29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edildiği tarih. 562 yıl önce bugün İstabul Fatih Sultan Mehmet tarafından zorlu bir mücadele sonucunda fethedildi. Bir devir bitti ve yeni bir devir başladı.
     Bu mutlu günü Yahya Kemal Beyatlı ve Arif Nihat Asya'nın eserleriyle kutluyoruz.

İstanbul'u Fetheden Yeniçeri'ye Gazel

Vur pençe-i Âlî'deki şemşîr aşkına
Gülbangı âsumânı tutan pîr aşkına
Ey leşker-i müfettihu`l-ebvâb vur bugün
Feth-i mübini zâmin o tebşîr aşkına

Düşsün çelengi Rûmun, eğilsün ser-i Firenk
Vur Türkü gönderen yed-i takdîr aşkına
Son savletinle vur ki vur ki açılsın bu sûrlar
Fecr-i hücûm içindeki tekbîr aşkına

Yahya Kemal Beyatlı

Fetih Marşı (Arif Nihat Asya)