Merhum Ahmet Kabaklı tarafından çıkarıldığı zamandan beri yayınını kesintisiz sürdüren Türk Edebiyatı dergisi Ekim 2017 sayısında hikâye ve şiirlerle okuyucusunu selamladı. Genel Yayın Yönetmeni Bahtiyar Aslan’ın kaleminden yeni sayı hakkında bilgi alıyoruz:
     “Sevgili Türk Edebiyatı Okuyucuları

      Dergimizin bu sayısına iki hikâyeyle başladık. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sayıda Necdet Ekici’nin Çayın Soğudu Başkanım adlı hikâyesini yayınlamıştık. Bu sayının ilk hikâyesi karakterler ve atmosfer olarak Ekici’nin hikâyesine çok benziyor. İkisinde de Anadolu’nun renklerinden biri olan Abdallardan söz ediliyor. İki hikâyenin farkı, olaylar ve yazarların üslubuyla ilgili. İmdat Avşar’ın Yetim Abdal isimli hikâyesi şiirsel bir üslupla kaleme alınmış. İkinci hikâye Celalettin Murat’a ait. Derin Dükkân başlıklı hikâye, taşrada yalnız bir öğretmenin/aydının çevreyle kurduğu bağı ve sair zamanlardaki yalnızlığını anlatıyor. Otobiyografik bir hikâye olduğu intibaını uyandırıyor okuyanda. Adı gibi derin bir hikâye.

     Geçtiğimiz sayıda Şerif Muhittin Targan ile ilgili yazılar yayınladığımızı hatırlayacaksınız. Targan ile ilgili çalışmalar da yapan ve memleketimizin önemli musikişinaslarından biri olan Mehmet Güntekin’le yapmayı planladığımız söyleşi Güntekin’in sağlık problemleri yüzünden ertelenmişti. Bu sayımızın röportajını İbrahim Öztürkçü arkadaşımız Mehmet Güntekin’le yaptı. Kısa ama etkili bir röportaj oldu.

     Kıymetli okuyucularımız, yeni bir eğitim-öğretim yılının başlangıcındayız. Bu eğitim-öğretim yılı da müfredat değişiklikleri ve tartışmaları ile başladı. Bu tartışmalara daha uzun süre gündemdeki yerini koruyacağa benziyor. Biz de dergi olarak küçük bir eğitim dosyası hazırladık. Dosyanın ilk yazısı, öteden beri özellikle Türkçe ve edebiyat müfredatıyla ilgili eleştirilerini kaleme alan Prof. Dr. Alâattin Karaca’ya ait. Karaca’nın yazısının başlığı bir ihtar gibi; Geleneksiz İlim de, Eğitim de, Müfredat da Olmaz!.. Alâattin Hoca, yazısında edebiyat derslerinin neden ve nasıl ideolojik bir araç hâline getirildiğini tartışıyor. 

     Dosyanın bir diğer yazısı Kâmil Yeşil’e ait. Yeşil, 1941-42 eğitim-öğretim döneminin iftihar listesini ele alıyor ve bu listeden hareketle günümüzde neden iftihar listemiz olmadığını sorguluyor. 1941-42’nin iftihar listesinde kimler yok ki! Necmettin Erbakan’dan Erdal İnönü’ye, Gazi Yaşargil’den Muharrem Ergin’e siyaset ve ilim âleminin tanıdık simaları… Recep Seyhan ise dosyaya Seksenli Yılların Türkçe Ders Kitaplarında Akıl Tutulmaları başlıklı yazısıyla katkıda bulundu. Yazarlarımızdan Funda Özsoy Erdoğan ise meseleye tersinden bakıyor ve kitap okuma alışkanlığının nasıl kazanılmayacağını sorguluyor. Her iki yazı da kişisel tecrübeye dayanıyor.

     Bu sayının şairleri ve şiirleri ise şöyle sıralandı; Bülend Tokgöz; Bağış, Nâzım Payam; Varidat, Celalettin Kurt; Erguvan Vakti, Ahmettahsin Erdoğan; Kesişme, Cengizhan Orakçı; Sen En İyimizsin, Yalçın Ülker; Ölgün Vakitler, Mehmet Şahinkoç; Kok Beni Azıcık, Sercan Ceylan; Ba/de Bağırdı, Erol Yılmaz; Muhacir Çiçekler, Tarık Özcan; Ateşle Gülü Gördüm, Ahmet Şenol Alkılıç; İnsanlar İçinde.

     Bu sayının önemli yazılarından biri de Ömer Hakan Özalp’a ait. Yazının başlığı Mehmed Âkif’in Vefatına Üsküp’ten Yükselen Mersiye ve Birkaç Tashih. Onu Süleyman Berk’in; Erzincan Kemâliye Salihli Köyü Çeşmesi adlı yazısı takip ediyor. Kendisi bir hattat ve fotoğraf sanatçısı olan Berk’in dikkatleri ve bu küçük yazıları kültürel mirasımız açısından çok önemli. 

