░    Taşkent’te Azerbaycanlı yazar Yunus Oğuz’un “Malika ve Jodugar” (Melike ve Sihirbaz) romanının Özbekçe baskısının tanıtım toplantısı 13 Kasım 2105 günü Taşkent’te, Ali Şir Nevai  Özbekistan Milli Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına katılan yazar Yunus Oğuz, Özbek okuyucularının sorularını cevaplandırdı.

     Melike ve Sihirbaz romanında Azerbaycan tarihinin en karmaşık dönemlerinden Safeviler devletinin yıkılış yılları kaleme alınmış. Yazar, Mazenderan melikesi Hayrünnisa’nın başından geçen olaylarla birlikte Safevi hanedanının çöküşü, saray entrikaları, adalet ve inanç savaşlarını ele alıyor. Eseri şair ve mütercim Osman Koçkar Özbekçeye çevirmiş.
     Yazar Yunus Oğuz: “Şimdiye kadar Türkî halklar tarihiyle ilgili bir dizi romanlarım yayımlandı. Melike ve Sihirbaz eseri de bu romanlar arasına girdi. Tarihi konuları bu kadar fazla ele alışımın sebepleri var: Eserlerim yoluyla Türkî halkların dünya medeniyetleri arasındaki yerini göstermeyi arzu ediyorum” diyor.
     Yazarın şimdiye kadar Attila, Emir Timur, Şah Tahmasb, Nadir Şah gibi romanları çeşitli dillere çevrilip yayımlanmış. Emir Timur adlı iki kitaptan meydana gelen eseri 2013 yılında Taşkent’te de yayımlanmış.
     Yazar: “Diğer Türkî halklar arasında Özbek halkı medeniyet dünyasında büyük paya sahip, büyük bir tarihi geçmişe sahip. Ben, Özbeklerin tarihini kendi tarihim olarak kabul ediyorum. Büyük savaşçı Emir Timur hakkındaki romanım Özbek tarihine saygımın bir ifadesidir” dedi.
     Tanıtım toplantısında yazarın Melike ve Sihirbaz romanında tarihi gerçekler ve sanat kurgusunun başarıyla işlendiği belirtildi. Taşkent’te faaliyet gösteren Haydar Aliyev Azerbaycan Kültür Merkezi yöneticisi Samir Abbasov, “Azerbaycan ve Özbek halkının ortak bir geçmişe ve kültüre sahiptir. Halklarımız çok asırlardan bu yana dost ve kardeş olarak yaşamaktadır. Özellikle iki devletin de bağımsızlıklarına kavuşmasından sonra işbirliği yeni bir seviyeye yükseltildi. Edebiyat ve sanat ise asırlardır halklarımız arasında manevi bir köprü olmuştur. Bu manada; yazar, tiyatrocu ve düşünce adamı Yunus Oğuz sanatıyla dostluğumuzu kuvvetlendirmeye hizmet etmektedir” dedi.
     Melike ve Sihirbaz romanının tanıtım toplantısına INFOLIB-2015 programı çerçevesinde Haydar Aliyev Azerbaycan Kültür Merkezi ve Ali Şir Nevai Özbekistan Milli Kütüphanesi ev sahipliği yaptılar.

Kaynak: gazeta.uz