Özbekistan Ali Şir Nevai Milli Kütüphanesi tarafından hazırlanan Ali Şir Nevai'nin bütün eserleri Özbekçe Latin ve Kiril alfabelerinde hizmet veriyor.

      Türk dünyasının büyük şair, yazar ve düşünürü Nevai'nin yer aldığı "http://navoi.natlib.uz/" adresinde alfabe seçimi yapılabiliyor. Site menüsünden eser seçmek mümkün. Ayrıntılı arama yapmak isteyenler site haritasını kullanabiliyorlar.

     Klasik Çağatay edebiyatının tesirleri Osmanlı edebiyatı sahasında hatta bütün Türk dünyasında devam etmiş en büyük şairi; devlet adamıdır. Soyca bir Uygur kabilesinden gelen Ali Şîr Nevâî 9 Şubat 1441'de Herat’ta doğdu. Babası Kiçkine Bahadır (Kiçkine Bahşı) Timur’un torunlarının hizmetinde bulunmuş, en sonra Bâbür Şah’ın sarayında da önemli bir mevki sahibi olmuştu. Annesinin dedesi Bû Said Çiçek ise Hüseyin Baykara’nın dedesi Baykara Mirza’nın uluğ beyi (beylerbeyi) idi. Şâhruh’un ölümüyle çıkan karışıklıklar üzerine Kiçkine Bahadır o sırada altı yaşlarında olan Ali Şîr’i yanına alarak Yezd üzerinden Irak’a gitti. Bu yolculuk sırasında Zafernâme müellifi Şerefeddin Ali Yezdî ile karşılaşan Ali Şîr, aralarında geçen konuşmayı daha sonra Mecâlisü’n-nefâis adlı eserinde anlatmıştır.

     Türk klasik şiirinin en büyük şairi Ali Şir Nevai, devrinde moda olan Farsça şiir yazma geleneğine savaş açmış, önce Farsça şiirleriyle bu alanda yetersiz olduğunu iddia edecek olanları susturmuş; "Muhakemet'ül Lügateyn" adlı eserinde bu husutaki fikirlerini açıkça ortaya koymuştur.