Kitapların büyülü dünyasında yaşamak alışkanlıktır. Bir tutkudur. Tutkuların en güzellerinden biridir. İşte biri İstanbul'da, biri Taşkent'te iki mühim kütüphane...

El Yazması Eserlerin Menbaı: Süleymaniye Kütüphanesi

     Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul'daki Süleymaniye Camii medreselerinde, 1927 yılında kurulmuş olan kütüphane.  Kanuni Sultan Süleyman'ın medrese için kurduurduğu kütüphane bu kütüphanenin çekirdeği olmuştur.
     El yazması eserler bakımından dünyanın en önemli kütüphaneleri arasındadır. Cumhuriyet döneminde çıkarılan "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ve "Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun" ile İstanbul'daki Yazma Eser Kütüphaneleri Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinde toplanmıştır. Kütüphanedeki 106 koleksiyonda toplam 70.000 cilt kadar el yazması ve 120.000 basma eser bulunmaktadır. Bunlardan 12.000 cilt kitap Türkçe; 50.000 cilt Arapça; 3.680 cilt ise Farsçadır.
     UNESCO tarafından oluşturulan "Dünya Belleği"ne giren ve Türkiye'de bulunan 3 dokümandan biri olan İbn-i Sina'nın elyazmaları da bu kütüphanede bulunur.

Koleksiyonlar:
     Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesindeki koleksiyonlardan en değerlileri Ayasofya, Bağdadlı Vehbi, Carullah, Damat İbrahim, Esad Efendi, Fatih, Hacı Mahmud, Hamidiye, Kılıç Ali, Laleli, Reisülküttap, Süleymaniye, Şehid Ali ve Yeni Cami koleksiyonlarıdır.[2] Kütüphanede şu koleksiyonlar yer alır.
•Abdulgani Ağa koleksiyonu
•Abdulgani Ağa koleksiyonu
•Ahmet Anlatan koleksiyonu
•Ali Galip Bey koleksiyonu
•Ali Nihat Tarlan koleksiyonu
•Amcazade Hüseyin Paşa koleksiyonu
•Antalya Tekelioğlu koleksiyonu
•Arslan Kaynardağ koleksiyonu
•Ashab-ı Hayır Vakfı koleksiyonu
•Aşir Efendi koleksiyonu
•Ayasofya koleksiyonu
•Bağdatlı Vehbi Efendi koleksiyonu
•Basma Bağışlar koleksiyonu
•Carullah Efendi koleksiyonu
•Celal Ökten koleksiyonu
•Çelebi Abdullah Efendi koleksiyonu
•Çorlulu Ali Paşa koleksiyonu
•Damat İbrahim Paşa koleksiyonu
•Darü'l-Mesnevi koleksiyonu
•Denizli koleksiyonu
•Dosyalar koleksiyonu
•Dr. Ali Sevil Akay koleksiyonu
•Dr. Feyzullah Paşa koleksiyonu
•Düğümlü Baba koleksiyonu
•Efgani Şeyhi Ali Haydar koleksiyonu
•Ekrem Karadeniz koleksiyonu
•Elhac Mustafa Efendi koleksiyonu
•Erzincan koleksiyonu
•Esad Efendi koleksiyonu
•Esmihan Sultan koleksiyonu
•F. Sezai Türkmen koleksiyonu
•Fatih koleksiyonu
•Galata Mevl. Divan Edb. Mzs. koleksiyonu
•Gelibolulu Tahir Ağa koleksiyonu
•Giresun koleksiyonu
•Gülnuş Valide Sultan koleksiyonu
•H. Şemsi-Fatih Güneren koleksiyonu
•Hacı Ali Saib Efendi koleksiyonu
•Hacı Beşir Ağa koleksiyonu
•Hacı Beşir Ağa (Eyüp) koleksiyonu
•Hacı Mahmut Efendi koleksiyonu
•Hacı Reşit Bey koleksiyonu
•Hafız Ahmet Paşa koleksiyonu
•Hafid Efendi koleksiyonu
•Hafid Efendi İlavesi koleksiyonu
•Halet Efendi koleksiyonu
•Halet Efendi İlavesi koleksiyonu
•Hafız İbrahim Gürpınar koleksiyonu
•Hamidiye koleksiyonu
•Hamidiye Murakkâ't koleksiyonu
•Harput koleksiyonu
•Hasan Hayri Abdullah Ef. koleksiyonu
•Hasan Hüsnü Paşa koleksiyonu
•Hasib Efendi koleksiyonu
•Haşim Paşa koleksiyonu
•Hekimoğlu Ali Paşa koleksiyonu
•Hekimoğlu Ali Paşa Cami koleksiyonu
•Hidiv İsmail Paşa koleksiyonu
•Hüseyin Kazım koleksiyonu
•Hüsrev Paşa koleksiyonu
•Hz. Halid (Eyüp Camii) koleksiyonu
•Hz. Nasuhi Dergahı koleksiyonu
•İbrahim Efendi koleksiyonu
•İhsan Mahvi koleksiyonu
•İsmail Öztürk koleksiyonu
•İyd Mehmed Efendi koleksiyonu
•İzmir koleksiyonu
•İzmirli İsmail Hakkı koleksiyonu
•İzmirli Mustafa Efendi koleksiyonu
•K.Çelebi-Zade Hüsamettin koleksiyonu
•Kadızade Burhaneddin koleksiyonu
•Kadı-Zade Mehmed Efendi koleksiyonu
•Kasideci-Zade S. Sırrı koleksiyonu
•Kemal Edip Kürkçüoğlu koleksiyonu
•Kılıç Ali Paşa koleksiyonu
•Lala İsmail koleksiyonu
•Laleli koleksiyonu
•Levhalar koleksiyonu
•M. Arif-M. Murad koleksiyonu
•M. Hilmi-F.Fethi koleksiyonu
•Mahmud Paşa koleksiyonu
•Mehmed Ağa Camii koleksiyonu
•Mehmed Nuri Efendi koleksiyonu
•Mehmed Nusret Giresuni koleksiyonu
•Mehmed Sefayihi koleksiyonu
•Mesih Paşa koleksiyonu
•Mihrişah Sultan koleksiyonu
•Molla Çelebi koleksiyonu
•Muammer Ülker koleksiyonu
•Muğlalı Hoca Mustafa Ef. koleksiyonu
•Murad Buhari Tekkesi koleksiyonu
•Murad Molla koleksiyonu
•Musalla Medresesi koleksiyonu
•Nafiz Paşa koleksiyonu
•Necip Erdem koleksiyonu
•Nureddin Ağa koleksiyonu
•Nuri Arlasez koleksiyonu
•Osman Huldi Öztürkler koleksiyonu
•Ömer Sindal koleksiyonu
•Pertev Paşa (Selimiye) koleksiyonu
•Pertevniyal V. Sultan koleksiyonu
•Rauf Yekta koleksiyonu
•Reisülküttap koleksiyonu
•Reşit Efendi koleksiyonu
•Rüstem Paşa koleksiyonu
•Saadeddin Mübtegi Vakfı koleksiyonu
•Saadettin Serezli-Ümit Erk koleksiyonu
•Saliha Hatun koleksiyonu
•Sami Benli koleksiyonu
•Serez koleksiyonu
•Servili koleksiyonu
•Seyyit Nazif Efendi (Hekimbaşı) koleksiyonu
•Sultan Ahmed (1) koleksiyonu
•Süheyl Ünver koleksiyonu
•Süleymaniye koleksiyonu
•Süleymaniye Murakka'at koleksiyonu
•Sütlüce Dergahi Elif Ef. koleksiyonu
•Şazeli Tekkesi koleksiyonu
•Şehit Ali Paşa koleksiyonu
•Şehzade Mehmed koleksiyonu
•Şerif Muhiddin Targan koleksiyonu
•Şeyhülislam Esad Efendi koleksiyonu
•Tahir Ağa Tekkesi koleksiyonu
•Tarık Gökmen koleksiyonu
•Tercüman koleksiyonu
•Tırnovalı koleksiyonu
•Turhan Valide Sultan koleksiyonu
•Uşşaki Tekkesi koleksiyonu
•Vakfı Namalum koleksiyonu
•Yabancı Diller koleksiyonu
•Yahya Tevfik koleksiyonu
•Yazma Bağışlar koleksiyonu
•Yeni Cami koleksiyonu
•Yeni Eserler koleksiyonu
•Yeni Medrese koleksiyonu
•Yozgat koleksiyonu
•Yusuf Ağa koleksiyonu
•Zühtü Bey koleksiyonu

