░   Geleceğin geçmişle inşa edilmesi fikrinden yola çıkılarak günümüz problemlerinin giderilmesine katkı sağlaması amacıyla 26-28 Eylül (İstanbul/Türkiye) - 24-26 Ekim 2016 (Almatı/Kazakistan) tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Abay Üniversitesi (Kazakistan), Türk Akademisi (Kazakistan) ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi ile ortaklaşa olarak “Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu”nun düzenlenmesine karar vermişti.
      
     Sempozyum Takvimi şu şekilde açıklanmıştı:
5 Mart 2016
İlk çağrı

15 Nisan 2016
Özet gönderimi için son tarih

15 Mayıs 2016
Kabul edilen bildiri özetlerinin siteden duyurulması

15 Ağustos 2016
Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih

26-28 Eylül 2016
Sempozyum (İstanbul/Türkiye)

24-26 Ekim 2016
Sempozyum (Almatı/Kazakistan)

     İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Abay Üniversitesi (Kazakistan), Türk Akademisi (Kazakistan) ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi ile ortak olarak düzenledikleri "Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu"nun programı:


26 EYLÜL 2016 PAZARTESİ
AÇILIŞ
08:30-10:00
KAYIT
10:00-13:00
Açılış ve Protokol Konuşmaları
BOĞAZİÇİ SALONU
Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı Sempozyum Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Hayati DEVELİ (Sempozyum Başkanı)
Dr. Cezmi BAYRAM (Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı)
Prof. Dr. Fikret TURAN (İÜ. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü)
Gabit KENJEBAYEV (Abay Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Darhan KIDIRALİ (Uluslararası Türk Akademisi Başkanı)
Prof. Dr. Mahmut AK (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
Hilmi TÜRKMEN (Üsküdar Belediyesi Başkanı)
Anar RIZAYEV (Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı)
Protokol Konuşmaları

ÖĞLE YEMEĞİ: 13:00 - 14:30

SEMİNER SALONU Baba Arslan Oturumu
I. OTURUM 14:30 - 16:00
1. Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya - İstanbul Üniversitesi
Hoca Ahmed Yesevînin Düşünce Dünyasında Sahte Şeyhler/ Mürşidler
2. Doç. Dr. Engin Erdem - Ankara Üniversitesi
Hoca Ahmed Yesevi'de Bilgi ve Erdem
3. Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Güngör - Bozok Üniversitesi
Ahmet Yesevî’ye Göre XII. Yüzyıl Türk Toplumunda İdeal Din ve Devlet Adamı Profili
4. Yrd. Doç. Dr. Derya Özcan - Uşak Üniversitesi
Ahmed Yesevi'de Kadın Algısı

ÇAY ARASI: 16:00- 16:15

Mansur Ata Oturumu
II. OTURUM 16:15 - 17:45

1. Prof. Dr. A. Azmi Bilgin - İstanbul Üniversitesi
Yesevilikte Zikir ve Sema
2. Prof. Dr. Ahmet Taşğın - Necmettin Erbakan Üniversitesi
İrfanın Anlam Kaybı ve Belirsizliği - Yesevilikte Sofra Tutmak
3.Doç. Dr. Süleyman Gökbulut - Dokuz Eylül Üniversitesi
Yeseviyye-Kübreviyye Etkileşimi Üzerine Bir Değerlendirme
4.Doç. Dr. Saadat Şıhıyeva - Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
Azerbaycan Edebi Tasavvuf Fikir Tarihi ve Yesevilik

SİNEMA SALONU
Abdülmelik Ata Oturumu
I. OTURUM 14:30 - 16:00

1. Prof. Dr. Recep Kılıç - Ankara Üniversitesi
Divân-ı Hikmet'in Ahlâk Metafiziği Açısından Değerlendirilmesi
2. Prof. Dr. Mehmet Evkuran - Hitit Üniversitesi
Bir Teolojik-Toplumsal Sorun Olarak Radikalizm ve Ahmet Yesevînin Vizyonuw
3. Prof. Dr. Sıddık Korkmaz - Necmettin Erbakan Üniversitesi
Matüridi Öğretisinin Yesevi Sufiliğindeki Yansımaları

ÇAY ARASI: 16:00 - 16:15
ÖĞLE YEMEĞİ: 13:15 - 14:30
Said Ata Oturumu
II.OTURUM 16:15 - 17:45

