░   Türk Edebiyatı dergisi Şubat sayısı çıktı. Derginin muhtevası hikayeden şiire, kitap tanıtımlarından yazarların hayatına kadar dopdolu. Her sayıda olduğu gibi bu sayıda da Genel Yayın Yönetmeni "Hasbıhal" ile dergiyi takdim ediyor:
     Sevgili Türk Edebiyatı Okuyucuları,
     Aramıza yeni isimler, genç kalemler katılmaya devam ediyor. Bu sayının iki hikâyecisi de genç; Sâlik Yola Düşünce ve Sabahleyin Bir Tantana kitaplarının yazarı Yılmaz Yılmaz ile Gülhan Tuba Çelik. Yılmaz Yılmaz, Hacı Faik Bey’in rast şarkısını hikâyesine isim olarak seçmiş: Nihan’sın Dideden. Nihan, aynı zamanda hikâyenin kahramanlarından birinin adı. Gülhan Tuba Çelik’in hikâyesi ise Sesler başlığını taşıyor. İki hikâye de tertemiz bir dille yazılmış. Severek okuyacaksınız.
     Bu sayımızın röportajını Türk dünyasının büyük yazarı merhum Cengiz Aytmatov’un oğlu Askar Aytmatov’la yaptık. Askar Aytmatov, yakın zamana kadar Kırgızistan’ın Dışişleri Bakanlığını da yapıyordu. Askar Bey’le, babasını, baba ve oğul arasındaki ilişkiyi, merhum Aytmatov’un Türkiye ve Türk dünyası ile ilgili görüşlerini, yarım kalmış romanını konuştuk. Röportajı yaparken Türkiye’de Cengiz Aytmatov’u ve eserlerini en iyi bilen iki isim; Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve Prof. Dr. Orhan Söylemez de hazır bulundular. Soruları ve yönlendirmeleriyle katkı sağladılar. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum.
     Bu sayıda bir dosya konumuz var: Edebiyat ve Kimlik. Dosyamız A. Cüneyt Issı’nın bir yazısıyla başlıyor; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” Hikâyesinde İki/z Kimliklilik. Tanpınar’ın hayatı boyunca kurtulamadığı ikiliği bir hikâyesi üzerinden irdeleyen bu yazıyı ilgiyle okuyacağınıza eminim. Mehmet Samsakçı da yazısında Tanpınar’ın yaşadığı kimlik problemine odaklanmış: Tanpınar’da Kimlik ve Kişilik Problemi. Samsakçı, öteden beri Tanpınar’la ilgili titiz ve dikkat çekici yazılar kaleme alıyordu. Bu yazıda da aynı titizliği göreceksiniz.
     Sezai Coşkun ise, Türk edebiyatında, düşüncesinde mümtaz bir isim olan Sezai Karakoç’un hikâyelerine eğiliyor yazısında; “Öz”ün İnkişafı: Sezai Karakoç’un Hikâyelerinde Kimlik. Karakoç’un hikâyeciliği, şairliği ve düşünce adamlığının gölgesinde kaldı hep. Bu yazı, onun hikâyelerine yeni dikkatlerle bakılabileceğini de göstermesi açısından önemli. Ülkü Eliuz, kadın ve edebiyatı merkeze alan akademik çalışmalarıyla da tanınan bir yazar-akademisyen. Bundan sonra dergimizde daha sık yazmasını ümit ettiğimiz Eliuz, Kadın Kimliğinin Fark Edişler Dizgesi adlı yazısında feminizmden aşka ve anneliğe kadar kadın kimliği ile ilgili konuları irdeliyor. Kadın ve kimlik meselesine mukaddime niteliğinde bir yazı.
     Milli Edebiyat dönemi yazarları, adlandırmaya uygun olarak, yeni bir milli kimlik inşa etme sürecine edebiyatı kullanarak dâhil olmuşlardı. M. Fatih Kanter, Kurgudan Gerçeğe Yeni Bir Toplum İnşası: Milli Edebiyat Şiirine Genel Bir Bakış yazısıyla dosyamıza katkı sağladı. Kanter’in konuyla ilgili bir de kitabı var; Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu. Mehmet Özger ise İdeolojik Kimlik yazısıyla Tanzimat’tan günümüze edebiyat ve kimlik ilişkisine dair genel bir değerlendirme yapıyor.
     Dosyanın son yazısı genç bir arkadaşımıza, Ufuk Aykol’a ait. Aykol, yayın hayatına 1918’de başlayan ve bir yıllık bir yayın hayatı olan Kırım Mecmuası’nın Tatar kimliğine bakışını kaleme aldı.
