Büyük Türk düşünürü, ilim ve mücadele adamı Gaspıralı İsmail Bey'in ölümünün 100. yılı münasebeti ile Türk Ocakları Bursa şubesi ortaöğretim kurumları ve üniversite öğrencileri arasında Gaspıralı İsmail’in düşünce dünyasının daha iyi anlaşılması için ona ait olan aşağıdaki sözlerden hareketle bir kompozisyon yarışması düzenlemiştir.

  

100. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE
DÜŞÜNCE ADAMI İSMAİL GASPIRALI ANISINA
ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ KOMPOZİYON YARIŞMASI

AMAÇ:
     Gaspıralı İsmail Bey 20 Mart 1851 tarihinde Kırım’ın Bahçesaray şehrine bağlı Avcıköy’de dünyaya gelmiştir. 1867 yılında, henüz 6. sınıf öğrencisiyken Girit isyanını bastırmaya çalışan Osmanlı güçlerine katılmak üzere İstanbul’a gitmek istemiştir. Daha sonra eğitim gördüğü askerî okuldan ayrılan Gaspıralı 1868 yılında, daha 17 yaşındayken Bahçesaray’da Rusça öğretmenliği yapmaya başlamış, 1872 Viyana, Münih, Stuttgart ve Paris’ gibi büyük kültür merkezlerini görmüştür. Böylece Batının güçlü ve zayıf yönlerini gözlemleme imkânı bulan Gaspıralı İsmail Bey 1874 yılında İstanbul’a gelerek Şemsettin Sami, Ahmet Midhat Efendi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Mehmet Emin ve Necip Asım’ın düşüncelerinden de haberdar olur. 1881 yılında Genç Molla takma adıyla Akmescit’te çıkan bir gazetede “Rusya      Müslümanları” başlıklı bir yazı dizisi yayımlar. Düşüncelerini halka aktarmak için 1883’te Tercüman gazetesini çıkarmaya başlar. 24 Eylül 1914’te ölür.
     Gaspıralı İsmail Bey düşünceleriyle geniş bir kitle üzerinde etkili olmuştur. 19.yüzyılın sonunu idrak eden ve 20.yüzyıla doğru ilerleyen Müslüman-Türk dünyasına gazete, fikrî kitaplar, konferanslar ve edebî eserlerle seslenmiştir. O, 19.yüzyıl Türk modernleşmesinin anahtar şahsiyetlerindendir.  Çağındaki bütün Müslümanlara sesini duyurmaya çalışmış, onlara modern bir dünyanın varlığını anlatarak bu modern yaşama katılmaları için çabalamıştır. Cehalete savaş açmış, İslâm dinini özünden uzaklaştırıp yozlaştırmaya çalışanların karşısında yer almıştır. “Dilde, işte, fikirde birlik” sloganıyla Türk dünyasını birleştirmek isteyen Gaspıralı ortak geri kalmışlığa, sosyal-ekonomik ve kültürel sorunlara karşı işbirliği sağlamak, Türklük bilincini uyandırmak amacındadır.    
2014 Gaspıralı İsmail’in 100. ölüm yıldönümüdür. UNESCO 2014 yılını Gaspıralı İsmail Bey’i anma yılı olarak ilan etmiştir. Bu münasebetle Türk Ocakları Bursa şubesi ortaöğretim kurumları ve üniversite öğrencileri arasında Gaspıralı İsmail’in düşünce dünyasının daha iyi anlaşılması için ona ait olan aşağıdaki sözlerden hareketle bir kompozisyon yarışması düzenlemiştir.

KOMPOZİSYON KONULARI:
• "Milletine hizmet etmek istiyorsan bildiğin işten başla" İsmail GASPIRALI’ nın bu sözü ışığında Ziya GÖKALP’ in “ Türkçülük Türk Milletini yükseltmektir” sözünü de hatırlayarak 21. Yüzyılda milliyetçilik sözünün anlamı ile ilgili düşünceler
• "Dilde, İşte, Fikirde birlik” İsmail GASPIRALI’ nın bu sözü ışığında Türk Dünyasını oluşturan devletlerin hangi alanlarda işbirliği yapabileceği, bu iş birliğinin ekonomi başta olmak üzere ne gibi faydalar sağlayacağı ile ilgili düşünce ve teklifler."
• "Aziz kardeşler! Satmak kolay almak zordur. Gitmek kolay, dönmek zordur. Yıkılmak kolay, kalkmak zordur." İsmail GASPIRALI’ nın bu sözünden yola çıkarak Rumeli’de, Kırım’da ve Orta Asya’da, vatanından göç etmek zorunda bırakılan Türkler ile ilgili düşünce ve teklifler.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:
•Eser, daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve yayımlanmamış olacaktır.
•Eser, Öğrencilerin kendi ürünleri olacaktır.
•Eser 2 ( İki) nüsha olarak ( eserin arkasına yarışmacının  okulu, adı soyadı, sınıfı, telefon numarası, adresi ve e-posta adresi yazılmış. )teslim edilecektir.
•Eser A-4 formatında bilgisayarda yazılacaktır.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ:
Eserler, 22 KASIM 2014 Cumartesi günü saat: 17.00’ ye kadar eser sahibi öğrenciler tarafından bizzat teslim edilebileceği gibi, Okul Müdürlükleri, öğrencilerden eserleri teslim alarak topluca resmi evrak yazışmaları ile Bursa Türk Ocağının “ Kurtoğlu Mah. Yeşil Cad. no: 8/1 Yıldırım-Bursa” adresine posta ile de gönderebileceklerdir.

ÖDÜLLER:
•Birinci olan esere dizüstü bilgisayar,
•İkinci olan esere tablet bilgisayar,
•Üçüncü olan esere dijital fotoğraf makinesi
•4,5,6,7,8,9,10. olan eserlere mansiyon verilecektir.

SEÇİCİLER KURULU:
•Prof. Dr. Alev Sınar UĞURLU       - U.Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim üyesi.
•Prof. Dr. Hatice ŞAHİN               - U.Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim üyesi.
•Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU     - Emekli Öğretim üyesi.
•Yrd. Doç. Dr. Kelime ERDAL        - U.Ü. Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü Öğretim üyesi.
•Yrd. Doç. Dr. Erol OGUR             - U.Ü. Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü Öğretim üyesi.
•Yrd. Doç. Dr. Seher BOYKOY      -U.Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi.
•Yrd. Doç. Dr. Tülin Akyürek GÜRLER- U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi.
•Yrd. Doç. Dr. Minara ALİYEVA     - U.Ü. Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü Öğretim üyesi.
•Yrd. Doç. Dr. Rahşan S. ÇETİNKAYA- U.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim üyesi.

ÖDÜL TÖRENİ:
Yarışma kılavuzunun okullara gönderimi   :  15 EYLÜL 2014
 Eserlerin Bursa Türk Ocağı’na teslimi      :  22 KASIM 2014 Cumartesi
 Dereceye giren eserlerin belirlenmesi      : 5 Aralık 2014 Cuma
 ÖDÜL TÖRENİ                                      : 12 Aralık 2014 Cuma
 Açıklama: Ödül Töreni yer ve saati daha sonra duyurulacaktır.

Kaynak: http://www.turkocagi.org.tr/index.php/duyuru/ube-duyurular/6999