░   Çocuk Vakfı”nın hazırladığı ve 6 ayda bir yayımlanacak disiplinler arası hakemli Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin (Ocak-Haziran 2016) ilk sayısı yayımlandı.
     Çocuk ve Medeniyet Dergisi akademik kurgu, özgünlük ve bilimsel anlayışa uygunluk içeren nitel ve nicel içerikli araştrımalara yer verecektir. Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nde aile-çocuk- medeniyet ve tarih perspektifi içinde karşılaştırmalı çalışmalara; yorum, kuramsal öneri, entelektüel zenginlik, değerler ve kültürel arka plan bağlamında derinlik taşıyan özgün bilimsel makalelere öncelik verilecektir.
     Derginin amacı, “medeniyet düşüncesinden hareketle aile ve çocuğa dair tüm bileşenlere düşünce ve bilimsel açıdan katkı sağlanması” olarak belirlenmiştir. Dergide şu konularda makalelerin yayımlanması amaçlanıyor: Aile, çocuk, toplum ve medeniyet; Aile ve çocuk sosyolojisi; Çocuk Hakları kültürü; Çocuk sağlığının sosyal boyutu; Çocuk eğitimi; Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi; Farklı gelişen çocukların eğitimi; Çocuk koruma ve sosyal destek çalışmaları; Çocuk Hukuku; Çocuk ve sanat eğitimi; Çocuk ve Bilim eğitimi; Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı; Okuma kültürü; Çocuk ve Etik; Çocuk ve Felsefe; Çocuk ve medya...
     Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini Dr. Mehmet Palancı, Yazı İşleri Müdürlüğünü Memduh Cemil Şirin üstlendi. Aile ve Çocuk Sosyolojisi Prof. Dr. A. Korkut Tuna; Aile, Çocuk, Toplum ve Medeniyet Doç. Dr. Ahmet Albayrak; Çocuk Hakları Kültürü Doç. Dr. Zihni Merey; Çocuk Sağlığının Sosyal Boyutu Prof. Dr. Bumin Dündar; Çocuk Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı; Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Faruk Levent, Doç. Dr. Hasan Said Tortop; Çocuk Hukuku Memduh Cemil Şirin; Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Doç. Dr. Vefa Taşdelen, Yrd. Doç. Dr. Meral Kaya, Yrd. Doç. Dr. Tacettin Şimşek; Çocuk, Medya ve Bilişim Teknolojileri Yrd. Doç. Dr. Adnan Altun, Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Çakmak.