     Bu sayının önemli yazılarından biri de Muhammed Hüküm’e ait. Hüküm, şair ve akademisyen yazarlarımızdan. Yakın zamanda Kemal Tahir’le ilgili çok önemli bir eser de neşreden yazar, Kemal Tahir’e dair görüşlerini ve iddialarını kaleme almaya devam ediyor. Bu yazılardan ilkine bu sayıda yer veriyoruz. Yazının başlığı Düşünür, Romancı, Sosyolog veya Tarihçi: Kemal Tahir – I. Serinin yeni yazılarını önümüzdeki sayılarda okuyabileceksiniz.

     Bu sayının diğer hikâyeleri ise Fatih Baha Aydın ve Fatma Zehra Sunay’a ait. Aydın’ın hikâyesinin başlığı Kablelvukumarbaz, Sunay’ın ki ise Leyli Meccani. İki hikâyeyi de severek okuyacaksınız. 

     Sinan Bakır ise Bakış Talimi’ni Mistik-Metafizik Bağlamda Anlamak/Okumak başlıklı yazısında Atakan Yavuz’un şiirlerine ve şiir estetiğine eğildi. 

     Ayşe Göktürk Tunceroğlu, Gagauz Yeri’ne dair gezi yazılarının sonuncusunu yazdı. “Nasıl Yazar Oldular?” başlıklı söyleşi serimizin bu ayki konuğu arkadaşımız Özcan Ünlü. Erhan Genç’in sorularını büyük bir incelik, içtenlik ve yetkinlikle cevapladığı için Ünlü’ye teşekkür ediyoruz. 

     Kitaplık ve ajanda her zamanki gibi dopdolu.

     Yeni sayılarda buluşmak üzere…

Bahtiyar Aslan

Türk Edebiyatı Dergisi

Genel Yayın Yönetmeni”


YAZILAR

Bahtiyar Aslan

HASBIHAL

İmdat Avşar

YETİM ABDAL (hikâye)

Celâlettin Murat

DERİN DÜKKÂN (hikâye)

Konuşan: İbrahim Öztürkçü

Mehmet Güntekin: TARGAN’IN UDU, MÜZİK GELENEĞİMİZDE ÖNCESİ OLAN BİR SÜRECİN DEVAMI DEĞİLDİR

Alâattin Karaca

Dosya: GELENEKSİZ İLİM DE, EĞİTİM DE, MÜFREDAT DA OLMAZ!..

Kâmil Yeşil

Dosya: EĞİTİMDE BAŞARININ ÖLÇÜSÜ: İFTİHARDAN ŞAMPİYONLUĞA

Recep Seyhan

Dosya: SEKSENLİ YILLARIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA AKIL TUTULMALARI

Funda Özsoy Erdoğan

Dosya: KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANILMAZ?

Ömer Hakan Özalp

MEHMED ÂKİF’İN VEFATINA ÜSKÜP’TEN YÜKSELEN MERSİYE VE BİRKAÇ TASHİH

Süleyman Berk

ERZİNCAN KEMÂLİYE SALİHLİ KÖYÜ ÇEŞMESİ

Muhammed Hüküm

DÜŞÜNÜR, ROMANCI, SOSYOLOG VEYA TARİHÇİ: KEMAL TAHİR - I

Fatih Baha Aydın

KABLELVUKUMARBAZ (hikâye)

Fatma Zehra Sunay

LEYLİ MECCANÎ (hikâye)

Sinan Bakır

BAKIŞ TALİMİ’Nİ MİSTİK-METAFİZİK BAĞLAMDA ANLAMAK/OKUMAK

Ayşe Göktürk Tunceroğlu

GAGAUZ YERİ’NE “KALIN SALICAKLAN...” DERKEN

Hazırlayan: Erhan Genç

Nasıl Yazar Oldular? Özcan Ünlü: ŞİİRİN ALINYAZISI KURŞUN KALEMLE YAZILIR

Nurullah Aydın

Kitaplık: BİR YOL MESELİ

Fatih Akman

Kitaplık: EHL-İ SÜNNETİN REİSLERİNDEN İMAM-I MÂTÜRÎDÎ

Enver Aykol

ÇÖP KOVASINDAKİ RESİMLER

Mehmet Menderes

YOL VE ERDEM ÖĞRETİLERİ

Mehmet Samsakçı

Kitaplık: DİVANINI YAKAN ŞAİR

Abdullah Cengiz

Ajanda: ANA YURDU (Sinema)

Tuğçe Meç

Ajanda: FLÂNEUSES/AYLAKLAR SERGİSİ (Sergi)

Türk Edebiyatı

Ajanda: MUZAFFER İZGÜ, ŞERİF MARDİN (Vefat)

 

ŞİİRLER

Bülend Tozgöz

BAĞIŞ (şiir)

Nazım Payam

VARİDAT (şiir)

Celalettin Kurt

ERGUVAN VAKTİ (şiir)

Ahmettahsin Erdoğan

KESİŞME (şiir)

Cengizhan Orakçı

SEN EN İYİMİZSİN (şiir)

Yalçın Ülker

ÖLGÜN VAKİTLER (şiir)

Mehmet Şahinkoç

KOK BENİ AZICIK (şiir)

Sercan Ceylan

BA/DE BAĞIRDI (şiir)

Erol Yılmaz

MUHACİR ÇİÇEKLER (şiir)

Tarık Özcan

ATEŞLE GÜLÜ GÖRDÜM (şiir)

Ahmet Şenol Alkılıç

İNSANLAR İÇİNDE (şiir)