░   Bir yandan yaz tatili ve üstüne haince bir darbe teşebbüsü ile kültür, sanat ve edebiyat faaliyetleri unutulup kalırken Türk Edebiyatı dergisi Ağustos sayısı çıktı ve eksik kalan yanımızı tamamlamaya çalıştı. Geçen sayısını merhum Prof. Dr. Ömer Faruk Akün'e ayıran dergi bu sayısında da darbe gürültüleri arasında defnedilen Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ı unutmadı. Hikâye özel sayısı çıkarırken şairleri de ihmal etmedi. İşte Bahtiyar Aslan'ın "Hasbıhal"i ve derginin muhteviyatı:
     Sevgili Türk Edebiyatı Okuyucuları,
     Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ayın on beşinde memleketimiz bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Tankların namlusu bir kere daha millete çevrildi; jetler, millete korku salmak için havalandı. Bu menfur girişim, vatansever insanların cesareti ve çabaları sayesinde püskürtüldü. Bunun son kalkışım olmasını ümit ediyoruz. Söz konusu darbe girişimi, Türk milletinin asaletini bütün dünyaya yeniden göstermiştir. Bu süreçte şehit düşen asker, polis ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu vesileyle Türk Edebiyatı dergisi olarak kırk dört yıllık yayın hayatımız boyunca demokrasiden yana tavır aldığımızı, darbeye ve her türlü antidemokratik yönetime karşı olduğumuzu bir kere daha kamuoyuyla paylaşmak isteriz.
     Dergimizin değerli okuyucuları, son birkaç aydır e-posta ve telefon vasıtasıyla dergimize bazı tenkitlerde bulundular. Bu tenkitlerden biri de yazarımız İbrahim Şahin’in Tanpınar’a Dair Unutulmuş Yazılar başlığıyla yayımlamaya başladığımız yazılarının periyodik olarak yayımlanmasındaki aksamalar üzerine. Anlaşılan Şahin’in bu yazı dizisi, hayli ilgiyle takip ediliyor. Okuyucularımızdan gündemin her zaman aklımızdaki dergiyi yapmaya müsaade etmeyebileceği gerçeğini anlayışla karşılamalarını temenni ediyoruz. Şahin’in yazı dizisine önümüzdeki sayıdan itibaren mümkün mertebe devam etmeye çalışacağımızı bilmenizi isteriz. Geçtiğimiz sayıda dergimiz sayfalarında şiir olmayışı da tenkit edildiğimiz konulardan biriydi. Merhum Akün Hoca’ya hasrettiğimiz temmuz sayımızda şiire yer veremeyişimizi okurlarımızın anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz. Yazarlarımızın, özellikle de hikâyecilerimizin bize ulaşan değerli eserlerini yayımlamakta gecikmeler yaşanmasından ötürü gelen tenkitleri ise tatlı sitemler olarak kabul ediyoruz. Bir dergi için böylesi tenkit ve sitemler her zaman mutluluk vericidir. Okuyucularımıza ve yazarlarımıza incelikli dikkatleri için teşekkür ediyoruz.
     Daha önceki sayılarımızda da okuyucularımızla paylaştığımız gibi dergimize pek çok sayıda kaliteli hikâyeler ve yazılar geliyor. Bu eserleri okuyucuyla buluşturamamak bizi üzüyordu. Elinizdeki sayı biraz da bu üzüntüyü hafifletmek için hazırlandı. Uzun zamandır bekleyen hikâyelerimizi sizlere ulaştırmak, öte yandan günümüzün önemli hikâyecilerinin hikâyeye bakışını sizlere aktarmak için özellikle yayın kurulundan arkadaşımız Erhan Genç ve Yazı İşleri Müdürümüz Funda Özsoy Erdoğan çok büyük bir gayret sarf ettiler. Elinizdeki sayı onların gayretleriyle vücut buldu.
     Hikâye özel sayımıza Mustafa Çiftci’nin “Dilara” hikâyesiyle başladık. Dergimiz okurlarının incelikli üslubuna artık aşina oldukları Çiftci’nin hikâyesini, yine keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz Kâmil Yeşil’in “114. Cadde” hikâyesi takip ediyor. Ardından Ömer Seyfettin Hikâye yarışmasını bir kaç yıl ara ile kazanmış iki genç hikâyecimiz; Caner Çaylak “Aşı”, Celâlettin Murat ise “Al Horoz” hikâyeleriyle bu sayıya katkıda bulundular. Erhan Genç “Nereye Gidiyorum?” hikâyesinde, bir şairi, daha doğrusu birçok işle uğraşmış bir şairin akıbetini anlatıyor bize. Gülhan Tuba Çelik de bizi Balat sokaklarında dolaştırıyor “Sabahı Beklerken” hikâyesinde. Funda Özsoy Erdoğan’nın denemesi “Alice Munro’nun ‘Boyutlar’ Hikâyesi Üzerinden Şiddet Algısı”na dikkat çekerek, siz okurlarımızı her daim iyimser olmaya, edebiyatın sağaltıcı yanını görmeye davet ediyor.
     “Hikâye Sanatına Dair” adlı soruşturmamız, Türk hikâyesinin önemli isimlerinin günümüz hikâyesiyle ilgili değerlendirmelerini içeriyor. Recep Seyhan, Yıldız Ramazanoğlu, Cihan Aktaş, Necip Tosun, Ethem Baran, Cemal Şakar, Kâmil Yeşil, Funda Özsoy Erdoğan, Abdullah Harmancı, Handan Acar Yıldız ve Mustafa Çitci’nin kendi hikâye anlayışları üzerinden görüşlerini aktardıkları bu hikâye sanatına dair soruşturmanın çok önemli olduğunu ve geleceğe kalacağını vurgulamak isterim.
     Bu sayıda yer alan Çağdaş Azeri edebiyatının değerli hikâyecilerinden Kâmran Nezirli’nin “Yapraklar Dökülürken” hikâyesini Türkiye Türkçesine İmdat Avşar aktardı. Onu ünlü Köse İmam romanının da yazarı Bahaeddin Özkişi’nin, yine kendi gibi değerli bir yazar olan kızı Zeynep Özkişi’ye ait “İhanet” hikâyesi takip ediyor. Osman Koca ise geçmişten günümüze Türk hikâyeciliğinin geldiği noktayı inceleyen “Hikâyenin Serüveni” isimli çok emek isteyen çalışmasıyla aramızda. Abdullah Kasay, Sevda Deniz Karaömer, İbrahim Aslaner, Sevgül Yılmaz, Mehmet Zahit Eren, Ömer Faruk Yazıcı, Bayezid Çay ve Fahri Ayhan bu sayının diğer hikâyecileri.
     Bu sayının şairleri, Hüseyin Akın, İlayda Zengin, Mehmet Baş, Tarık Özcan, Fatma Gencer, Yasin Mortaş, Ahmettahsin Erdoğan ve Yasemin Uzun. Bu sayıda benim de bir şiirim var.
     Dergimizin Kitaplık bölümünde ise İskender Pala, Atiye Güven, Ufuk Aykol, Enver Uğur A, Gülşen Funda Çelik ve Ferahfeza yayımlanan yeni kitaplar üzerine değerli görüşlerini bizimle paylaştılar.
     Yeni sayılarda buluşmak üzere.

Bahtiyar Aslan
Türk Edebiyatı Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni

* * *
YAZILAR:

Bahtiyar Aslan HASBIHAL
Mustafa Çiftci DİLARA
Kâmil Yeşil 114. CADDE
Caner Çaylak AŞI
Celalettin Murat AL HOROZ
Erhan Genç NEREYE GİDİYORUM?
Gülhan Tuba Çelik SABAHI BEKLERKEN
Funda Özsoy Erdoğan ALİCE MUNRO’NUN “BOYUTLAR” HİKÂYESİ ÜZERİNDEN ŞİDDET ALGISI
Türk Edebiyatı HİKÂYE SANATINA DAİR
Kâmran Nezirli YAPRAKLAR DÖKÜLÜRKEN (Azeri Türkçesinden Çeviren: İmdat Avşar)
Zeynep Özkişi İHANET
Osman Koca HİKÂYENİN SERÜVENİ
Abdullah Kasay BELKİ
Sevda Deniz Karaömer GRİ DENİZ
İbrahim Aslaner YAZAMADINSA YAZALIM
Sevgül Yılmaz SESSİZ ÇIĞLIK
Mehmet Zahit Eren MÜPTELA BEY’İN AĞRILARI
Ömer Faruk Yazıcı BOYACI
Bayezid Çay KARA KEDİ
Fahri Ayhan OYUN
İskender Pala Kitaplık - MEDENİYETLER VE ŞEHİRLER
Atiye Güven Kitaplık - DEDE KORKUT’UN PALTOSU
Ufuk Aykol Kitaplık - YUSUF AKÇURA- SÜRGÜNDEN İSTANBUL’A DÂRÜLHİLÂFET MEKTUPLARI
Enver Uğur A. Kitaplık - WILLERMUS TYRENSIS’İN HAÇLI KRONİĞİ
Gülşen Funda Çelik Kitaplık - HAYAT TESELLİ OLMAKTIR
Ferahfeza Kitaplık - 100 ŞARKIDA MEMLEKET TARİHİ
Türk Edebiyatı Ajanda - VEFAT: Prof. Dr. NEVZAT YALÇINTAŞ

ŞİİRLER:

Hüseyin Akın BİRAZCIK
İlayda Zengin YOK
Mehmet Baş ESKİCİLERİN ALIP GİTTİĞİ ÖMRÜM
Tarık Özcan İP
Fatma Gencer OLMADIK BİR GÜZELLİK VE GECE
Yasin Mortaş AŞK SAATİ
Ahmettahsin Erdoğan KİMİN
Bahtiyar Aslan TECELLİ
Yasemin Uzun ŞEB-İ YELDA