Yakut nedir, bilirsiniz. Pembe veya erguvan tonları ile karışık koyu kırmızı renkte, saydam bir korindon türü olan değerli taştır. Soydaşlarımız olan Yakutları da bilirsiniz. Yakutistan'ı da işitmiş olmalısınız. Onların toprakları şimdi Rus hakimiyetinde. Ülkelerine de Rusçanın gramerine uygun olarak "Yakutsk" diyorlar. İstanbul'da onları, yüzyıllardır koptuğumuz, binlerce kilometre ötede olan soydaşlarımızı tanıtmak üzere bir faaliyet düzenlendi.
     “İstanbul’da Yakutsk Kültür Günleri”, iki Türk soylu toplumun mesafe tanımadan, ortak kültür ve medeniyet paylaşımı ve kaynaşması adına başlatılan uzun soluklu programların ilki olacak.
     Programın içeriğinde; Resmi ve ticari toplantıların yanı sıra; “Yakutsk El Sanatları Kasabası, ‘Yakutsk Kuzeyin Kalbi’ sergisi, Çeşitli Sahne Gösterileri- Konserler ve Film Gösterileri gibi pek çok kültürel etkinlik de bulunuyor.
     İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile Rusya Federasyonu Saha Cumhuriyeti (Yakutya) Yakutsk Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği “ İstanbul’da Yakutsk Kültür Günleri” programı 7-11 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da çeşitli mekânlarda gerçekleştirilecek.     Yakutistan Türk Cumhuriyetleri içinde En kuzeydedir, Kuzey Kutbunda kasabaları dahi vardır.
     Kendilerine Saka veya Saha diyen Kuzeydoğu Sibirya’da bilhassa Yakut (Saha) Cumhuriyeti’nde yaşarlar. Yüzölçümü bakımından eski Sovyetler Birliği’ndeki en büyük muhtar cumhuriyeti olup, 3.103.000 km.2’dir. Başkenti Yakutsk olan Yakutistan’ın genel nüfusu 1.094.005’tir (1989). Doğusunda Orta Sibir dağları ve kuzeybatısında Doğu Sibir dağları bulunmaktadır. Yakutistan’da Anabar, Olenek, Lena, Yaba, İndigirka ve Koluma nehirleri bulunur.
Ülkenin %20’sinden fazla bölümü kuzey kutbundadır ve 2/3’si dağlarla kaplıdır. Güneydeki göller yöresi hariç toprak tamamen buzlarla kaplıdır. Kış 180 ile 220 gün arası sürer. Ocak ayı ortalaması -34° ile -45°C (en fazla -68°C) derece arasındadır. Yaz çok kısa sürmekte olup, 85 ile 100 gün arasındadır. Temmuz ayı ortalaması 18°-19°C’dir (en fazla 38°C).
     Ülkenin 4/5’ünü kutup bölgesine has iğne yapraklı ağaçlar kaplar ve Yakutistan’ın ancak %l’i tarıma elverişlidir. Genellikle nehirlerde balıkçılık yapılır, ormanlarda kürk hayvanları avlanır. Bunun dışında soğuğa dayanıklı Ren geyikleri ve at beslenir. Bu sert iklim şartlarına rağmen Yakutistan madenleri yönünden zengin bir ülkedir.
     Aldan, İndigirka ve Koluma’da bol miktarda altın elde edilir. Bunun dışında Vilcuc ve Olenek’te elmas madenleri bulunmaktadır. Bu iki kıymetli madenin dışında kurşun, çinko, volfram, molibden de elde edilmektedir. Yakutistan’da 2.500 milyon tonluk çok zengin kömür rezervinin bulunduğu tahmin edilmektedir.
     Tabiat şartları çok elverişsiz olduğu için demiryolu ulaşımı olmadığı gibi diğer ulaşım türleri de zor yapılmaktadır. Halk bilhassa yaşamaya daha elverişli olan Orta Lena-Aldan ve Vilcuc havzalarında yerleşmiştir.
     1989 nüfus sayımına göre Yakut Cumhuriyeti’nin genel nüfusu 1.094.065’e ulaşmıştı.Yakutların %95,5’inin kendi cumhuriyetlerinde yaşamalarına rağmen ancak %38,4’lük bir orana sahip oldukları görülür. Aslında yaşamaya pek elverişli olmayan bu topraklar yeraltı zenginlikleri dolayısıyla Rusları celp etmiş olup, onlar genel nüfusun %50’sini ellerinde tutmaktadırlar. Son yıllarda cumhuriyet nüfusunun artışı ise nüfus artışından ziyade bu yörelere çalışmaya gelenlerin artışından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Haber: Gazete 2023