░   Dünya Eğitim Vakfı tarafından kurulan ve İstanbul'da faaliyet göstermekte olan Biruni Üniversitesi "İmgelerle hastalıklar" konulu yarışma düzenliyor. Yarışma sonucu 1. olan eser sahibine  3.000 TL, 2. olan eser sahibine 2.000 TL, 3. olan eser sahibine de 1.000 TL mükâfat verilecektir.
     Yarışma şartnamesi:
1.Yarışmamız uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslekten ilgililer yarışmaya katılabilir.
2.Yarışmaya gönderilecek görseller tıbbi hastalıklarla ilgili olmalıdır.
3.Her katılımcı yarışmaya, daha önceden herhangi bir sergide ödül almamış, yayımlanmamış veya sergilenmemiş en fazla 3 (üç) eseriyle katılabilir.
4.Ödül olarak:
     Birinciye: 3.000 TL
     İkinciye: 2.000 TL
     Üçüncüye: 1.000 TL
verilecektir.
5.Birden fazla eserle ödül alan katılımcılar, sadece en yüksek ödülden yararlanabilir.
6.Aynı ödülü birden fazla katılımcının kazandığı durumlarda ödül tutarı taraflar arasında eşit olarak paylaşılır.
7.Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
8.Yarışmaya eser gönderecek olan katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik (grafik, fotoğraf, çizim vb.) ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
9.Katılım sadece elektronik ortamda olacaktır. Görselin yüksek çözünürlükte (en az 300dpi) olarak hazırlanmış jpeg formatındaki şekli, özgeçmiş bilgileriyle (adı soyadı, mesleği, cinsiyeti, e-posta adresi, yaşadığı il ve telefon numarası) birlikte gönderilmelidir.
10.Görseller renkli veya siyah beyaz olabilir.
11.Eserler sadece imgelerlehastaliklar@gmail.com adresine gönderilecektir.
12.Biruni Üniversitesi, ödül alan ve yarışmaya katılmış bulunan eserleri kitap, afiş, katalog, broşür gibi eğitim ve tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca bir telif hakkı ödenmeyecektir. Yarışmaya katılan tüm eser sahipleri, eserleriyle ilgili basım, yayım, devir, dağıtım vb. her türlü telif haklarını Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne devredeceklerdir.
13.Yarışmaya katılan bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
14.Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Biruni Üniversitesi Rektörlüğü’nün kararları geçerlidir.
15.Son başvuru tarihi 15. Şubat 2016 tarihidir.
16.Sonuçların resmi duyurusu 14 Mart 2016 tarihinde Biruni Üniversitesinde düzenlenecek Tıp Bayramı töreninde ve www.biruni.edu.tr adresinde yapılacaktır.
17.Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
18.Eserler milli ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
19.Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda hukuki ve cezai sorumluluk eser sahibine aittir.
20.İhtilaf halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
21.Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.biruni.edu.tr adresinden ilan edilecektir.