1. Doç. Dr. Hüseyin - Khoshbateni Üniversitesi of Tabriz
Khoja Ahmed Yasawı and Yasaviyya Tarıqah Order Growth in CentralAsıa
2. Yrd. Doç. Dr. Kadir Sancak - Gümüşhane Üniversitesi
Balkanların İslamlaşmasındaki Hoca Ahmed Yesevi Etkisine Kamu Diplomasisi Perspektifinden Bakmak
3. Dr. Erol Cihangir - Doğu Kütüphanesi Yay.
Göçebe Halkının Teşekkülünde Hoca Ahmed Yesevi ve Yesevilik

26 EYLÜL 2016 PAZARTESİ
AVRASYA SALONU
Süleyman Ata Oturumu
I. OTURUM 14:30 - 16:00

1. Doç. Dr. Salim Küçük Ordu Üniversitesi
Divan-ı Hikmet'te Keçe Kündüz ve Keçe Kündüz Kavramları
2. Doç. Dr. Serkan Şen Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Deyim Varlığı Açısından Divan-ı Hikmet'te Dil îçi Dünya Görüşü
3. Yrd. Doç. Dr. Satı Kumartaşlıoğlu Balıkesir Üniversitesi
Ahmet Yesevi Hakkında Anlatılan Menkıbelerde îslam Öncesi înanç Motifleri
4. Dr. Yaşar Kalafat
Halk Bilim Arş. Kültür ve Strateji Der.
Pir-i Türkistan Işığında Halk înançları-Tasavvuf-Mitoloji Bağlantısı Üzerine Düşünceler

ÇAY ARASI: 16:00 - 16:15

Hakim Ata Süleyman Bakırgan Oturumu
II. OTURUM 16:15 - 17:45
1. Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru - Ege Üniversitesi
Ahmed Yesevi Araştırıcısı Bruce G. Prıvratsky
2. Prof. Dr. Muharrem Dayanç - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Bosna Hersek 'in A h met Yesev i s i Ayvaz Dede
3. Prof. Dr. Neslihan Durak - İnönü Üniversitesi
Yeseviliğin Çingizli Boylarına Tesirleri
4. Yrd. Doç. Dr. Cemal Aksu - İstanbul Üniversitesi
A hmed Yesevi’nin Hocas ı YusufHemedan i ve Halifeleri

27 EYLÜL 2016 SALI
SEMİNER SALONU
Zengi Ata Oturumu
I. OTURUM 10:00 - 11:30

1. Prof. Dr. Mustafa Tekin - İstanbul Üniversitesi
Yesevi’nin İslam Anlayışında Sosyolojik Temalar -Divan-ı Hikmet Örneği
2. Prof. Dr. Nadim Macit - Ege Üniversitesi
Hoca Ahmet Yesevî Niçin Ağlar ? -Kaygı ve Istırap Felsefesi-
3. Prof. Dr. İbrahim Maraş - Ankara Üniversitesi
Ahmet Yesevi (Ö. 1166) Düşüncesinde Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları
4. Prof. Dr. Mustafa Öztürk - Çukurova Üniversitesi
Ahmed Yesevî ve Aşk-Ahlak Temelli Dindarlığın Felsefesi

ÇAY ARASI: 11:30 - 11:45

Uzun Hasan Ata Oturumu
II.OTURUM 11:45 - 13:15
.
1. Prof. Dr. Mehmet Akif Okur - Gazi Üniversitesi
Endülüs'ten Türkistan'a, Bir Medeniyet Çemberinin Tamamlanışı: Yesevi Aşığı Timur ile İbn Haldun'un Buluşması
2. Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu - Ankara Üniversitesi
Altın Orda ve OsmanlıDevletinin Yükselişinde Türk Tasavvufu ve Yeseviliğin Rolü Üzerine Bazı Düşünceler
3. Doç. Dr. Ergali Esbosınov - Abay Kazak Millî Pedagoji Üniversitesi
Ortaasır Türk Kazak Devletlerindeki Devletçilik Geleneğindeki Yesevinin Rolü
4. Yrd. Doç. Dr. C. Eralp Alışık - Yeditepe Üniversitesi
Timürlü Devlet Geleneğinde Hoca Ahmed Yesevî Mîrâsının Yeri

