Özbekistan’da her yıl 9 Şubat günü bir bayram kutlanıyor. 9 Şubat 1441 Türk dünyasının büyük şairi, düşünürü ve dilbilimcisi Ali Şir Nevai’nin doğum günü olarak kabul edilmekte ve kutlanmaktadır.

     Özbekistan’da Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un bir tane bile heykeli veya adı verilmiş cadde yoktur. Her şehrin en güzel caddelerinden birine Ali Şir Nevai’nin adı verilmekte, her şehrin en güzel park veya meydanlarından birine heykeli dikilmekte, kütüphanelerde eserleri okunmakta, hayatı ve eserleri ayrı bir ders olarak kabul edilmektedir.
     2015 yılında da Özbekistan’ın başşehri Taşkent’te Ali Şir Nevai’nin adını taşıyan Milli Kütüphane’de Ali Şir Nevai ve Türk dünyası için onun çok mühim bir şahsiyet olan Babur’un eserleri ve iki büyük şair ve devlet adamı hakkında yazılan eserlerin tanıtıldığı bir sergi açıldı. Sergi Nevai’nin doğumunun 574. yılına ithaf edildi. Sergi 28 Şubat gününe kadar açık olacak.
     Ali Şir Nevai’nin doğum yıldönümü okullarda da kutlandı. Bu kutlamalar münasebetiyle Taşkent Güzel Sanatlar (Musiki ve Resim) Akademik Lisesi’nin bahçesine Ali Şir Nevai’nin büstü yerleştirildi. Büstün yerleştirilmesi ve Nevai’nin doğum yıldönümü münasebetiyle konuşmalar yapıldı. Öğrenciler Ali Şir Nevai’nin birbirinden güzel şiirlerini okurken kutlamalara katılan yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar duygu dolu dakikalar yaşadılar. Programda söz alan Müdür Yardımcısı  Ferhad Sadıkov Nevai’yi ve onun bugüne tesirini ele aldığı konuşmasında: “Yılın 9 Şubat günü her bir vatandaşımız için aynı derecede kıymet ve saygı gösterilen bir gündür. Bugün oğlu doğan her aile oğluna Nizameddin, Ali Şir, adlarını vermek istiyor. Çünkü bu gün milletimizin büyük evladı, gerçek vatansever Ali Şir Nevai’nin doğum günü olarak kabul edilmektedir. Bu münasebetle 9 Şubat günü dikilen büstünün önünde toplandık.
     Ali Şir Nevai’nin ebedi yaşayan bir şair olmasının sırrı onun edebi mevzuları yüksek bir maharetle kaleme alması, sevgi, vefa, dostluk, insan sevgisi, çalışkanlık, dürüstlük, mertlik, kanaatkarlık, cömertlik, adalet, güzel ahlak, iyilik gibi insani faziletleri yüceltmesi; kötülük, zulüm, haksızlık, inançsızlık, vefasızlık, başkalarını kırıp incitme, haset, ikiyüzlülük, kibir, tamah, yalan ve cimrilik gibi hastalıkları tenkid etmesidir.
     …
     Başkentimizin merkezindeki milli parka büyük düşünür Nevai’nin adı verilmiş, heykeli yerleştirilmiştir. Onu saran mavi kubbenin üzerine şairin aşağıdaki mısraları yazılmıştır:
          “Âlem ehli bilngiz kim iş emes düşmanlık
            Yâr olung birbiringizga ki erür yârlik iş”
          (Dünya halkı! Biliniz ki düşmanlık iş değil. Birbirinize dost olun. Biliniz ki iş dostlukta.)
     Şairin bu mısraları yazdığı günden bu yana beş yüz yıldan fazla zaman geçti. Bugün televizyonlarınız açsanız dünyanın hali ortada. Bir tarafında bombalar patlıyor, yüzlerce binlerce kişinin birbirini sebepsiz yere öldürdüğüne şahit oluyorsunuz. Savaşların sonunda kurban olanların da aynı bizim gibi can sahibi olduğunu düşünmeliyiz. Ecdadımız Nevai’nin ne kadar haklı olduğunu hissediyoruz. Dünyada düşmanlıklar sona ermedikçe şairin bu davetinin ehemmiyetini kaybetmeyeceğine eminiz.
     Nevai hazretlerinin eserleri Türk edebiyatının en yüksek zirvesidir. Çünki hiç kimse bu dile onun kadar çok ve mükemmel yazmamıştır. Ondan sonraki altı yüz yıl onun gibi çok ve mükemmel yazabilen yoktur.
     Nevai, bütün Türk topluluklarının en büyük şairidir. O kendini Çin’den Horasan’a kadar yayılan Türklerin şairi bildi ve onları bir dil bayrağı altında topladı, ortak bir yazı dili sahibi yaptı.
     …
     Cumhurbaşkanımız İslam Kerimov’un “Yenilmez Güç Yüksek Maneviyat” eserinde ‘Nevai halkımızın sağduyusu, düşüncesi, güzel sanatlar ve kültür tarihimizde bir devri kuran kişi, milli edebiyatımızın eşsiz temsilcisi, milletimizin gururu, şan ve şerefini dünyaya anlatan ölmez söz sanatkârıdır’ diye dosdoğru anlatmaktadır.
     Nevai’nin şöhretine şöhret katan Türk dilinin imkânlarını dünya kamuoyuna ilk kez geniş ölçüde tanıtan eseri “Hamse”sidir. Nevai, Hamse sayesinde klasik edebiyatımızı dünyaya tanıtırken Türk dünyasının kahramanlık destanları yazmadaki geniş tecrübesini ve ölümsüz ananelerini yücelterek insanlığın ortak değerlerinin katına taşıdı.”
     Okullarda Şubat ayı boyunca “Edebiyat Günleri”nde benzer programların devam edeceği öğrenildi.

 {gallery}nevaifoto{/gallery}