░   Çocuk Vakfı, Trakya Üniversitesi’nin 4-7 Mayıs 2016 tarihinde Edirne’de düzenleyeceği I. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi’nden çekilme kararı aldı. ( www.cocukgenclikedebiyati2016.org ) Kongreden çekilme kararı konusunda Çocuk Vakfı’ndan yapılan açıklama şöyle:      “Trakya Üniversitesi, Mayıs 2015 tarihinde Çocuk Vakfı’nın önerisiyle ve danışmanlığında 4-7 Mayıs 2016 tarihinde I. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi’nin düzenlenmesine karar vermişti. Düzenleme Kurulu tarafından Haziran-Kasım 2015 tarihleri arasında Çocuk Vakfı’ndan talep edilen kongre projesinin hazırlanması ve Bilim ve Değerlendirme Kurulu desteği verilmiştir. Balkan ülkeleri için “ülke temsilcileri”nin belirlenmesi ve kongrenin kurumsal yapısının oluşmasına katkıda bulunulmuştur.
     Çocuk Vakfı ayrıca kongrenin logosu, afişi, internet sitesi yazılımı ve basın bülteni ile duyurusu için dört ajanstan destek alarak gereken özeni göstermiştir. Trakya Üniversitesi ise Çocuk Vakfı ile kongre için iş birliği protokolü imzalamamıştır.
     I. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi’nin projesinde Balkan ülkeleri alan yazını bileşenlerinin kongrede buluşması öngörülmüşken, üniversite tarafından bu konuda gereken hazırlıklar yapılmamış, beş ay sonra kongre yalnızca “bildiri” sunulan bir boyutta bir işlevle sınırlandırılmıştır. Gerekçe ortaya konmadan kongre için “çocuk görüşü” alınmasına gerek görülmemiştir. Kongre için üniversite içinde ilgili birimlerle bile iş birliği yapılamamış, öngörülen ve açıklanan kültürel diplomasi boyutu hakkında hiçbir eyleme geçilememiştir. Sonuç olarak, Trakya Üniversitesi ile Çocuk Vakfı arasında çocuğa yönelik bilimsel çalışmanın nasıl yapılacağı konusunda hem yöntem hem de anlayış farkı ortaya çıkmıştır.
     Kongre Başkanı ile kongre tarihinin belirlenmesi dışında iletişim kurulamamış, beş ay sonra iletişim kurduğunda ise alan yazını ile ilgisi de öğrenilememiştir. Bir üniversite çocuk ve gençlik edebiyatı birikimini dikkate almadan kongre düzenlerken bilimsel etik yanında akademik nezakete de özen göstermesi gerekir. Çocuk Vakfı, çocuğa saygı ve akademik ciddiyetin olmadığı hiçbir ortamda bulunmamıştır. Çocuk Vakfı, yirmi beş yıllık geleneğinde ilk kez karşılaştığı bu durum nedeniyle I. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi’nden çekilme kararı almıştır.
     Önerimiz üzerine Bilim ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği görevini kabul eden alan yazını uzmanlarına, Balkan ülkeleri temsilcilerine ve bu çocuk ve gençlik edebiyatı ödevimize gönüllü destek veren ajanslara Çocuk Vakfı adına teşekkür ederiz.”

ÇOCUK VAKFI