Türk Edebiyatı Vakfı Çarşamba Sohbetleri 1978 yılından beri devam ediyor. Yaz ayları hariç, her hafta çarşamba günü önemli bir yazar, fikir, bilim veya sanat adamı dinleyicileriyle sohbet ediyor. İlk sohbet Celal Bayar tarafından yapıldı ve Necip Fazıl, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu gibi şahsiyetler bu konuşmalarda yer aldı.  "Çarşamba Sohbetleri"nden bazıları kitap olarak da basılmış. Çarşamba sohbetleri yaz mevsimi dolayısıyla verilen aradan sonra içinde bulunduğumuz 2016 yılının Ekim ayında da devam ediyor:

ÇARŞAMBA SOHBETİ PROGRAMI / EKİM 2016
5 EKİM 2016 ÇARŞAMBA / Saat: 17.00

MESNEVÎ’DE SABRIN HİKMETLERİ

Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yard.

*     *     *

12 EKİM 2016 ÇARŞAMBA / Saat: 17.00

BİR VEFA HİKÂYESİ: “TEVFİK İLERİ”

Sadık Yalsızuçanlar
Yazar

*     *     *

19 EKİM 2016 ÇARŞAMBA / Saat: 17.00

USTALARLA KONUŞMALAR

İsa Kocakaplan
Yazar - İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi

*     *     *

26 EKİM 2016 ÇARŞAMBA / Saat: 17.00

SANAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Mehmet Çebi
İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı Başkanı - Koleksiyoner