26 EYLÜL 2016 SALI
SİNEMA SALONU
Seyyid Ata Oturumu
I.OTURUM 10:00 - 11:30

1. Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu - Hacettepe Üniversitesi
Maturudîyye Merkezli Bir Okul Olarak Yesevîlik Düşüncesi Bağlamında Yunus Emrede Süreklilik
2. Prof. Dr. İsmail Taş - Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yesevi'den Yunus'a "Odun Taşıma" Geleneği
3. Prof. Dr. Temirhan Tebegenov - Abay Kazak Millî Pedagoji Üniversitesi
Türk Felsefi Şiirlerinin Tarihi Sanatsal Estetik Geleneği (Hoca Ahmet Yesevi ve Yunus Emre Eserleri Örneğinde)
4. Doç. Dr. Aynur Calilova - Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Ahmed Yasavi ve Azebaycan Xalq Eddbiyyatında Sufilik

ÇAY ARASI: 11:30 - 11:45
Hacı Bayram Veli Oturumu
II.OTURUM 11:45 - 13:15
1. Prof. Dr. Necmettin Tozlu - Bayburt Üniversitesi
Gelenekten Geleceğe Yeni Bir însan ve Medeniyet înşasında Hoca Ahmed Yesevî
2. Prof. Dr. Kinyas İ. Mirzoyev - Abay Millî Kazak Pedagoji Üniversitesi
Yesevi Azeri ve Orta Asya Türk Edebi Mahsullerinde
3. Doç. Dr. İlyas Topsakal - İstanbul Üniversitesi
Yesevî'den Günümüze Gönül Penceremiz ve Medeniyetimiz
4. Doç. Dr. Levent Bayraktar - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Ahmed Yesevî'de Medeniyet Kurucu Değerler

26 EYLÜL 2016 SALI
AVRASYA SALONU
Eymen Baba Oturumu
I.OTURUM 10:00 - 11:30

1. Prof. Dr. Hasan Moğol (Emekli)
Ahmed Yesevinin Türk ve Dünya Tarihinin Şekillenmesindeki Rolü
2. Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Çağdaş Türk Düşünce Tarihinde Yesevilik İzleri
3. Yrd. Doç. Dr. Gözde Sazak - İstanbul Üniversitesi
Yesevi Türbesi Dört Yön Motifi ve Manevi Arka Planı
4. Yrd. Doç. Dr. Gürol Pehlivan - Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Anadolu'da Yesevi Geleneği ile İlişkilendirilen Ziyaret Yerleri

ÇAY ARASI: 11:30 - 11:45
Aziz Mahmud Hüdayi Oturumu
II.OTURUM 11:45 - 13:15

1. Prof. Dr. Süleyman Derin - Marmara Üniversitesi
Sufi Yolunun Korunması: Divan-ı Hikmet'te Sufi Kılığına Bürünenlerin Özelliği
2. Doç. Dr. Ebülfaz Ezimli - Nahçıvan Devlet Üniversitesi
Ahmed Yesevi Tasavvufunda Divanelik ve Onun Evrensel Tutumları
3. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakırcı - Ordu Üniversitesi
Modern Dünyanın Bunalımlarına Tasavvufi / İrfani Yaklaşımların / Geleneğin Çözüm Oluşturma İmkânı-Hoca Ahmet Yesevi Örneği

ÖĞLE YEMEĞİ: 13:15 - 14:30
26EYLÜL 2016 SALI
SEMİNER SALONU
Yunus Emre Oturumu
III. OTURUM 14:30 - 16:00

1. Prof. Dr. Vahit Türk - İstanbul Kültür Üniversitesi
Divan-ı Hikmet'te Türkçe Din Tabirleri
2. Prof. Dr. Mustafa Argunşah - Erciyes Üniversitesi
Divan-ı Hikmet'in Türkiye Türkçesine Çevirileri Üzerine Eleştirel Düşünceler
3. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz - İstanbul Üniversitesi
Yumuşak Güç Kavramı ve Türkçenin Yayılmasında Yesevi îzler
4. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Özcan - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Divan-ı Hikmet'te Türkçe ve Türkçecilik Üstüne

