░   Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan milletlerarası hakemli dergi olarak yayımlanan Türk Dünyası’nın 41. (Bahar 2016) sayısı TDK sayfaları arasında yayımlanmıştır. Dergideki yazılara Süreli Yayınlar bölümünden ulaşabilmektedir.
     Milletlerarası hakemli dergi niteliğindeki Türk Dünyası, ASOS Index, SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) ve Google scholar tarafından taranmaktadır. Dergiye ULAKBİM (Dergipark) üzerinden de ulaşılabilmektedir. Alanın önemli dizinlerinden MLA ile yazışmaları tamamlanmış, taranma talebi kabul edilmiştir.
     Bir TDK yayını olan Türk Dünyası’nda yayımlanan yazılara ilgili yönetmeliklerle belirlenen telif ücretleri ödenmekte, yazıları inceleyen hakemlere de inceleyici ücreti verilmektedir. Yazı sahiplerine ayrıca basılı dergiler de gönderilmektedir.
     Yayımlanması istenen yazılar daha önce farklı posta ve e-posta adreslerinden dergimize gönderilebilmekteydi. Bu tür başvuruların ve hakemlik sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilerek kolaylaştırılması, posta işlemlerinin en aza indirilerek basım sürecinin hızlandırılması ve kullanıcıların süreç hakkında anlık bilgi sahibi olması amacıyla YAYSİS (Yayım Takip Sistemi) kurulmuştur. Dergide yayımlanması istenen yazıların (https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/) adresinden sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. YAYSİS’e Türk Dil Kurumunun ağ sayfasından da ulaşmak mümkündür.
     Hem makalelerinizi göndermeleri hem de arzu ederlerse yayınlara hakem olmaları için bilim adamlarımız bu sisteme kaydolmaya davet edilmektedir. Türk Dünyası ve öteki hakemli yayınlar için inceleyici olmak isteyenlerin bu sisteme hakem olarak da kaydını yaptırmaları gerekmektedir.

Türk Dünyası Bahar 2016 sayısına ulaşmak için tıklayınız.