░   Merkezi Ankara'da bulunan Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından hikâye yarışması düzenlendi. Yarışmaya her yaş ve meslekten kişiler katılabiliyor. Yarışmaya 3 Ocak 2016 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.
YARIŞMA KURALLARI

1.Yarışmamız uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden ilgililer yarışmaya katılabilir.
2.Öykülerin konusu acil tıp (eğitim, acil servisler, 112’lerde yaşananlar, vb.) ile ilgili olmalıdır.
3.Yarışmaya katılan öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
4.Başvuru için öykü ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya acilinoykusu@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.
5.Öykü dosyası: Öyküler Microsoft Office Word 2003 programıyla A4 kağıt boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek öyküyü içeren MS Word dosyasının adı öykünün adı olmalıdır.
6.Kimlik dosyası: Öykü Yazarının “adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, telefon numarası, e-posta adresi ve yaşadığı il” bilgilerini içermelidir.
7.Son Başvuru tarihi 03 Ocak 2016 tarihidir.
8.Sonuçların resmi duyurusu Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan Acil Tıp Uzmanları Derneği Kongresi’nde ve www.atuder.org.tr adresinde yapılacaktır.
9.Kişiler sadece bir öykü ile katılabilir.
10.Ödül olarak:
Birinciye: 3.000 TL
İkinciye: 2.000 TL
Üçüncüye: 1.000 TL
verilecektir.
Aynı derece birden fazla kişi tarafından alındığı durumda ödül kişiler arasında eşit olarak paylaşılacaktır.
11.Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
12.Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları Acil Tıp Uzmanları Derneği'nde olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir.
13.Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yalnızca öyküleri kitaplaşanlara, kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla üç adet kitap hediye edilecektir. Yarışmaya katılan yazarlar eserleriyle ilgili basım, yayım, devir, dağıtım vb. her türlü telif haklarını Acil Tıp Uzmanları Derneği’ne devredeceklerdir.
14.Değerlendirme jürisinde görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
15.Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
16.Eserler milli ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
17.Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda (yayınların) içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazara aittir.
18.İhtilaf halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
19.Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
20.Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.atuder.org.tr adresinden ilan edilecektir.

Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından açılan Acilin Öyküsü-2016

Son başvuru: 03 OCAK 2016
Bilgi için: http://www.atuder.org.tr/etkinlikler/83/yarismalar/131/acilin-oykusu-yarismasi-2016
Sorularınız ve hikâyenin gönderilmesi için: acilinoykusu@gmail.com

Acil Tıp Uzmanları Derneği
Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No:26/19
06550 / Çankaya / ANKARA / TURKEY

Tel: +90 312 4261214
Faks: +90 312 4261244