░   Türk Edebiyatı dergisinin 2016 Aralık sayısı yayımlandı. Dergi, her sayıda olduğu gibi Genel Yayın Yönetmeninin "Hasbıhal"iyle başlıyor ve okuyucularına bir kültür ve edebiyat ziyafeti sunuyor.
     "Sevgili Türk Edebiyatı Okuyucuları,
     Yeni sayımıza Ercan Köksal’ın bir hikâyesiyle başladık: Figüran… Televizyon dizilerine gönderme yapan ironik bir hikâye. Yazar, bizi bir figüranın gözüyle dizi dünyasını seyretmeye davet ediyor. Gerçek dizi ve oyuncuların adına da yer verilmiş hikâyede. Bu dizilerle az da olsa ünsiyeti olanlar okurken daha büyük keyif alacaklar. Köksal, bu hikâyesinde ironinin dilini de başarıyla kullanmış. Figüran’ı Nihan Çakır’ın Sabahın Erken Saatleri adlı hikâyesi takip ediyor. Bir yazarın, ama sanatçı bir yazarın psikolojisini, yazma sancılarını, uyumsuzluğunu anlatıyor Çakır. Hikâyenin sanatçı kahramanı bir takım psikolojik sıkıntılarla da uğraşıyor. Kahramanın kendine has şiirsel hükümleri eminim dikkatinizi çekecek.
     Bu sayıda iki önemli dosya ve dosyalarla bağlantılı iki röportajımız var. Birinci dosyamız Kutadgu Bilig üzerine. Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz yıl, Yusuf Has Hacib’in 1000. doğum yılı. Bu vesileyle arkadaşlarımız Hüseyin Yıldız ve Dinçer Apaydın Türkiye Türkoloji’sinin büyük isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’la Kutadgu Bilig üzerine konuştular. Son derece keyifli ve doyurucu bir sohbet olmuş. Röportajı değerli dostumuz İhsan Ayal’ın Kutadgu Bilig’i farklı yönleriyle ele aldığı İslâmî İtikat ve Düşüncenin Türk Diliyle Vücut Bulmuş Metni: Kutadgu Bilig başlıklı yazısı takip ediyor. Ayal’ın yazısı, hacminin aksine oldukça kuşatıcı bir yazı. Ali Kurt ise eserin en temel felsefelerinden biri olan adalet kavramını ele almış. Kurt’un yazısının başlığı: Adalet Olmazsa Gök Çöker Devlet Yıkılır: Kutadgu Bilig’de Adalet kavramı Üzerine. Dosyanın son yazısı Sait Başer’e ait. Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre adlı eserini meraklı okuyucularımız hatırlayacaklardır. Başer, günümüzde “töre” kavramının nasıl bir bilinçle kirletildiğini, töresizliğin Türk milleti için nasıl bir tehlikeye tekabül ettiğini anlatıyor yazısında.
     Dosyadan sonra Sevgül Yılmaz’ın bir hikâyesini okuyacaksınız: Yol Geçen Hanı… Hikâye, bizi geleneksel evlerin içine, kokusuna, sesine, sohbetine, hâsılı sıcaklığına davet ediyor. Artık kaybolan, gündemden düşen değerlere üzülerek okuyacaksınız hikâyeyi. Bahtiyar Ermiş’in …-li ve …-siz hikâyesi kısa, çağrışımlarla yüklü bir şiir gibi.
     Süleyman Berk, Hatay’ı anlatan yazısını yine çektiği güzel fotoğraflarla süslüyor.
     Bu sayının ikinci dosyası Mehmed Âkif ile ilgili. Malumunuz, Âkif’in vefatının sekseninci senesi. Dosyaya merhumun torunu Selma Argon ile yapılan bir röportajla başladık. Röportajı arkadaşlarımız Erhan Genç ve Gülhan Tuba Çelik yaptı. Argon, büyüklerinden duyduklarıyla bizi merhumun biraz daha yakınına bir yere götürmeye çalışıyor. M. Fatih Kanter, dosyaya Mehmed Âkif’in Şiirlerinde Kendini Savunan Toplumun Feryadı adlı yazısıyla katkı sağladı. Onu bir Âkif sevdalısı olan arkadaşımız İbrahim Öztürkçü’nün bir yazısı takip ediyor. Öztürkçü, Mehmed Âkif’in Bilinmeyen Birkaç Şiiri Etrafında başlıklı yazısında adından da anlaşılacağı gibi Âkif’in daha önce hiç okumadığınız, duymadığınız manzumelerini ele alıyor. Dosyanın diğer bir yazısı Kâmil Yeşil’e ait: Hepimiz Âkif’iz. Bilindiği gibi Âkif merhumun Kur’an tercümesinin, vefatından günümüze kamuoyunu çok meşgul eden bir yanı vardır. Son yıllarda bu tercüme üzerine epeyce yazılıp çizildi. Mehmet Y. Aslan, konuyla ilgili İbrahim Öztürkçü’nün üzerinde çalıştığı bir metnin haberini veriyor yazısında. Yazıdan anladığımız kadarıyla yakın zamanda okuyucusuyla buluşacağını ümit ettiğimiz Hayrettin Karan’ın hatıratı, bu meseleyle ilgili yepyeni bilgiler içeriyor.
     Kıymetli Okuyucularımız, Türk Edebiyatı dergisinin ve vakfının bir gayeye, ideale hizmeti esas alan, bir davası vardır. Bu gayeye, ideale insanla varılır. Ekim ayının ortalarında kaybettiğimiz Nurettin Albayrak, o insanlardan biriydi. Bizi gayrete getiren, cesaretlendiren ve bizden yardımını hiç esirgemeyen bir abimizdi. Onu bu sayımızda iki yazıyla anıyoruz. İlk yazı İsa Kocakaplan’a ait. İkinci yazı ise Ahmet Özdemir’e. Bu vesileyle merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına bir kere daha başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun.
     Bu sayını son yazısı Beşir Ayvazoğlu’nun bir çalışmasına hasredildi. Ayvazoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir adlı eserini notlandırarak yeniden yayımladı. Mehmet Yılmaz, Kültürel Belleğe Dair Bir Kazı Çalışması: Beşir Ayvazoğlu’nun Beş Şehir’i adlı yazısında bu çalışmayı değerlendiriyor.
     Şairlerimiz sizleri yine en güzel mısralarıyla selamlıyor.
     Kitaplık yine dopdolu.
     Yeni sayılarda buluşmak üzere…"
 
