░   Her iki yılda bir Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından Türkistan Yerleşkesi'nde düzenli olarak gerçekleştirilen Türkoloji Kongresi'nin VII.si 18-20 Ekim 2017 tarihlerinde Türkistan'da yapılacaktır. VII. Türkoloji Kongresinin Ana Konusu: TEHLİKEDEKİ TÜRK DİLLERİ.
     Tehlikedeki Diller konusu, dünya ilim aleminde, Türkolojide ve çeşitli yönleriyle sosyal bilimlerin tamamında en çok üzerinde durulan konuların başında gelmektedir. Mütevelli Heyet Başkanlığı ve Yesevi Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü olarak özellikle son yıllarda üzerinde yoğunlaştığımız konuların başında Tehlikedeki Türk Dilleri gelmektedir. Dünya'nın her tarafında yok olan veya tehlikede olan dillerin haberleri geliyor. Tehlike altında bulunan diller, Lehçeler ve ağızların başında da Türk dili ailesi gelmektedir.
     Kuzey Buz Denizi'nden Kuzey Afrika'ya, Japon Denizinden Batı Avrupa'ya kadar Dünya'nın çok geniş coğrafyalarında yerleşik olarak bulunan Türk yazı dilleri ve ağızlarının pek çoğunun tehlike altında olduğu bir gerçektir; bu vâkıanın akademik yöntem ve yollarla incelenmesi, kayıt altına alınması ve olası hazırlıkların yapılması gerekir.
     Türk Yazı dilleri ve ağızlarının yoğun olarak yaşadığı ve ilişkide bulunduğu diller tarihi ve çağdaş konumlarından dolayı Çince, Rusça, Arapça ve Farsçadır; bu dillerin yaşadığı coğrafyadaki tehlikedeki Türk lehçe ve ağızları özel bir önem arz etmektedir.

Kaynak: Ahmet Yesevi Üniversitesi