Ali Şir Nevai Özbekistan Milli Kütüphanesi - Taşkent

     Özbekistan Ali Şir Nevai Milli Kütüphanesi yalnız Özbekistan için değil bölgenin de önemli bir kültür merkezi olarak kabul ediliyor. Kütüphanede yedi milyona yakın kitap var.
     Özbekistan cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un 20 Mart 2012 tarihli kararıyla inşaatı başlayan kütüphane muhteşem bir binaya sahip oldu. Eşsiz bir mimariye sahip olan kütüphanede yalnız 15 - 19. yüzyıllarda yazılmış 250.000'den fazla eser var.
     Ecdat yadigarı bu büyük mirastan gençlerin faydalanması için el yazması ve az bulunan basma eserlerin elektronik nüshaları hizmete sunulmuş.
     Ülkede el yazmaları ve az bulunan kitapları bünyesinde bulunduran diğer kütüphanelerle iş birliği yapılarak onların da elektronik nüshalarını faydalanmaya açma, kataloglarını hazırlama faaliyetleri aralıksız devam etmekte.
      Bütün bu çalışmaların yanında okuyuculara çağdaş ve kaliteli hizmet vermek maksadıyla her türlü imkan kullanılmış. Yedi yüz okuyucunun faydalanacağı kapasiteye sahip on bir okuma salonu ileri teknoloji ile ve kablosuz internet okuyucuların hizmetinde. Şimdilik kütüphaneden faydalanan 87.000'in üzerinde üyesi var. Kitapseverlerin Özbekistan, Adalet, İstikbal ve Cihan okuma salonlarında kendisine gerekli olan kitaplardan faydalanması ve bunun yanında yeni alınan eserlerle tanışması mümkündür. Kitaplara yerleştirilen çipler sayesinde hem onları koruma hem de onları kolayca bulmayı sağlıyor.
     Cihan adı verilen yabancı eserler okuma salonunda başta İngilizce olmak üzere yabancı dillerde yazılmış eserler var. Burada TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT, LSAT, MCAT, ACT ve diğer kaynaklardan faydalanma imkanı var. Ayrıca Proquest, Ebsco Publishing, Jstor, Aluka, Elibrary, Press Display gibi yabancı öğretici yayınlarla tanışma imkanı var.
     Kütüphanede Çarşamba, manevi değerler günü olarak ilan edilmiş. O gün ülkenin önde gelen ilim, sanat ve edebiyat üstadları, kütüphenenin salonlarında gençlerle sohbet ediyorlar.
     Kütüphane yönetimi Türkmenistan'dan Mısır'a kadar bir çok ülkenin kütüphaneleriyle iş birliği yapıyor.