░   Türk Dünyasının genç yazar ve şairleri Avrasya Yazarlar Birliği’nin organizasyonu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile İstanbul’da bir araya geldi.     İlk defa düzenlenen faaliyete Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC, Türkiye ve yirmi iki özerk Türk cumhuriyeti ve topluluklarından gelen genç yazar, şair ve mütercimler katıldı.
     14 Ağustos 2017 günü, İstanbul'da, Kozyatağı ByOtel'de tanışma yemeği ile başlayan Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması , 15 Ağustosta yapılan açılış toplantısı ile sürdü. Tanışma yemeğinde Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu'nun konuşmasının ardından bütün davetliler tek tek kürsüye çıkarak kendilerini tanıttılar.
     Kültür ve Turizm eski bakanlarından Prof.Dr. Nabi Avcı’nın da katılımı ile yapılan açılış toplantısından sonra Prof.Dr. Ramazan Korkmaz tarafından verilen “Türk Dünyası Edebiyatının Ortak Çağları” açılış konferansı ile devam etti. Dr. Kamil Akarsu’nun sunduğu “Geleneksel Edebiyatımızdan Yararlanma Yolları” semineri ile ortak köklerimiz üzerinde yeni bir gelecek inşa etmenin yollarını genç yazar ve şairlerle birlikte arandı.
     Kendi ülkelerinde kitapları yayınlanmış veya seçkin edebiyat dergilerde eserleri yer almış genç yazarlar, Türk Dünyası edebiyatındaki son gelişmeler ve çeşitli ilgi konularında fikir alışverişinde bulunarak birbirleriyle tecrübelerini paylaştılar. Bunun yanısıra gelecekteki Türk edebiyatını oluşturacak olan genç yazarlar ülkelerine döndüklerinden sonra birbirlerinin eserlerini kendi dillerine çevirmeyi de kararlaştırdılar.
     Genç şair ve yazarlara hitap eden Ali Akbaş (Türkiye), Anar (Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı), Tölen Abdik (Kazakistan) ve İsmail Bozkurt (KKTC) gibi eserleriyle bilinen, ünlü şair ve yazarlar gençlerle değerli hayat ve iş tecrübelerini paylaştılar. Farklı edebi ve kültürel çalışmalarla süren faaliyet 4 gün devam etti. (14-18 Ağustos 2017)
     Yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki hususların sonuç bildirisinde yer almasına karar verildi:
“1) Türk Dünyasının ortak bir iletişim dilinin Türkiye Türkçesi olmasına, gelecek toplantılarda bu dilin ortak kullanımının en üst düzeye çıkarmak için çalışmalar yapılmasına,
2) Genç Yazarlar için ortak bir ödül ihdas edilmesine,
3) Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşmalarının her yıl tekrarlanmasına,
4) Bu etkinliklerin Türk Dünyasından bir şair veya yazar adına düzenlenmesine,
5) Genç şair ve yazarlarda Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması ile ortaya çıkan motivasyonun yıl içerisinde kurulacak ilişkilerle devam ettirilmesine, bunun için sürekli iletişimde kalma yollarının oluşturulmasına,
6) Katılımcı şair ve yazarların eserlerinin diğer edebî dil ve lehçelere çevrilerek dergilerde veya kitap olarak yayınlama çalışmalarının yapılmasına,
7) Etkinliğe katılan Türk Dünyasının genç şair ve yazarları adına projeye destek olan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür edilmesine" karar verildi.

Yakup Ömeroğlu tanışma yemeğinde ilk konuşmasını yapıyor.

Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar

Genç şair ve yazarlar İstanbul'u gezerken