ÇAY ARASI: 16:00 - 16:15
Şeyh Süleyman Oturumu
IV.OTURUM 16:15 - 17:45

1. Prof. Dr. Hilmi Demir - Hitit Üniversitesi
Şiddetin Dilinden Hoca Ahmed Yesevinin Gönül Diline
2. Prof. Dr. Ejder Okumuş - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
‘Sosyolojik’ Okuma Yaklaşımıyla Hoca Ahmed Yesevi
3.Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu - Biruni Üniversitesi
Ahmed Yesevi Felsefesi
4. Prof. Dr. İsmail Doğan - Ankara Üniversitesi
Hoca Ahmet Yesevî Düşüncesinin Etki ve Sonuçları Üzerinde Sosyolojik Bir Değerlendirme

27 EYLÜL 2016 SALI
SİNEMA SALONU
Mevlana Oturumu
III. OTURUM 14:30 - 16:00
1. Prof. Dr. Vefa Taşdelen - Yıldız Teknik Üniversitesi
Ahmet Yesevi'de Şahsiyet ve Değer Eğitimi
2. Prof. Dr. Cemal Tosun - Ankara Üniversitesi
Hoca Ahmet Yesevinin Divan-ı Hikmet’inde Eğitim
3. Doç. Dr. Abdumurad Tilavov - Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özb. Dili ve Edeb. Üniversitesi
Özbekistan Eğitim Sisteminde Ahmet Yesevi
4. Yrd. Doç. Dr. İlyas Erpay - Siirt Üniversitesi
Ahmed Yesevinin Divan-ı Hikmetinde Pedagojik Unsurlar ve Din Eğitimi

ÇAY ARASI: 16:00 - 16:15

Hacı Bektaş-i Veli Oturumu
IV.OTURUM 16:15 - 17:45

1. Prof. Dr. Gülden Sağol Yüksekkaya - Marmara Üniversitesi
Necdet Tosunun Editörlüğünde Yayımlanan Ahmed Yesevi Adlı Kitap Üzerine
2. Prof. Dr. Nesimi Yazıcı - Ankara Üniversitesi
Kitaptan Kültüre Hoca Ahmed Yesevî ve Divan-ı Hikmet
3. Doç. Dr. Nadirhan Hasan - Karabük Üniversitesi
Yesevilikle İlgili Önemli Bir Kaynak: "Bahr Ul-Ulum"
4. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Sani Adıgüzel - FSM Vakıf Üniversitesi
""Atım Ahmed Türkistandur Elim Menin"Mahlas Esaslı Bir Divan-ı Hikmet Okuması

27 EYLÜL 2016 SALI
AVRASYA SALONU
Seyyid Mansur Buharî Oturumu
III. OTURUM 14:30 - 16:00

1. Prof. Dr. Sırrı Akbaba - Üsküdar Üniversitesi
Uygulamalı îslam Hoca (Ahmet Yesevi Örneği)
2. Prof. Dr. Ahmet Yıldırım - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hoca Ahmed Yesevînin Divan-ı Hikmetinde Hz. Peygamber Tasavvuru
3. Prof. Dr. Mehmet Demirci - Dokuz Eylül Üniversitesi
Ahmed Yesevi ve Türklerin îslâm ve Din Anlayışı
4. Doç. Dr. Nazakat Mammadli - Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Ahmed Yesevinin "Divan-ı Hikmet"Eserinde Kuran ve Hadisler

ÇAY ARASI: 16:00 - 16:15
Şeyh Cemaleddin Oturumu
IV.OTURUM 16:15 - 17:45

1.Prof. Dr. Bayram Dalkılıç - Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Yesevînin Din Dilini Anlama, Algılama ve Yorumlama Biçimi
2. Prof. Dr. Himmet Konur - Dokuz Eylül Üniversitesi
Divan-ı Hikmet'te Dinî ve Tasavvufî Kavramlar
3. Doç. Dr. Mehmet Önal - İnönü Üniversitesi
Türk Bilgelik Geleneğinin Kökleri ve Ahmed Yesevinin Hikmetlerine Yansıması
4. Arna Kozhanazar - Avrasya Üniversitesi
Türk-îslam Dünyasının Dirilişi için Yesevi Hikmetlerinin Yeniden Yorumlanması

28 EYLÜL 2016 ÇARŞAMBA
SEMİNER SALONU
Ali Şeyh Oturumu
I. OTURUM 10:00 - 11:30

1. Prof. Dr. Vügar Sultanzade - Doğu Akdeniz Üniversitesi
Ahmet Yesevinin Felsefesi Hakkında
2. Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan - Ankara Üniversitesi
Ahmet YesevideRuhsal Tıb: Yöntem ve İlkeler
3. Prof. Dr. İlhan Genç - Düzce Üniversitesi
Duygusal Zekâ Teorisine Göre Divân-ı Hikmet Çözümlemesi
4. Prof. Dr. Nurullah Çetin - Ankara Üniversitesi
Ahmed Yesevîde Epistemoloji Kuramı

