░   İstanbul'da faaliyet göstermekte olan Edebiyat Fakültesi Mezunları ve Mensupları  Derneği, Üniversite  öğrencilerinin katılımına açık  bir şiir yarışması düzenlenmiştir. Yarışma takvimi, başvuru şartları, değerlendirme şekli ve verilecek ödüller aşağıda belirtildiği şekildedir:   Kaynak: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi