Özbekistan’ın başşehri Taşkent’te bulunan Ali Şir Nevai Milli Kütüphanesinde Orta Asya halklarının tarihi kitapları sergisi açıldı.  1 Aralık 2014 günü açılan sergi, 31 Aralık 2014 gününe kadar devam edecek.

      Sergide genellikle on dokuzuncu asırda neşr edilen tarih, etnografya, coğrafya ve diğer ilim dallarında önemli olarak kabul edilen kitaplar tanıtılıyor. Milli kütüphanenin müzesine kitap seçiminde; seçilecek kitapların ilmi değeri, tarihi değeri ve objektif değerlendirme kriterleri gözetiliyor.

     Sergide Orta Asya’da yaşayan halkların tarihinin öğrenilmesi ve dünyaya tanıtılmasında büyük pay sahibi bilginlerden Bartold, Middendorf, Biçurin, Uyfalvi, D’Osson, Ross ve daha birçok tanınmış Türkologların eserleri yer alıyor. Bunların yanında on dokuzuncu asırda Türkistan’daki devletlerde bulunmuş diplomatların ve seyyahların eserleri de kitapseverlerle buluşacak.

 

Kaynak: http://uzreport.uz