░   Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bu yana yürüttüğü en mühim faaliyetlerden biri olan Türk dili kurultaylarından sekizincisi bu yıl 22 - 26 Mayıs 2017 günlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.


     Dünyadaki Türk dili araştırmalarında çok mühim bir yeri olan ve milletlerarası bilim çevrelerince kurumlaşmış ilmî toplantı olarak kabul edilen bu faaliyetin temeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Dil Kurumunun kurucusu Gazi Mustafa Kemal tarafından atılmıştır.

     Yurt içi ve yurt dışından bilim adamlarının katılabileceği VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nda alanla ilgili daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya sözlü olarak sunulmamış bildirilere yer verilecektir.

     VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı başvuru süresi tamamlanmıştır. Türkoloji dünyası ilim adamları ve araştırmacılarının yoğun ilgisi için teşekkür ederiz.