░   TİKA 314 bin kelimelik "Büyük Türkçe Sözlük"ü prestij eser olarak yayımladı. Sözlük dünyadaki önemli kütüphanelere, üniversitelerin Türkoloji ve şarkiyat bölümlerine ve bu alanda dünya çapında araştırmaları olan bilim insanlarına ulaştırılacak. TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Türkçe’nin dil zenginliğini dünyaya göstermek istediklerini belirtti.
     Son yıllarda artan Türkçe sözlük çalışmaları hız kazanmış durumda. Türk Dil Kurumu’nun 110 bin kelime sayısıyla hazırladığı sözlük sonrası Ötüken Yayınevi, 2007’de 246 bin kelimelik "Büyük Türkçe Sözlük"le kaliteli ve verimli sözlüklere bir yenisini daha eklemişti. Gördüğü ilgi üzerine kısa sürede tükenen, Yaşar Çağbayır’ın imzasını taşıyan bu sözlük şimdi de 70 bin kelime ilave edilerek TİKA tarafından yeniden basıldı. Yüksek baskı kalitesi ve geniş muhtevasıyla önemli bir çalışma olan kitabı, TİKA "prestij eser" olarak bastı. Sözlüğün TİKA baskısında günümüz Türkçesinden Osmanlı Türkçesine, Kırgız Türkçesinden Kıbrıs Türkçesine kadar birçok bölgeye ait lehçe ve ağızlar da yer alıyor.
     TİKA baskısı toplam 10 ciltten oluşan sözlük, TİKA’nın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki önemli kütüphanelere, üniversitelerin Türkoloji ve şarkiyat bölümlerine ve bu alanda dünya çapında araştırmaları olan bilim insanlarına ulaştırılacak. TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, neden böyle bir çalışma yaptıklarını şöyle dile getiriyor: "Dünyanın 54 ülkesinde ofislerimiz bulunuyor. Faaliyet gösterdiğimiz hemen hemen her ülkede ortak inanç ve tarih birlikteliğimizin izlerine rastlıyoruz. Bu izler o ülkelerin insanlarını da Türkiye’ye yaklaştırıyor. Bugün dünyanın her ülkesinden gençler Türkçe öğrenmek için gayret ediyor, Türkiye bursları vb. yollarla Türkiye’ye geliyor. Türkçe’nin tüm dünyada öğrenilmesini, yaygınlaşmasını teşvik ediyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımız da başbakanlığı döneminden itibaren tüm dünyada bu konuyu teşvik etmeye çalışıyor, önemle üzerinde duruyor. İşte, Türkçe’nin dil zenginliğini, büyüleyici anlam coğrafyasını göstermek amacı ile 10 ciltlik Büyük Türkçe Sözlüğü yayınlamayı uygun gördük."
     Elbette 314 bin kelime sayısıyla Türkiye’nin en büyük sözlüğünü tek başına hazırlayan kişiyi de unutmamak gerekiyor. Anadolu’yu karış karış dolaşarak hazırladığı eserle ilgili düşüncelerini Gerçek Hayat’la paylaşan Yaşar Çağbayır, sözlüğün 35 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade ederek şunları söylüyor: "Bu çalışmaya öğretmenliğimin ilk yıllarında hiçbir amaç gütmeden başlamıştım. Gayem sadece günlük hayatta ya da bürokraside kullanılan kelimelerden faydalanmaktı. İlk önce terimlerin ne anlama geldiğine dair tanımları yazdım. Akademik kelimelerin kökenleriyle ilgili bilgileri not etmeye başladım. Sonra bu kelimeleri fişledim. Bende bu alışkanlık haline geldi. Emekli oluncaya dek bu böyle sürdü. Bu çalışmalarımın yabana gitmesini istemedim ve tüm fişleri bilgisayar ortamına aktardım."
     Günümüz Türkçe sözlük ile Osmanlıca sözlüğün özelliklerini bir arada barındıran ve örneklerle anlatan "Büyük Türkçe Sözlük" sadece o döneme ait kelimeleri değil, İslamiyet öncesi Türkçe kelimeleri de içinde barındırıyor. Her ile özgü terimler olan eserin içeriğinde ayrıca Kıbrıs, Rumeli, Kerkük ağızları da var. Çağbayır, farklı bölgelere ait kelimeleri neden bir kitapta toplama gereği duyduğunu, "Bu kelimeleri bir arada bulmak kolay değil. Mevcut olanları, çeşitli kaynaklardan görebildiklerim, uzak bölgelerde olmakla beraber bize ait olmasa da yaygın olarak kullanılanları aldım. Çünkü halkında ağızları bilmesinde yarar var. Bu eserde Osmanlı, Anadolu ve İslam Öncesi eski Türkçe kelimeler mevcut. Bu sözcüklerin ayrı ayrı kitaplarda olmasındansa hepsinin aynı kitapta bir düzen içinde olması, daha yararlı ve kullanılması kolay. Bu sebeple böyle bir işe koyuldum. Ayrıca Anadolu’ya hizmet için giden görevlilerin çevreyi bilmesi, oradaki insanı tanıması açısından böyle bir sözlüğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" sözleriyle anlatıyor.