░   Ankara'da, Sağlık Mahallesi Ataç 1 Sokak No: 9/10 Çankaya adresinde faaliyet gösteren Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği tarafından 4-17 yaş grubu çocuklara ve ergenlere hitap etmek üzere şarkı sözü yarışması düzenlendi.
     Aldığımız bilgiye göre şarkı sözleri, her tür kanser hastalığı, lösemi, kemik iliği ve kök hücre nakli konularını ihtiva eden eğitici nitelikte olacaktır.
Şarkı sözleri dereceye girenlerden 1. gelene, 3000.- TL, ikinci gelene 2000.- TL ve üçüncü gelene de 1000.- TL ödül verilecektir.

YARIŞMA KURALLARI

 1. Yarışmamız uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden ilgililer yarışmaya katılabilir.
 2. Bu yarışma "her tür kanser hastalığı, lösemi, kemik iliği ve kök hücre nakli" konularını içeren eğitsel bir şarkı yarışması olarak düzenlemiştir. Şarkı sözlerinin hitap edeceği yaş grubu 4-17 yaş grubu çocuklar ve ergenler olarak planlanmıştır. Yarışmacılar şarkı sözlerini yazarken hem dil hem de içerik açısından bu yaş grubunun düzeyini göz önünde bulundurarak yazmalıdırlar. Şarkı sözleri; konularla alakalı, eğitici, bilgilendirici, açıklayıcı, umut verici, net, anlaşılır, akıcı cümlelerden oluşmalıdır.
 3. Yarışmacılar yarışmaya daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış tek bir eser ile başvuru yapabilirler.
 4. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Aralık 2016'dır.
 5. Eserler yarışmacılara ait olmalı ve başka eserler ile benzer özellikler taşımamalıdır.
 6. Şarkı sözü dosyası: Microsoft Office Word 2003 programında A4 kâğıdı boyutunda, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 1,5 satır aralığı ile 12 punto yazılmalıdır. Eserler beş kıtayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek olan Word dosyasının adı şarkı sözünün adı olmalıdır.
 7. Kimlik bilgisi dosyası: yarışmacının adı-soyadı, mesleği, yaşı, cinsiyeti, e-posta adresi, yaşadığı il, telefon numarası bilgilerini içermelidir.
 8. Başvuru için şarkı sözü dosyası ve kimlik bilgisi dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya doremiilehayat@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.
 9. Ödül olarak:

Birinciye: 3.000 TL

İkinciye: 2.000 TL

Üçüncüye: 1.000 TL verilecektir.

 1. Aynı dereceye birden fazla yarışmacı uygun görüldüğünde, ödül yarışmacılar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
 2. Yarışmada ilk üçe giren eserler bestelenecektir.
 3. Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir.
 4. Yarışmaya katılan şarkı sözleri gerek görüldüğü takdirde, telif hakları Kan ve Kemik İliği Nakli Derneğinde olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir. Yarışmaya katılan yazarlar eserleriyle ilgili basım, yayım, devir, dağıtım vb. her türlü telif haklarını Kan ve Kemik İliği Nakli Derneğine devredeceklerdir.
 5. Değerlendirme jürisinde görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
 6. Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
 7. Eserler milli ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
 8. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda (yayınların) içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazarlarına aittir.
 9. İhtilaf halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
 1. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 2. Sonuçların resmi duyurusu 16-18 Şubat 2017 tarihinde yapılacak olan 2. Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresinde ve www.kanvekemikiliginaklidernegi.org adresinde yapılacaktır.
 1. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.
 2. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.kanvekemikiliginaklidernegi.org adresinden ilan edilecektir. 
 1. Yarışmayla ilgili sorularınız için doremiilehayat@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 DERNEKÇE HAZIRLANAN EL İLANINI İNDİRİN

Seçici Kurul

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

 

Selma Adabaş

 

Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık

 

Prof. Dr. Seçkin Çağırgan

 

Doç. Dr. Barış Demirci

 

Prof.  Dr. Mehmet Ali Erkurt

 

Mesude Erşan

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Feyzi

 

Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Gerçek

 

Prof. Dr. Hakan Göker

 

Öğrt. Gör. Sinan Haşhaş

 

Doç. Dr. Ünal İmik

 

Yrd. Doç. Dr. Betül Karagöz

 

Doç. Dr. Leyla Gül Kaynar

 

Prof. Dr. İlhami Kiki

 

Ziyneti Kocabıyık

 

Prof. Dr. Evren Özdemir

 

Prof. Dr. Hakan Özdoğu

 

Prof. Dr. Vildan Özkocaman 

 

Yrd. Doç. Dr. Gökalp Parasız

 

Prof. Dr. İsmail Sarı

 

Doç. Dr. Emre Tekgündüz

 

Prof. Dr. Tülin Fıratlı Tuğlular

 

Prof. Dr. Mehmet Turgut

 

Yrd. Doç. Dr. Ali Korkut Uludağ

 

Prof. Dr. Filiz Vural

 

Prof. Dr. Cengiz Yakıncı