░    Türk Dil Kurumu ve Kosova Cumhuriyeti Priştina Üniversitesinin iş birliğiyle düzenlenen “Arap Harfli Yazıtlar ve Mezar Taşları Çalıştayı” 27 Nisan-1 Mayıs 2016 tarihlerinde Kosova’da yapıldı.
     Açış konuşmalarında Prof. Dr. İrfan Morina (Priştina Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı), Prof. Asoc. Dr. Lindita Rogova (Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Marjan Dema (Priştina Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin (Türk Dil Kurumu Başkanı) konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin ise açış konuşmasında, “Mezar taşları, 3-4 satırlık bir metni içerir. Bunun Türk Dil Kurumuyla ne ilgisi var denilebilir. Ayrıca, paranın üzerindeki yazılar ve şekiller de değer arz ediyor. Bunların sanat olarak taşıdığı değerler var. Evraklarımız sadece kütüphanelerde değil mezar taşlarında da saklanıyor. Orhun ve Yenisey Irmağı boylarında Abakan’da, Tıva’da ilk bilgilerin olduğu malzeme mezar taşlarındadır. Biz, bu mezar taşlarından kültürümüze ait bilgileri tespit etmeye çalışıyoruz. Ahlât’ta, Bursa’da, Edirne’de, İstanbul’da, şehzade sancaklarında ve evladıfatihan dediğimiz Balkan şehirlerinde yer alan mezar taşlarından, kitabelerden bu bilgilerin elde edilmesi gerekir. Bunları dikkate aldığımızda bu gibi çalışmaların rahatlıkla Türk Dil Kurumumuzun çalışma alanlarına girdiğini söyleyebiliriz. Bu ihtiyaçtan ötürü gerekli araştırmaları ve çalışmaları yapmak üzere Kurumumuzda Yazıt Bilimi Kolu kurulmuştur.
     Açış konuşmalarından sonra TRT Avaz Televizyonu temsilcisi tarafından Kurum Başkanımız Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin’le röportaj yapıldı. Ardından oturumlara geçildi.
Toplantının ilk oturumu, “Sarı Saltuk Oturumu” olarak saat 11.00-12.00’de saatleri arasında Prof Dr. Şeref Boyaz başkanlığında İrfan Morina-Ergin Jable (Mamuşa Tarihine Işık Tutan İki Kitabe Hakkında Ayrıntılı Bilgiler), Hüseyin Kutlu (Hekimoğlu Ali Paşa Camii Hazîresi), Prof. Dr. Osman Mert (Arap Harfli Yazıtların Belgelenmesinde Karşılaşılan Güçlükler (Kosova ve Makedonya Özelinde), Prof. Dr. Ahmet Ali Bayhan (Mısır Hattatı Abdullah Zühdî’nin Kahire’de Ümmü Abbas Paşa Sebili ve Mektebindeki Hat Sergisi) adlı bildirilerini sunmalarıyla tamamlandı.
     Öğleden sonraki “Sultan Murat” adlı oturumu, Prof. Dr. Osman Mert başkanlığında Dr. Hatixhe Ahmedi (Preşova’da Arap Alfabeli Osmanlı Kitabeleri), Dr. Nehat Krasnigi (Kosova’da Osmanlı Yazıt Bilimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi), Dr. Nuridin Ahmeti (Yerimizde Önemli Tarihi Bir Kanıt, Osmanlı Döneminin Mezar Taşı Anıtları) Dr. Sadik Mehmeti (Prizren’deki Meşhur “Kâtib Sinan” Câminin Târihi Kitabesi ve Onun Yazarı) Yrd. Doç. Dr. Cevdet Şanlı (Yazıt Bilimi Açısından Kosova Priştina Müslüman Mezar Taşları), Uzm. Harun Şahin (Karaman Mader-i Mevlana (Aktekke) Camisi Haziresindeki Mezar Taşları) bildirilerini sunmalarıyla gerçekleşti.
     Toplantının ikinci gününün sabah oturumu, “Gazi Osman Paşa” oturumuyla başladı. Oturum başkanlığını Kurumumuz Yazıt Bilimi Kolu Üyesi Doç Dr. Funda Kara’nın yaptığı oturum, Prof Dr. Şeref Boyraz (Sivas Arkeoloji Müzesindeki Arap Harfli Mezar Yazıtları) Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş-Yrd. Doç. Dr. Zerrin Köşklü (Vakfiyelerden Taş Özetlere), Prof. Dr. Hafıs N. Yanık (Sessiz Dünyanın Kimlik Sahipleri Mezar Taşları), Prof. Dr. Haldun Özkan (Kitabeli Erzurum Çeşmeleri), Prof. Dr. Süleyman Çiğdem (Bayburt Köylerinde Kitabeli Camiler), Yrd. Doç. Dr. Sevinç (Trabzon tavanlı Camisi Haziresi 19. Yüzyıl Kadın Mezar Taşları) bildirileriyle sonlandı.
     Öğleden sonraki son oturum olan “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” oturumuna ise Prof. Dr. Süleyman Çiğdem başkanlık etti. Doç. Dr. Kemal Özkurt (Büyük Selçuklu Yazı Geleneği ve Sonraki Dönem Geleneklere Etkisi - İsfahan Mescid-i Cuması Örneği), Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu (Mezar Kitabelerinin Tarihî Derinliği ve Üslubu Üzerine), Yrd. Doç. Dr. Canan Hanoğlu (Rize’de Bulunan Osmanlı Dönemi Mezar Taşları’na Genel Bir Bakış), Doç. Dr. Şerife Tali (Ünye Kaleköyü ve Feneraltı Mezarlığı Mezartaşı Kitabeleri), Prof. Dr. Kadir Pektaş (Denizli/İlbadi Mezarlığı’ndan), Prof. Dr. Ali Boran-Hasan Yaşar (Türk Kitabe Geleneğinde Anadolu Selçuklu Mezar Anıt Kitabeleri) bildirileriyle oturum sona erdi. Toplantı sonrasında katılımcılara teşekkür belgeleri verildi; toplu fotoğraf çekildi.
     “Arap Harfli Yazıtlar ve Mezar Taşları Çalıştayı” Yrd. Doç Dr. Ergin Jable ve Rüştü Müftü’nün rehberliğinde Sultan Murat Meşhedi, Prizren, Kalkandelen Alaca Camisi ve Harabati Tekkesi, Manastır cami hazireleri, Manastır Askerî İdadisi ve Üsküp Camsi hazirelerini kapsayan alan araştırması ve ilmî gezinin yapılmasıyla sona erdi.

Kaynak: Türk Dil Kurumu