░   Azerbaycan'ın büyük şairi Genceli Nizami'nin "Hamse"si Özbekçeye çevirilerek Özbekistan'da yayımlandı.
     Taşkent’te bulunan Haydar Aliyev Kültür Merkezinin Müdürü Samir Abbasov’un GB News’e vermiş olduğu bilgiye göre, Özbekistan tarihinde bir ilk defa olarak, Azerbaycan'ın ünlü şairi Genceli Nizami’nin "Hamse" eseri Özbekçe'ye çevrildi.
     Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle yayınlanan "Hamse"nin Özbekistan Ali Şir Nevai Milli Kütüphanesinde tanıtımı gerçekleştirildi.     Özbekistan'ın başşehri Taşkent'teki Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve büyükelçilik bünyesinde bulunan Haydar Aliyev Azerbaycan Kültür Merkezi ile Özbek şair Cemal Kemal arasında Genceli Nizami'nin "Hamse"sini Özbekçeye çevirmek üzere sözleşme imzalandığını daha önce haber vermiştik.
     Klasik edebiyatımızda Mesnevî, kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşmuş bir nazım şeklidir (aa/bb/cc...). Beyit sayısı bakımından hiçbir sınırlama yoktur. Az sayıda olabileceği gibi on binlerce beyte kadar yazılabilir. Beyitler arasında kafiye, mevzu ve mana bakımından birlik ve bağlantı olması gerekmez. Gerek beyitler arasında kafiye bağlantısı bulunmaması gerek beyit sayısının sınırlı olmaması, şairlerin işledikleri konuyu istedikleri kadar genişletmelerine imkân sağlamış, bu yüzden de çok kullanılan bir nazım şekli olmuştur. 
     Klasik Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında aynı beş mesnevisinden meydana gelen eserler toplamına hamse diyoruz.
     Genceli Nizami'nin şiirleri de Mevlana Celaleddin gibi Farsça yazılmıştır. Edebiyatımızda "hamse" sahibi şairlerden Ali Şir Nevai ise eserlerinde Türk dilini kullanmayı tercih etmiştir. Mevlana Celaleddin, Nizami ve Ali Şir Nevai'nin kendilerinden sonra gelen şairler üzerinde derin etkileri görülmüştür.
     Türk Dünyasının en büyük şairlerinden biri olan Nizami, 1141'de Gence'de doğdu. Asıl adı Cemaleddin Ebu Muhammed İlyas bin Yusuf'tur. Dünyada Fars şairi olarak tanıtılan Nizami kendi eserlerinde özellikle memleketi Gence'ye olan sevgisini dile getirmiştir.
     Henüz hayattayken ün kazanan Nizami en önemli eserini "Hamse" adı altında topladı. Hamse'de, Nizami'nin 1177'de yazdığı "Sırlar Hazinesi", 1180'de yazdığı "Hüsrev ve Şirin", 1188'de yazdığı "Leyla ile Mecnun", 1196'da yazdığı "Yedi Güzel" ve 1197-1209 arasında yazdığı "İskendername" adlı mesneviler yer alır.
     Genceli Nizami'nin eserleri, kendisinden sonra gelen büyük sair ve düşünürleri de etkilemiştir. Nizami'nin "Hamse"sinde işlediği konular daha sonra Şirazlı Sadi'nin "Bostan"ında, Mevlana Celaleddin'nin "Mesnevi"sinde, Emir Hüsrev Dehlevi'nin "Hamse"sinde, Arif Erdebili'nin "Ferhadname"sinde, Ali Şir Nevai ve Abdurrahman Cami'nin 'hamselerinde ve Muhammed Fuzuli'nin "Leyla ile Mecnun" adlı eserinde yeniden işlenmiştir.

Hamse (Nizami)