Azerbaycan devlet damgası
░    Bugün Azerbaycan'ın 24. bağımsızlık yıldönümü. Azerbaycan meclisinin 18 Ekim 1991 tarihli kararıyla Azerbaycan ikinci kez bağımsızlığını ilan etti.
     Karara göre Azerbaycan meclisi, 28 Mayıs 1918 tarihinde kabul edilen ve Rus emperyalist güçleri eliyle yok edilen bağımsız Azerbaycan'ın İstiklâl Beyannâmesini,      Azerbaycan Cumhuriyeti'nin varisliğini Anayasasıyla kabul etti. Yapılan referandumla Azerbaycan halkı bağımsız yaşamayı onayladı.
     1992 yılında da sözleri Ahmet Cevat'a ve bestesi Üzeyir Hacıbeyoğlu'na ait eser milli marş olarak kabul edildi. Azerbaycan bayrağı ile üç renkli, içinde alev olan, sekiz köşeli yıldız devlet sembolü oldu.
     18 Ekim günü 1992 yılından itibaren Azerbaycan'da bağımsızlık günü olarak kutlanıyor.

Azerbaycan bayrağı

Azerbaycan TürkçesiTürkiye Türkçesi
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər!
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azerbaycan! Azerbaycan!
Ey kahraman evladın şanlı vatanı!
Senden ötürü can vermeye cümle hazırız!
Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz!
Üç renkli bayrağınla mesut yaşa!
Üç renkli bayrağınla mesut yaşa!
Binlerle can kurban oldu,
Sinen harbe meydan oldu!
Hukukundan geçen asker!
Heri birer kahraman oldu!
Sen olasın gülistan,
Sana her an can kurban!
Sana binbir muhabbet,
Sinemde tutmuş mekân!
Namusunu hıfzetmeye,
Bayrağını yükseltmeye,
Namusunu hıfzetmeye,
Bütün gençler müştaktır!
Şanlı vatan! Şanlı vatan!
Azerbaycan! Azerbaycan!
Azerbaycan! Azerbaycan!