     Dosyamızın yazıları bunlar. Bu yazıları A. Yağmur Tunalı’nın Milliyetçiliğin Sanatla İmtihanı adlı yazısı takip ediyor. Ele aldığı meseleler itibariyle dosyaya dâhil edilebilecek bir yazı aslında. Selçuk Küpçük, milliyetçi çevrelerin edebiyat faaliyetlerini incelemeye Ülkücü Hareket’in Çıkardığı İlk Önemli Edebiyat Dergisi: Divan adlı yazısıyla devam ediyor. Küpçük, sonraki sayılarda bu incelemelerini sürdürecek.
     Selçuk Karakılıç’ın yazısı dergimiz açısından gecikmiş bir yazı. Şüphesiz bu yazının merhum Mehmed Âkif’in vefat yıldönümünde yayınlanması gerekirdi. Yazı, bir takım sebeplerle elimize geç ulaştı. Karakılıç, yazısında bir meseleyi çözmeye çalışıyor: Akif’in Cenazesine Yahya Kemal Katılmış mıydı?
     Arkadaşımız Erhan Genç, bu sayıda hikâyeci ve eleştirmen Recep Seyhan’la nasıl yazar olduğunu konutu. Son derece keyifli bir sohbet okuyacaksınız. Erhan Genç, önümüzdeki sayılarda da bu röportajlarını sürdürecek.
     Bu sayının şairleri, Nâzım Payam, Cengizhan Orakçı, A. Barış Ağır, Serkan Türk, Hüseyin Çolak ve Hakan Garip.
     Daha önce Kırkambar başlığı altında okumaya alıştığınız bölümümüzü artık Kitaplık ve Ajanda adıyla iki farklı başlık altında okuyacaksınız. Yayın kurulumuz, kitap tanıtımı ve haberlerin birbirinden ayrılması konusunda fikir birliğine vardı. Bu sayıda da yeni adıyla Kitaplık ve Ajanda’mız son derece zengin.
     Yeni sayılarda buluşmak üzere…

Bahtiyar Aslan
Türk Edebiyatı Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni

YAZILAR
Bahtiyar Aslan HASBIHAL
Yılmaz Yılmaz NİHAN’SIN DÎDEDEN
Konuşan: Bahtiyar Aslan Askar Aytmatov: ANKARA, TÜRK DÜNYASININ BAŞKENTİDİR
A. Cüneyt Issı AHMET HAMDİ TANPINAR’IN “ABDULLAH EFENDİ’NİN RÜYALARI” HİKÂYESİNDE İKİ’Z KİMLİKLİLİK
Mehmet Samsakçı TANPINAR’DA KİMLİK VE KİŞİLİK PROBLEMİ
Sezai Coşkun “ÖZ”ÜN İNKİŞAFI: SEZAİ KARAKOÇ’UN HİKÂYELERİNDE KİMLİK
Ülkü Eliuz KADIN KİMLİĞİNİN FARK EDİŞLER DİZGESİ
M. Fatih Kanter KURGUDAN GERÇEĞE YENİ BİR TOPLUM İNŞASI: MİLLİ EDEBİYAT ŞİİRİNE GENEL BİR BAKIŞ
Mehmet Özger İDEOLOJİK KİMLİK
Ufuk Aykol KIRIM MECMUASI’NDA TATAR KİMLİĞİ
A. Yağmur Tunalı MİLLİYETÇİLİĞİN SANATLA İMTİHANI
Selçuk Küpçük ÜLKÜCÜ HAREKETİN ÇIKARDIĞI İLK ÖNEMLİ EDEBİYAT DERGİSİ: DİVAN
Selçuk Karakılıç AKİF’İN CENAZESİNE YAHYA KEMAL KATILMIŞ MIYDI?
Hazırlayan: Erhan Genç NASIL YAZAR OLDULAR RECEP SEYHAN ANLATIYOR
Duygu Aksoy AŞK MEÇHULE YÜRÜR
Funda Özsoy Erdoğan YANIK MASKE
Ufuk Aykol ŞEYSÜVÂR-I CİHÂNGİR FÂTİHNÂME
Funda Özsoy Erdoğan BELKİ SONRA BAŞKA ŞEYLER DE KONUŞUYORUZ
Ufuk Aykol AHMET BAYTURSINULI ŞİİRLERİ ÜZERİNDE DİL VE ÜSLÛP İNCELEMESİ
Erhan Genç ÖTÜKEN’DEN TARİHİMİZE IŞIK TUTAN ÜÇ KİTAP
Gülhan Tuba Çelik SESLER
Türk Edebiyatı AJANDA
ŞİİRLER
Nazım Payam HER ŞEY İYİ ADLANDIRMAKTAN İBARET
Cengizhan Orakçı ÇOCUK GÜZELLEMESİ
A. Barış Ağır YENİDEN DÜNYA
Serkan Türk UZUN RUHLU BİR CÜCE
Hüseyin Çolak GÜMÜŞTEN BİR BAHAR
Hakan Garip TECRİT