Özbekistan'ın Semerkand şehrinde bulunan Milletlerarası İmam Buhari Merkezi’nde, Özbekistan’da yaşayan fikir adamlarının iş birliği ile “Manevi miras ve zamanımız” konulu seminer düzenlendi.

     Milletlerarası İmam Buhari merkezin kuruluşunun beşinci yılı münasebetiyle düzenlenen seminere merkezde görev yapan ve öğrenim görenlerle birlikte ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen ilim ve fikir adamları, dini idarelerin görevlileri ve imam hatipler iştirak ettiler.
     Seminerde Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Eldar İbrahimov, Özbekistan Müslümanları İdaresi Başkanı Şeyh Abdulaziz Mansurov ve diğer görevliler katılımcılara hitap ettiler. Konuşmacılar İmam Buhari, İmam Tirmizi, Mahmud Zemahşeri, Burhaneddin Margilani gibi Özbekistan’da yetişmiş büyük alimlerin manevi, dini ve kültürel mirasını ilmi esaslarla öğrenmenin yanı sıra onlardan geniş halk topluluklarının özellikle gençlerin haberdar olması; dini ilimler ve hadis öğretiminde diğer ülkelerdeki ilmi merkezlerle, ilim adamı ve araştırmacılarla iş birliği yapılması hususlarında görüşlerini ifade ettiler.
     İmam Buhari Milletlerarası Merkezi Müdürü Felsefe Doktoru Bahtiyar Turayev, geçen beş yılda Özbekistan’da imam hatiplerin dini ve dünyevi ilimlerde bilgilerini artırmak için yapılanları, yayımlanan eserleri özellikle “İmam Buhari” ve “Hadis İlminin Sultanı” eserleri hakkında bilgi verdi.