Bu yıl insanlığın maddi olmayan kültür mirası listesine girmeye aday kırk altı aday arasında geleneksel Türk tiyatrosu “Ortaoyunu”nun Özbekistan’daki kardeşi  “Askiya” da var.

      “Askiya”, Özbek halk edebiyatında bir tarz olup bu tarzda atışma, hazırcevaplık ve irticalen etkili söz söyleme önemlidir. Yan yana veya karşılıklı duran iştirakçiler rakiplerinin sorularına duraksamadan cevap verirler. İştirakçilerin bu cevapları verebilmeleri için zeka, kelime hazinesi, edebi bilgi ve mizah kabiliyeti gerekir.

     Askiya, Özbekistan’da özellikle Fergana vadisindeki şehir ve kasabalarda halen yaşatılmaktadır.

 

Dombıra

     UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı)nın bu yılki maddi olmayan kültür mirası listesine girmek için aday olan bir başka kardeş de Kazakitan’dan: Dombira… Ülkemizde Türk dünyası san’at ve edebiyatına meraklı olanlar dombirayı, bu musiki aletinin Nogay ve Kazak musikisindeki yerini eskiden beri biliyorlardı. Bilmeyenler de Aslanbek Sultanbekov’un “Dombıra” bestesinin bir Türk sanatçı tarafından yeni sözlerle kullanılmasıyla öğrenmiş oldular. UNESCO listesinde Kazak ve Kırgız adet ve gelenekleri de yer alıyor.

     UNESCO tarafından bugüne kadar 88 ülkeden 300’e yakın kültür mirası, insanlığın maddi olmayan kültür mirası kapsamına alınmış.

Askiya iştirakçileri