░   Azerbaycan musikisinin ülkede ve dünyada geniş ölçüde tanıtımını sağlamak maksadıyla Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mirza Feth Ali Ahundzade Milli Kütüphanesi tarafından Azerbaycan Musiki Mirasını Dünyaya Tanıtma Programı hazırlandı.

      Programın tanıtım töreninde bir konuşma yapan kütüphane müdürü Kerim Tahirov şöyle dedi: “Azerbaycan Musiki Mirasını Dünyaya Tanıtma Programı çerçevesinde milletler arası musiki sitesinde 30 Azerbaycanlı bestecinin 150 civarında eserinin notalarıyla halk musikisinden çeşitli eserler de ‘mp3’ formatında yer alacak.”

     Burada musiki eserleriyle birlikte Hocalı soykırımı kurbanlarının hatırasına ithaf edilen eserler, milli musiki aletleri hakkında bilgiler de bulunacak.

     Azerbaycan Kültür ve Turim Bakan yardımcısı Adalet Veliyev de eski bir tarihe sahip olan Azerbaycan musikisinin yaşının bilinmediğini belirterek şunları söyledi: “Büyük besteci Üzeyir Hacıbeyoğlu’nun yazdığı her notanın altında bin yıllık belki on bin yıllık tarih yatar. 1988 yılından sonra, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı başladığından bu yana ortaya konan provokasyonlar musikimize yönelmiş durumda. Azerbaycan musiki eserleri utanmadan Ermeni musikisi diye takdim ediliyor. Telif hakları ajansımız buna karşı mücadele ediyor. Ajansımızla ortak çalışmalarımız sonucunda bazı işleri önlüyoruz, bazılarınınsa önünü alamıyoruz. Çünkü burada gözle görülmeyen etkenler var.”

     Bakan Yardımcısı, hazırlanan programın Azerbaycan musikisinin dünyada tanıtılması yolundaki çabaların ilk safhası olarak kabul edilmesi ve bu çabalar devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.