░   Dünya Uygur Kurultayı, Tibet Uluslararası Milli hareketi ile birlikte 16 Eylül 2016’de işgalci Çin’in Doğu Türkistan ve Tibet’te yaptığı baskı, zulüm, etnik ayırımcılık, dini ve ırkı soykırım uygulamalarını bir kez daha gündeme getirerek uluslar arası toplumun dikkatine sunmak ve önümüzdeki yılın Mart ayında yapılacak BM İnsan hakları Komitesi seçimlerinde İşgalci Çin’in seçilmesini engellemek için Birleşmiş Milletler Teşkilatı Cenevre Ofisi önünde bir gösteri ve protesto eylemi yapma kararı almıştır.
     İşgalci Çin Hükümetinin Doğu Türkistan Türklerine karşı baskı, zulüm ve işkenceler, keyfi tutuklamalar, yargısız infaz uygulamaları artarak sürmektedir., Uygur Türklerinin dil, din, örf adet, gelenek ve göreneklerine kısıtlama ve yasaklamalar getirilmekte ve diğer kültürel haklarının gasp edilmesi ve yasaklanması siyaseti tavan yapmış bulunmaktadır.
     Bütün bu insanlık dışı uygulamalarla de yetinmeyen Çin, bütün bu yasa dışı ve faşist uygulamalarına ek olarak bu yılın başından itibaren yürürlüğe soktuğu “Terörizme karşı Savaş Yasası” ile “Yurt Dışındaki Çin karşıtı (Doğu Türkistan) Teşkilatlara Karşı Koyma Yasası” çıkararak yurt dışında yaşan Doğu Türkistan Türklerinin kurduğu Sivil Toplum Kuruluşlarını hedefine almıştır. Çin yönetimi böylece Doğu Türkistan Milli mücadelesini sinsi tertipler ve Çin usulü fitne fesat ve müdahaleler ve baskılar yapmak suretiyle içten çökertmek, zayıflatmak ve bu teşkilatları dışarıdan müdahaleler yolu ile felç ederek çalışamaz duruma getirerek yok etmek amacını açıkça dile getirmektedir.
     Bilindiği gibi Çin Halk Cumhuriyeti BM İnsan Hakları Kurulu’na üye 53 ülke ‘den biridir. Çin BM’deki bu konumundan ve güvenlik konseyi üyeliğinden kaynaklanan avantajlarından yararlanarak, BM, ve buna bağlı İnsan Hakları Toplantılarında Uygur Türkleri ve Tibetlilerin ülkelerindeki hak ve hukuk ihlallerini dile getirmelerini engellemek için her çareye başvurmaktadır. Uygur ve Tibet Temsilcilerinin konuşma haklarına haksız ve hukuksuz olarak müdahalelerde bulunmakta ve bu haklarını ellerinden alarak, Doğu Türkistan ve Tibet halkının sesini kısarak yok etmek için bu iki ülke Temsilcilerinin BM’deki gözlemci statüsünü ortadan kaldırmaya çalışmaktadır..
     Her yıl mutat olarak İsviçre’nin Cenevre Kenti’nde toplanan BM. İnsan Hakları Toplantısına katılan Dünya Uygur Kurultayı delegeleri mazlum Uygur Türklerinin sesini BM. üyesi ülkelerin delegelerine ve uluslar arası topluma iletme noktasında gayret göstermektedir. Dünya Uygur Kurultayı bu İnsan Hakları Toplantılarına katılarak etkin şekilde çalışmaları Çin Yönetimi’nin yasal olmayan yollardan yaptıkları çeşitli baskı, şantaj, etkileme ve müdahaleleri ile bundan sonrası için ciddi olarak tehlike altına girmiş bulunmaktadır
     Çin Yönetimi’nin bu baskı ve tehditlerini önlemek, BM. üyesi diğer ülkelerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katkı, destek ve yardımları ile Çin’in bu girişimlerini boşa çıkararak yok etmek için yapılacak çalışmalar önümüzdeki dönemlerde yapılması gerekin hayatı ve en önemli görevlerden biri haline gelmiştir.
     2016 yılının 13 – 30 Eylül tarihleri arasında ABD’nin New York Kenti’nde devam edecek olan BM. İnsan Hakları Genel Kurulu’nda Çin’deki insan hakları ihlalleri bir kez daha genel Kurulun gündemine getirilecek ve bu sorun masaya yatırılacaktır.
     Genel Kurulu’nun bu yılkı olağan genel Kurulu’nda de Çin yönetiminin işgalindeki Doğu Türkistan ve Tibet’te ’da çiğnenmekte olan insan hakları ihlallerini ve bu ülkenin genel sorunlarının gündeme getirilmesi davamızın geleceği açısından çok önemli ve ivedi bir konu olarak görülmektedir. Ayrıca, 2017 yılının Mart ayında BM İnsan Hakları Komitesi’nin genel Kurulu toplanacak ve Üye ülkelerin temsilcileri ile organlarının seçimi yapılacaktır.