Bahtiyar Aslan
Genel Yayın Yönetmeni

YAZILAR:
Bahtiyar Aslan - HASBIHAL
Ercan Köksal - FİGÜRAN
Nihan Çakır - SABAHIN ERKEN SAATLERİ
Hüseyin Yıldız / Dinçer Apaydın - PROF. DR. AHMET BİCAN ERCİLASUN İLE KUTADGU BİLİG ÜZERİNE KONUŞTUK "KİTAPLARIN DA MACERASI VAR, İNSANLAR GİBİ"
İhsan Ayal - İSLAMİ İTİKAD VE DÜŞÜNCENİN TÜRK DİLİYLE VÜCUD BULMUŞ METNİ: KUTADGU BİLİG
Ali Kurt - ADALET OLMAZSA GÖK ÇÖKER, DEVLET YIKILIR -Kutadgu Bilig’de Adalet Kavramı Üzerine-
Sait Başer - OĞUZ UYKUSU VE KUTADGU BİLİG!..
Sevgül Yılmaz - YOLGEÇEN HANI
Bahtiyar Ermiş - "...-Lİ VE ...-SİZ"
Süleyman Berk - BİR HUZUR ŞEHRİ: HATAY
Erhan Genç / Gülhan Tuba Çelik - MEHMET ÂKİF ÜZERİNE TORUNU SELMA ARGON İLE KONUŞTUK "ASIM’IN NESLİ YETİŞİYOR, DAHA DA YETİŞECEK"
M. Fatih Kanter - MEHMET ÂKİF’İN ŞİİRLERİNDE KENDİNİ SAVUNAN TOPLUMUN FERYADI
İbrahim Öztürkçü - MEHMET ÂKİF’İN BİLİNMEYEN BİRKAÇ ŞİİRİ ETRAFINDA
Kâmil Yeşil - HEPİMİZ ÂKİF’İZ
Mehmet Y. Aslan Bir Vasiyetle Sırlanmış Kur’an Hikâyesi: - MEHMET ÂKİF’İN MEALİ
İsa Kocakaplan - NURETTİN ALBAYRAK
Ahmet Özdemir - EKİMDE TOPRAĞA VERDİĞİMİZ TOHUM: NURETTİN ALBAYRAK
Mehmet Yılmaz - KÜLTÜREL BELLEĞE DAİR BİR KAZI ÇALIŞMASI: BEŞİR AYVAZOĞLU’NUN BEŞ ŞEHİR’İ
Türk - KİTAPLIK
Atilla Ceylan - FİHRİST

ŞİİRLER:
Nazım Payam - MÜJDE
Mehmet Aycı - KAYIP DİLLER OKULU
Kadir Ünal - BULANIK İKSİR
Erol Yılmaz - BEKLEYİŞ
Şâdi Kocabaş - AYRILIKÇEŞMESİ
Yalçın Ülker - EFSUNLU YAR
Ramazan Ekici - URGAN 2
Ahmet Şenol Alkılıç - BEN HALEP’İM