░   Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türk Dünyası’nın 42. (Güz 2016) sayısı TDK ağ sayfasında yayımlanmıştır.
     Dergideki yazılara Süreli Yayınlar bölümünden (http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=124) ulaşılabilir.
     Uluslararası hakemli dergi niteliğindeki Türk Dünyası, ASOS Index, SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) ve Google Scholar tarafından taranmaktadır. Dergiye ULAKBİM (Dergipark) üzerinden de ulaşılabilmektedir. Alanın önemli dizinlerinden MLA ile yazışmaları tamamlanmış, taranma talebi kabul edilmiştir.
     Bir kurum yayını olan Türk Dünyası’nda yayımlanan yazılara ilgili yönetmeliklerle belirlenen telif ücretleri ödenmekte, yazıları inceleyen hakemlere de inceleyici ücreti verilmektedir. Yazı sahiplerine ayrıca basılan dergiler de gönderilmektedir.
     Yayımlanması istenen yazılar, daha önce farklı posta ve e-posta adreslerinden dergiye gönderilebilmekteydi. Bu tür başvuruların ve hakemlik sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilerek kolaylaştırılması, posta işlemlerinin en aza indirilerek basım sürecinin hızlandırılması ve kullanıcıların süreç hakkında anlık bilgi sahibi olması amacıyla YAYSİS (Yayım Takip Sistemi) kurulmuştur. Dergide yayımlanması istenen yazıların (https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/) adresinden sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. YAYSİS’e Türk Dil Kurumunun ağ sayfasından da ulaşmak mümkündür.
     Makale göndermeleri ve arzu edenlerin yayınlara hakem olmaları için bilim adamları bu sisteme kaydolmaya davet edilmektedir. Türk Dünyası ve TDK nun diğer hakemli yayınları için inceleyici olmak isteyenlerin bu sisteme hakem olarak da kayıt yaptırmaları gerekmektedir.