Biz Dünya Uygur Kurultayı olarak aynı kaderi paylaştığımız Tibet Uluslararası Özgürlük Hareketi ile birlikte güç ve iş birliği yaparak, gerçekleştirilecek bu seçimde Çin’in üyeliğini iptal ettirmek için müessir bir şekilde mücadele etme kararı almış bulunuyoruz.
     Bu amaçla Dünya Uygur Kurultayı ile Uluslararası Tibet Hareketi birlikte güç ve işbirliği yaparak dünyanın çeşitli ülkelerinde Doğu Türkistan ve Tibet STK lar başta bütün dost, kardeş ve insan hakları ve demokrasi değerlerine bağlı bütün Sivil Toplum Kuruluşlarını seferber ederek ve onların de katkı, destek ve yardımları ile 16 Eylül 2016 günü BM. Teşkilatı’nın Cenevre Ofisi önünde büyük bir gösteri ve miting düzenlenmesi kararlaştırmış bulunuyoruz.
     Doğu Türkistan ve Tibetliler olarak; çok önem verdiğimiz bu etkinliğin barışçıl usul ve yöntemler temelinde yoğun ve kalabalık bir katılımla ve etkin şekilde geçmesi davamızın geleceği açısından çok önem arz etmektedir.
     Bu etkinliklere Avrupa Birliği ve diğer devletlerde yaşayan bütün Doğu Türkistanlılar ve Tibetliler ve STK.ları ve diğer İnsan hakları ve Hukuk konularında faaliyet gösteren Sivil Toplum kuruluşlarımızın bütün üyeleri ve takipçileri ve taraftarları ile birlikte çok yoğun katılımlı kalabalık ve aktif bir şekilde katılmalarını özellikle bekliyoruz.
     16 Eylül 2016 tarihinde Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Ofisi önünde yapılacak bu gösteriye bütün gönül dostlarımızın Vatanını ve Milletini seven ve bu değerlere bağlı Doğu Türkistan’ımızın bağımsız ve hür olmasını arzu eden bütün Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türk soylu ve Müslüman Kardeşlerimizin ailece ve kalabalık bir şekilde iştiralarını özellikle talep ediyoruz.
     Doğu Türkistan davası sadece Doğu Türkistanlıların değil, bütün Türklerin ve Müslümanların ve tüm insanlığın ortak davasıdır. Ebedi ve ezeli Türk İslam ülkesi olan bu kutsal topraklarda Kahraman edatlarımız ebedi uykularını sürdürmektedir. Ayrıca , bizim Müslüman Olmamıza vesile olan ilk Karahanlı Türk Devleti’nin ilk Müslüman Hükümdarı Abdulkerim Satuk Buğra Han Atamız, Türk kültür ve medeniyetinin temellerini atan Milletimizin yüz akları Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Has Hacip ve diğer Kıymetlerimiz bu ülke ile bizleri bir birimize maddi ve manevi olarak bağlayan çok önemli vasıta ve etkenlerdir. Atalarımızın Varisleri ve evlatları olan Avrupa’da yaşayan bütün Türk Kardeşlerimizi ve onların kuruduğu Sivil Toplum Kuruluşuularımızı de bu çok önem verdiğimiz etkinciliklere daha önceki benzerleri gibi katkı ve desteklerini diliyor ve geriş katılımlı olarak iştiralarını talep ediyoruz.
     Yılda bir kez toplanan Genel Kurul sırasında Doğu Türkistan meselesine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacı ile tertiplediğimiz bu etkinliklere göstereceğiniz ilgi, katkı, destek ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi selam, saygı ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz.

Dünya Uygur Kurultayı

İLETİŞİM :
--------------
Dolkun İSA( Genel Sekerekti – Almanya) 0049.89.5422199- 0049.179 819 62 60
Endeli Karahan (İsviçre) 0041.78.79547 07

ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YER VE ADRES :
----------------------------------------------------------
Palais Wilson 52.RueDes Papila CH-1201 Genova – SwitzerlandKaynak: Dünya Uygur Kurultayı
http://www.uyghurcongress.org/tr/?p=13274