Türk edebiyatının ‘‘wikipedia’’sı olarak nitelenen Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 21 Eylül 2013 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.

     Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin desteği ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen’in başkanlığında ve Prof. Dr. Filiz Kılıç, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak, Prof. Dr. Öcal Oğuz ve Prof. Dr. Mehmet Arslan tarafından yürütülmekte olan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi’nin tanıtımı ve işlemi tamamlanan maddelerin erişime açılması sebebiyle kahvaltılı bir basın toplantısı gerçekleştirildi.
     Projenin tanıtımı ve sitenin erişime açılışı nedeniyle düzenlenen basın toplantısına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Mütevelli Heyet üyemiz Prof. Dr. Mustafa İsen, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Osman Horata’nın yanı sıra başta Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Metin Hülagü ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan Karataş olmak üzere, proje yürütücü ve editörleri ile edebiyat ve bilim dünyasından isimler katıldı. Yüksek oranda katılım sağlayan basın ve televizyon temsilcileri toplantıya yakın ilgi gösterdi.Proje yazılı ve görsel basında geniş yer buldu.
     Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi’ nin tanıtımı ile ilgili düzenlenen basın toplantısında Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Osman Horata; Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak, eğitim faaliyetlerimizin yanında bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet faaliyetlerine özel bir önem verdiklerini, güncel konularla ilgili yayımladığımız raporlar, kitaplar ve düzenlediğimiz uluslararası toplantılarla,  üzerlerine düşen sorumluluğu en üst düzeyde yerine getirme çabası içinde olduklarını belirterek; bugün de, üniversite olarak daha önce Türk Dil Kurumu ile işbirliği içinde hazırlanan Türk Lehçeleri Sözlüğü’nden sonra, yine üniversitemiz tarafından aynı amaçlarla desteklenen Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesinin tanıtımı ve yazımı tamamlanan maddelerin hizmete erişime açmak için burada olduklarını belirtti. Horata,  Ahmet Yesevi Üniversitesi ve ülkemiz açısından bu projenin önemi konusunda şunları söyledi:
     "Bilgiyi üretmenin ve üretilen bilgi ve teknolojiyi hızla ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmenin en önemli faktör hâline geldiği bir süreçte yaşıyoruz.  Ülkemizin gelecekte dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yer alabilmesinin temel koşullarından biri de,   her türlü bilimsel-teknolojik gelişmenin vazgeçilmez alt yapısı konumuna gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinde yüksek hizmet kalitesinin sağlanmasına bağlıdır. Çünkü, iletişim araçlarındaki baş döndürücü gelişmeler, küresel anlamda yeni bir kültürel ortam oluşturmuş,   bu gelişmeler ekonomik ve toplumsal hayatta olduğu gibi bilimsel ve kültürel iletişimde de köklü değişikliklere yol açmıştır. Bugün, ülkeler arasında bilim-teknoloji anlayışlarını ve alt yapılarını geliştirme konusunda küresel bir yarış hatta örtülü ‘‘bilgi savaşları’’ yaşanmaktadır. Ülkeleri bir yol ayırımına getiren bu süreçte, bilginin üretimi, dağıtımı, sınıflandırılması, değerlendirilmesi ve saklanmasına yönelik teknolojik alt yapıyı oluşturma ve bunun üzerinde ürünler geliştirme faaliyetleri, ülkemiz açısından hayati bir önem arz etmektedir. Bu proje de, üniversitemiz açısından bu amaca dönük mütevazi fakat anlamlı bir girişim olarak değerlendirilmiş ve üniversitemizin imkânları proje ekibinin hizmetine açılmıştır."
     Horata, sözü daha sonra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve projenin Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa İsen’e bıraktı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Mütevelli Heyet üyemiz Prof. Dr. Mustafa İsen ise proje hakkında yaptığı konuşmasında şunları söyledi:
     "Biyografi, insanlıkla yaşıt, aynı zamanda toplumların sosyal ve kültürel gelişmişliğinin göstergelerinden kabul edilen bir bilim dalıdır. Ürettiklerimizle katkıda bulunarak önemli bir parçası olduğumuz Türk-İslam Medeniyeti, dünyanın en zengin biyografi geleneğine sahiptir. Bizim tarihimizde özellikle Osmanlı Dönemi’nde, başta şair biyografileri olmak üzere, bilginler, devlet adamları, hattatlar ve musikişinaslardan çiçek yetiştiricilerine kadar her konuda, pek az topluma nasip olacak bir zenginliğe rastlanır. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi, böyle bir ihtiyaçtan yola çıkarak Türkçenin başlangıçtan yakın döneme kadarki şair ve yazarlarının edebî birikiminin tümünü kapsayacak, bilimsel verilere dayalı bir biyografi sözlüğünü hazırlamayı, titiz bir inceleme ve editörlük aşamasından sonra da internet ortamında tüm kullanıcıların hizmetine sunmayı amaçlamaktadır."
     20 Eylül tarihi itibari ile projede madde yazmak üzere üniversitelerden çok sayıda akademisyenin veri tabanına kayıt yaptırdığını dile getiren Mustafa İsen, ilk aşamada yazımı ve incelemesi tamamlanan 574 maddenin erişime açıldığını kaydetti.
     Projede yer alan maddelerin, belirli aralıklarla yeni araştırmalar ışığında güncelleneceğini kaydeden İsen; daha önceki çalışmalarda tespit edilen 3180 ismin, bu proje ile elimizdeki verilere göre 12.138 şair ve yazar sayısına ulaşacağının öngörüldüğünü kaydetti.
     Toplantı basın mensuplarının sorularının ardından sona erdi.
     Projede maddelerin siparişi, girişi, incelenmesi,  Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından hazırlanan bu veri tabanı üzerinden yapılmakta ve inceleme süreci tamamlanan maddeler erişime açılmaktadır. Okuyucular,  hazırlanan veri tabanında,  edebiyatçıların isimlerine  (madde başlıklarına), alanlarına, yetiştikleri sahalara, yaşadıkları yüzyıllara, doğum tarihlerine, doğum yerlerine, ölüm tarihlerine, mesleklerine, eserlerine göre arama yapabilmektedir. Projede,  şair ve yazarların biyografilerinin yanında ele alınan isme ait örnek metinlere ve onlarla ilgili bestelenmiş veya seslendirilmiş şiirlerinden örneklere, şair ve yazarların resim ve minyatürlerine de yer verilmektedir.
     Proje başlangıçtan 20. Yüzyıla gelinceye kadar Türk edebiyatına ait şair ve yazarların biyografilerini modern biyografi anlayışına göre hazırlamayı ve Genel Ağ ortamında bütün dünyanın hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. İkinci aşamada Tanzimat sonrası modern Türk edebiyatını ele alacak olan bu proje ile Türk edebiyatı ile ilgili değerlendirme sürecinden geçmiş, doğru, güvenilir, bilimsel bilginin yararlanıcılara, Türk edebiyatının bir ‘wikipedia’sı olarak etkin bir şekilde ulaştırılmasının önü açılmış olacaktır.


(Geniş bilgi için www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com)

Kaynak: Ahmet Yesevi Üniversitesi