Yunus Emre Enstitüsü, "Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi" sertifika programı düzenliyor. Bu programa üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Yabancı Dil Bölümlerinden mezunlar ile bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlar başvurabilir.

     Programa katılmak isteyenler, kayıt taleplerini 14-21 Nisan 2015 tarihleri arasında Yunus Emre Enstitüsünün internet sayfasında yer alan başvuru formunu doldurarak sistem üzerinden Enstitüye ulaştırabilirler. Başvuruların değerlendirilmesinden sonra 25 Nisan 2015 tarihinde başvurusu kabul edilen katılımcılara telefon veya e-posta yoluyla bilgi verilecektir. Telefon veya e-posta ile ulaşılamayan kişilerin başvuruları iptal edilecektir. Başvuruları kabul edilen katılımcıların, diploma fotokopilerini, özgeçmişlerini ve banka dekontlarını 27 Nisan 2015 tarihine kadar elden ya da e-posta yoluyla Yunus Emre Enstitüsüne ulaştırmaları gerekmektedir. Yetkili tarafından katılımcılara evrakların teslim alındığına dair bilgilendirme iletisi gönderilecektir.
     Dört hafta sürecek ‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı’na katılım ücreti 800 TL’dir. Ücretin yatırılacağı banka hesap bilgileri katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir. Ödeme sırasında dekontun açıklama kısmına katılımcının adı ve soyadı ile “Sertifika Programı Ücreti” ibaresi mutlaka yazılmalıdır. (ATM’lerden yapılan ödemeler ve alınan dekontlar da geçerlidir).
     Seminer Konuları:
Küreselleşme, Dil Politikaları ve Yabancı Dil Olarak Türkçe
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Türkçe Öğretimi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılabilecek Yöntem ve Teknikler
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sorunlar ve Dört Temel Dil Becerisinin Geliştirilmesi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisinin Geliştirilmesi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Geliştirilmesi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi
İki Dillilik ve Türkçe Öğretimi
Yetişkin Eğitiminde İnsan Unsuru: Yönetsel ve Psikolojik Boyut
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Kültür İlişkisi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Dramanın Kullanımı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Tematik Yaklaşım ve Kelime Öğretimi
Örnek Ders Anlatımı (A1-A2)
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sınıf İçi İlişkiler
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
Dil Becerilerine Göre Materyal Hazırlama Teknikleri Kullanımı
Dil Becerilerine Göre Materyal Hazırlama Atölye Çalışması
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Uygulama Esasları
Soru Hazırlama Atölye Çalışması
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Eğitici Oyunlar


İletişim:

Ayşe YORULMAZ

Yunus Emre Enstitüsü
Türkçe Eğitim Birimi (Ek Bina)
Uzman Yardımcısı
0312 309 11 88 /1057
yorulmaz@yee.org.tr

Kaynak: Yunus Emre Enstitüsü