░    Büyük Türkmen şairi Mahdumkulu Firaki'nin Divan'ı, Elyazma Eserler Enstitüsündeki nüshası esas alınarak Azerbaycan Türkçesine çevrildi.      İsa Habibbeyli'nin ilmi redaktörlüğünde basıma hazırlanan eseri dilbilim uzmanı Paşa Kerimov, Türkmen araştırmacı Rahmanberdi Kodarov ve Rahimmemmed Kurenov yeni alfabeye çevirdiler. İsmihan Osmanlı, Türkmenistan Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine çevirerek gerekli açıklamaları yazdı.
     Temur Kerimli, Annakurban Aşırov ve Prof. Memmed Aliyev'in kontrolünden sonra yayımlanmasına karar verildi.
     Eser daha önce diğer Türk lehçelerinin yanı sıra Rusça ve İngilizceye de çevrilmişti.