Çocuk ve ilk gençlik edebiyatımıza, ülkemizde çocuk haklarının gelişimine çok önemli katkılarıyla tanınan Çocuk Vakfı, kuruluşunun 25. yılında "Çocuk ve Medeniyet" adlı bir dergi çıkarma kararı aldı. Dergi hakkında vakfın duyurusu şöyle:

     "Çocuk Vakfı, kuruluşunun 25. yılında, ÇOCUK VE MEDENİYET/Düşünce Bilim Sanat Dergisi  yayınlama kararı almıştır.
     ÇOCUK VE MEDENİYET/Düşünce Bilim Sanat Dergisi’nde aile, çocuk ve toplum bağlamında medeniyet kavramının köklerini anlamaya katkı sağlayacak, çocuklarımızın bugününü ve geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacak araştırma ve   kavramsal yazılara yer verilecek.
     ÇOCUK VE MEDENİYET/Düşünce Bilim Sanat Dergisi akademik kurgu, özgünlük ve bilimsel teamüllere uygunlukla birlikte, geleneksel süreli yayımlanan dergilerdeki  içerikten farklı olacak şekilde; tarihi perspektif, karşılaştırmalı çalışmalar, yorum, kuramsal öneri, entelektüel zenginlik ve zengin fikir planı sunan çalışmalara öncelik verecek.
     Derginin öncelikli amacı, medeniyet düşüncesinden hareketle çocuğa dair tüm unsurlara bilimsel katkı sağlayabilmektir.Dergide şu başlıklar altında makalelerin yayımlanması öngörülmektedir: 
     Aile, çocuk, toplum ve medeniyet; Aile ve çocuk sosyolojisi; Çocuk Hakları kültürü;   Çocuk sağlığının sosyal boyutu; Çocuk eğitimi; Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi; Farklı gelişen çocuklar ve yaşamları; Çocuk koruma ve sosyal destek çalışmaları; Çocuk hukuku; Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik dönemi edebiyatı; Çocuk ve Etik; Çocuk ve medya; Okuma kültürü...
     Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı yayımlanacak hakemli dergiye www.cocukvakfi.org.tr adresinden de erişilebilecek.
     Derginin, Türkiye’nin medeniyet birikimi ile Dünya çocuk gerçeğine ayrı bir soluk ve açılım getirmesini diliyoruz."