ÇAY ARASI: 11:30 - 11:45
Hazini Oturumu
II. OTURUM 11:45 - 13:15

1. Prof. Dr. Fikret Türkmen - Ege Üniversitesi
Anadolu’daki Zühdî Halk Edebiyatının Ahmet Yesevî ile İlişkisi
2. Prof. Dr. Metin Akar - İstanbul Aydın Üniversitesi
Ahmed Yesevînin Oğlu İbrahim'in Öldürülmesi ve Bu Konuda Hakîm Atanın Yazdığı Şiir
3. Prof. Dr. Hanife Dilek Batislam - Çukurova Üniversitesi
Hoca Ahmet Yesevî’nin Hikâyet-i Mirâc’ı
4. Doç. Dr. Abdulselam Arvas - Çankırı Karatekin Üniversitesi
Ahmet Yesevî "Menkıbe"leri ile "Şaman Anlatıları" Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme

27 EYLÜL 2016 ÇARŞAMBA
SİNEMA SALONU
Azim Hace Oturumu
I. OTURUM 10:00 - 11:30

1. Prof. Dr. Talas Ömerbekov/Gulnara Khabızhanova - Al-Farabi Kazakh National University
Yeseviliğin Altın Orda ve Kazak Hanlarına Manevi Etkisi
2. Doç. Dr. Külsün Abdurahmanova - Abay Millî Kazak Pedagoji Üniversitesi
Kazakların Dünya Görüşünde (Felsefesinde) ve Hoca Ahmed Yesevi’de Hüda, Allah Kelimesi
3. Doç. Dr. Orhan Yılmaz - Ardahan Üniversitesi
Hoca Ahmet Yesevi’yi Pir Kabul Eden Tek Anadolu Alevi Kolu: Zile Sıraç (Beydili) Türkmenleri
4. Öğr. Gör. Tyllagözel Hocahanova - Magtymguly Üniversitesi
Ahmet Yesevi ve Türkmenistan'daki Tesirleri

ÇAY ARASI: 11:30 - 11:45
Mevdud Şeyh Oturumu
II. OTURUM 11:45 - 13:15

1. Doç. Dr. Akif Farzaliev - St. Petersburg Devlet Üniversitesi
St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Doğu Fakültesi Kütüphanesinde Muhafaza Edilen Ahmed Yesevînin Elyazması Eserleri
2. Doç. Dr. Emek Üşenmez - İstanbul Üniversitesi
XVI. Yüzyıl Doğu Türkçesi ile Yazılmış Bir Kuran Tefsiri:Tercüme-i Tefsir-i Yakub-ı Çerhî (H. 993/M. 1585)
3. Doç. Dr. Aleksei Pylev - St. Petersburg Devlet Üniversitesi
Hoca Ahmed Yesevi’nin “Divan-ı Hikmet"Mecmuasının En Eski (Otantik) Kısımları Üzerine

ÖĞLE YEMEĞİ: 13:15 - 14:30

27 EYLÜL 2016 ÇARŞAMBA
AVRASYA SALONU
Sadr Ata Oturumu
I. OTURUM 10:00 - 11:30

1. Prof. Dr. Hayrani Altıntaş (Emekli)
Yesevi Düşüncesinde Dini-Sosyal Hayat ve Günümüz
2. Prof. Dr. Yakup Çiçek - Marmara Üniversitesi
Tibyânu Vesâil’l-Hakâık Fi Beyân-i Selâsili’t-Tarâık’agöre Ahmed Yesevi ve Yeseviyye
3. Doç. Dr. Mustafa Aksoy - Marmara Üniversitesi
Yesevi Türbesinin Yurt Geleneğiyle İlişkisi ve Yesevi'in Kazakistan'daki Halifeleriyle Aynı Adı Taşıyan Anadolu Erenleri
4. Yrd. Doç. Dr. Emin Kırkıl - Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Evliya Çelebiye Göre Diyar-ı Rum'daki Yesevi Halifeleri

