░   Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir hafta süren Manas Destanı okuma günleri programı sona erdi.
     Manas Destanı okuma programının sona ermesi münasebetiyle, Büyük Konser Salonu'nda düzenlenen kutlamada, Kırgız halkının kahramanı Manas'ın yaşadığı dönem ve Manas'la Kanıkey'in evliliğinden sonra yaşanan hadiseler sahneye taşındı.     Kırgızistan Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Manas Destanı'nı tanıtma, geliştirme ve yaygınlaştırma görevini üstlenen Kırgızistan Sayakbay Uluslararası Manasçı Vakfının organizasyonuyla düzenlenen Manas Destanı okuma günlerine katılan "Manasçılar"a da ödülleri takdim edildi.


     Kırgızistan başbakanı Sooronbay Ceenbekov, burada yaptığı konuşmada, ülkenin Sürdürülebilir Milli Kalkınma Stratejisi kapsamında okulların öğretim programlarına "Manas'a giriş" ve "Manas Destanı okuma" derslerinin eklendiğini söyledi. Ceenbekov, Manas Destanı'nı 7 gün 7 gece ezbere okuyan Manasçılara teşekkür ederken, Manas Destanı ile ilgili kitap çıkaran, film çeken ve nesilden nesile bu büyük mirası iletenlerin ülkenin kültür ve tarihine paha biçilmez bir katkı sağladığını dile getirdi.
     En uzun destan olarak Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve halen yeni eklemelerle büyüyen ve yeni eklemeler sebebiyle "yaşayan destan" olarak nitelendirilen Manas Destanı, baba Manas, oğul Semetey ve torun Seytek dönemlerini anlatan üç bölüm ve yaklaşık yarım milyon mısradan oluşuyor.
     Kırgızistan'ın kültür hazinelerinden olan ve nesilden nesile aktarılan Manas Destanı, bin yıl önceki Kırgızların kahramanı Manas'ı, halkın hayat tarzını, örf ve adetlerini, coğrafyasını, geleneklerini, dini inançlarını, halklar arasındaki ilişkileri ve kahramanlık hikayelerini anlatıyor.
     Destanın bütününü eksiksiz ezbere bilen ve anlatmayı meslek edinen kişilere Manasçı adı veriliyor.


Kaynak: kabar.kg