın ilk yazısı Mustafa Çaldak’a ait: Gölgesizler’i Okuma Kılavuzu. Çaldak’ın bu yazısını Duygu Aksoy’un yazarın başka bir kitabına odaklanan yazısı takip ediyor: Kuşlar Yasına Gider’de Farklı Bir Baba-Oğul İlişkisi. Dosyanın bir diğer yazısı Bin Hüzünlü Haz ile Başlayan Tanışıklık başlığını taşıyor. Sara Yalçındağ, şahsi tecrübelerinden hareketle, samimi, içten bir yazı kaleme almış. Mahmut Babacan ise yazarın tek çocuk kitabı olan Ben Bir Gürgen Dalıyım’a odaklanıyor yazısında. Babacan’ın yazısının başlığı; Mesajların Yerleştirildiği Bir Gürgen Dalı. Funda Özsoy Erdoğan, büyülü gerçekçilik akımı etrafında yazarın Heba romanını değerlendirirken; Emine Kılınç ise yazarın Gölgesizler romanının sinema versiyonunu ele almış, Romandan Sinemaya Gölgesizler başlıklı yazısında.

Erol Erdoğan Antalya’nın en yaşlı çınarını konu ediniyor, Yaşlı Çınar adlı yazısında. Erdoğan’ın Antalya’ya dair yazacağı, söyleyeceği daha çok şey var anlaşılan. 

Muhammed er-Râşidî’nin Şeker Maşası, Hasan Erimez’in Rapaiç ve Said Coşar’ın Hay Allah adlı hikâyelerini de keyifle okuyacaksınız. 

Cantürk Coşkun, Şiirden Coğrafyaya başlıklı yazısında, ilk baskısı 2010’da yapılan Ersin Özarslan’a ait, Arif Nihat Asya üzerine bir çalışmayı değerlendiriyor. Bu sayının bir başka yazısı Faruk Yaslıçimen’e ait. Yazının başlığı ise şöyle: Yerli ve Küresel Kültür Arasında Türkiye’de Kültür Politikası Üretmek. Gülcan Tezcan ise ekim ayında vizyona giren ve çok ses getiren film Ayla’yı yazdı. 

Kitaplık ve ajanda her zamanki gibi dopdolu.

Yeni sayılarda buluşmak üzere… 

 

Bahtiyar Aslan

Genel Yayın Yönetmeni

YAZILAR
Bahtiyar Aslan HASBIHAL
Erhan Genç DUDAK TİRYAKİSİ (hikâye)
Terane Vahid Azerbaycan Türkçesinden Aktaran: İmdat Avşar SAVAŞ, NİNEM VE KAYIP ZAMAN (hikâye)
Konuşan: M. İsa Yeşil MEHMET ÂKİF’E AİT HER ŞEYİ MÜBAREK BİR EMANET GİBİ GÖRÜYORUM!
İbrahim Öztürkçü VEFATININ 50. YILINDA ÂLİM BİR MUALLİM: AHMET VAHYİ ÖLMEZ
Mustafa Özbalcı VEFATININ 50. YILINDA AHMET KUTSİ TECER - Seçkin Bir Kültür Adamı ve Karakter Âbidesi-
Bilen Işıktaş SIRRIN SONUÇLARI ÜZERİNE BİR TASAVVUR: TANBURÎ NECDET YAŞAR’IN ARDINDAN
Namık Sinan Turan NECDET YAŞAR: MÜZİKLE VAR OLMANIN İFADESİ
Mustafa Çaldak GÖLGESİZLER’İ OKUMA KILAVUZU
Duygu Aksoy KUŞLAR YASINA GİDER’DE FARKLI BİR BABA-OĞUL İLİŞKİSİ
Sara Yalçındağ BİN HÜZÜNLÜ HAZ İLE BAŞLAYAN TANIŞIKLIK
Mahmut Babacan MESAJLARIN YERLEŞTİRİLDİĞİ BİR GÜRGEN DALI
Funda Özsoy E. HEBA ROMANINDA BÜYÜLÜ GERÇEKLİK
Emine Kılınç ROMANDAN SİNEMAYA: GÖLGESİZLER
Erol Erdoğan YAŞLI ÇINAR
Muhammed er-Râşidî Arapçadan Çeviren: Mustafa İsmail Dönmez ŞEKER MAŞASI (hikâye)
Hasan Erimez RAPAİÇ (hikâye)
Said Coşar HAY ALLAH (hikâye)
Cantürk Coşkun ŞİİRDEN COĞRAFYAYA
Faruk Yaslıçimen YERLİ VE KÜRESEL KÜLTÜR ARASINDA TÜRKİYE’DE KÜLTÜR POLİTİKASI ÜRETMEK
Gülcan Tezcan MEHMETÇİK’TEN BİR ŞEFKAT MASALI: AYLA
Fatih Akman VATANI DİLİNDE CENGİZ DAĞCI KİTABI
Büşra Ataker SILASI YİTİK BİR MÜNZEVİ-ZİYA OSMAN SABA
Mehmet Konuk GEÇ KALANLAR (tiyatro)
Tuğçe Meç NADAR’IN BÜYÜK PORTRELERİ (sergi)

 

ŞİİRLER
Hüseyin Akın GELİŞİ GÜZEL (şiir)
A. Şenol Alkılıç APANSIZ BİR DİLEK (şiir)
Özcan Ünlü ZOR SORUDAN BAŞLAYALIM (şiir)
Bülend Tokgöz TECELLİLER (şiir)
Yasin Mortaş ARDAHAN TÜRKÜSÜ (şiir)
Ahmettahsin Erdoğan ŞİKÂYET (şiir)
Necip Yıldız GÜL CAMBAZI (şiir)
Semih Diri AH (şiir)
Yalçın Ülker YOL DİYE BİR HEYULA (şiir)
Mehmet Yılmaz BİNBİR GECE KATLİAMLARI (şiir)