ÇAY ARASI: 11:30 - 11:45

Şirvanî Oturumu
II. OTURUM 11:45 - 13:15

1. Doç. Dr. Mehmet Temizkan - Ege Üniversitesi
Ahmed Yesevîdeki Nefs Kavramı Üzerine Bir İnceleme
2. Yrd. Doç. Dr. Rıza Bakış - Cumhuriyet Üniversitesi
Hoca Ahmed Yesevi ve Hallac-ı Mansur
3. Arş. Gör. Dr. Gülbarçın R. Dündar - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Tatar Edebiyatında Tasavvuf

ÖĞLE YEMEĞİ: 13:15 - 14:30

27 EYLÜL 2016 ÇARŞAMBA
SEMİNER SALONU
Şeyh Cemal Oturumu
III. OTURUM 14:30 - 16:00

1. Prof. Dr. İsmail Yakıt - Akdeniz Üniversitesi
Hoca Ahmed Yesevinin Düşüncesinde "Philosophıa Perennis"
2. Yrd. Doç. Dr. Osman Oral - Bozok Üniversitesi
Ahmed Yesevî ileEmirci Sultanın Anadolu Türk îslâm Medeniyetinin îhya ve înşasındaki Yeri ve Önemi
3. Dr. Sema Önal - Kırıkkale Üniversitesi
A h met Yesev i 'de Mu tluluğun Metafiziği
4. Dr. Ali Şamil - Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Xoca Ahmad Yesevinin Öyrenilmesinin Qadağan Edilmesinin ve Onu Araşdıranların Güllelenmesinin Sebepleri

ÇAY ARASI: 16:00 - 16:15

Bedir Ata Oturumu
IV. OTURUM 16:15 - 17:45

1. Prof. Dr. Ayşe Yücel Çetin - Gazi Üniversitesi
Ahmed YesevîninîdealînsanAnlayışı
2. Prof. Dr. Seyfettin Erşahin - Ankara Üniversitesi
Ahmed Yesevi Sovyet Rejimine Karşı: Sovyetlerin Ahmed Yesevi ile Mücadelesi
3. Dr. Fidan Uğur Çerikan - Pamukkale Üniversitesi
Ahmed Yesevinin Divan-ı Hikmetinde Geçen "Sofra" ile ilgili Metaforların Kavramsal Metafordan Edebi Metafora Dönüşümü

28 EYLÜL 2016 ÇARŞAMBA
SİNEMA SALONU
Şeyh Hadim Oturumu
III. OTURUM 14:30 - 16:00

1. Prof. Dr. Orhan Kavuncu - Kastamonu Üniversitesi
Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin Türk Medeniyetinin Zihni Temellerine Katkısı
2. Doç. Dr. Dilorom Hamroeva - Özbekistan Bilimler Akademisi
Hindistanlı Yesevi Takipçisi: Şair Şems Asi
3. Doç. Dr. Hammet Arslan - Dokuz Eylül Üniversitesi
Hoca Ahmed Yesevi nin Düşüncelerinin Hint Alt Kıtasındaki İzleri
4. Dr. Aynura Qurbanova - Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Ahmet Yesevi Düşüncelerinin Dağıstan'da Yayılmasında Yahsay Medresesinin Önemi

ÇAY ARASI: 16:00 - 16:15
AVRASYA SALONU
Ahi Evran Oturumu
III. OTURUM 14:30 - 16:00

1. Prof. Dr. Almas Binnatova - Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
Alişir Nevainin “Nesaim Ul-Mahabet” Tezkiresinde Hoca Ahmed Yesevi İzleri
2. Doç. Dr. Dündar Ali Kılıç - Atatürk Üniversitesi
Reşahât Ayn-ül Hayât Kitabında Hâce Ahmed Yesevî ve Yolu
3. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih Geçit - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Hoca Ahmed-i YesevîninDivân-ı HikmetindeEbûHanîfenin Fıkh-ı Ekber Yansımaları
4. Dr. Olha Mavrina - National Academy of Sciences Ukraine
Ходжа Ахмад Йасави И Тарикат Йасавия В Трудах А. Е. Кръмского

ÇAY ARASI: 16:00 - 16:15

28 EYLÜL 2016 ÇARŞAMBA
KAPANIŞ OTURUMU 16:15 - 17: 30
AVRASYA SALONU

Prof. Dr. Kemal ERASLAN - İ.Ü. Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hayati DEVELİ - İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fikret TURAN - İ. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
Dr. Cezmi BAYRAM - Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı