Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği tarafından III. Uluslararası Çocuk Ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu düzenlendiği bildirilmiştir.
Sempozyumu düzenleyen:
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği

Sempozyum için düşünülen süre:
İki gün. Her oturumda 4 konuşmacı, 1 oturum başkanı tercih edilecektir.

Sempozyum Tarihi:
21-22 Ekim 2016

Yer: İstanbul

Sempozyumla Süresince Yapılacak Diğer Etkinlikler:
Mülteci çocuklar ile yürütülen çalıştay uygulamaları (görsel ve anlatı odaklı)
Göçe maruz kalan çocuklar ile edebiyat buluşmaları
Göç, mültecilik ve çocuk konulu uluslararası çocuk kitapları sergisi
Göç, mültecilik, çocuk konulu fotoğraf sergisi


Sempozyum Takvimi:
Mart 2016 Sempozyum duyurusunun ilanı
15 Ağustos 2016 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
20 Ağustos 2016 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
30 Ağustos 2016 Kayıtlar İçin Son Tarih
30 Eylül 2016 Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Teslimi İçin Son Tarih
21-22 Ekim 2016 Sempozyum Tarihi

III. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU KONU BAŞLIKLARI

• Çocuk ve gençlik edebiyatında göç
• Çocuk ve gençlik edebiyatında mülteciler, mültecilik, iltica konularının işlenişi
• Çocuk ve gençlik edebiyatında mülteciler, göçmenler ve sorunları
• Göç sorunu karşısında çocuk ve gençlik edebiyatı
• Çocuk ve gençlik edebiyatında savaş ve göç temalarının işlenişi
• Göçmen yazarlar, mülteci yazarlar, göçmen/diaspora edebiyatlarında çocuk edebiyatı eserleri
• Göç ve dil engeli
• Göç ve dışlanma
• Göç ve kültürel miras
• Göçü yazmak
• Çocuk ve gençlik edebiyatında çocuk işçiler ve sorunları
• Çocuk ve gençlik edebiyatında risk altında yaşayan çocuklar ve sorunları
• Çocuk ve gençlik edebiyatında sokakta yaşayan çocuklar
• Çocuk ve gençlik edebiyatında devlet korumasında, yurtlarda, bakımevlerinde, ıslahevlerinde yaşayan çocuklar
• Çocuk ve gençlik edebiyatında çocuk ve suç
• Türkiye dışında yaşayan Türkçe konuşan çocuklar açısından çocuk ve gençlik edebiyatı
• Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında yeni yazarların yetişmesi/çocuk ve gençler için yazarlık
• Çocuk ve gençlik edebiyatında türler
• Okuma ve yazma kültürü oluşturmada çocuk ve gençlik edebiyatı

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Yrd.Doç.Dr. Tacettin Şimşek
Bican Veysel Yıldız
Dr. Melike Günyüz
Doç. Dr. Zhanna Yusha (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi)
Geşem Necefzade (Azerbaycan Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Şubesi)
Emine Hüseyin (Kırım/Ukrayna Yazarlar Birliği)
Hüseyin Bokaî (İran Yazarlar Birliği)
Doç.Dr. Nezaket İsmayilova (Nahcıvan Devlet Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Said KIYMAZ
Bestami Yazgan
Mehmet Akpınar
Nuran Turan
Nehir Aydın Gökduman
Gülay Sormageç
Vural Eyikan
Seher Keçe Türker
Ali Hakkoymaz
Nevin Soysal Aydın
Erdoğan ERGİN
Filiz Çelik Doğru
Hilmi Alıcı
Sait Küçük
Mehmet Solmaz

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Prof.Dr. Suat Ungan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Yakup Çelik (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Gıyasettin Aytaş (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Alev Sınar (Uludağ Üniversitesi)
Prof.Dr. Mehdi Hejvanî (Azad-i İslami Üniversitesi İslamşehr Birimi, Tahran-İran)
Prof.Dr. Sami Şener (Medeniyet Üniversitesi)
Doç. Dr. Zhanna Yusha (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi)
Doç.Dr. Tahir Kahhar (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi)
Doç.Dr. Abdul Fareed BROHİ (Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Aktan AGO (Az.Kiril ve Metodiy Üniversitesi, Marko Çepenkov Folklor Enstitüsü, Makedonya)
Qeşem Necefzade (Azerbaycan Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Başkanı)
Doç.Dr. Seriyye GÜNDOĞDU (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Türk Filolojisi Bölümü)
Doç.Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç.Dr. Ilgım Veryeri ALACA (Koç Üniversitesi)
Doç.Dr. M. Abdullah Arslan (Erzincan Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Tacettin Şimşek (Atatürk Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Raşit Koç (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Dr. Enise ABİBULLAYEVA (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üni. Pedagoji ve Psikoloji Fakültesi, Pedagoji Bölüm Başkanı)
Yrd.Doç.Dr. Tahir ZORKUL (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Yrd.Doç.Dr. Abdulkerim Dinç (Atatürk Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr.Hülya Yolasığmazoğlu (Giresun Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Yasin Mahmut Yakar (Erzincan Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan Yılmaz (Erzincan Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr.Mustafa Said KIYMAZ (Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü)
Esra COŞKUN (Illinois Üniversitesi/Amerika)

BİLDİRİLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:
Bican Veysel YILDIZ
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı
Yazarları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
0532410 29 26 – 0216 441 65 66
bicanveyselyildiz@hotmail.com.tr

K
aynak:
http://www.cogeyb.org/iii-uluslararasi-cocuk-ve-genclik-edebiyati-sempozyumu/