Özbekistan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tiyatro sanatçısı Velican Umarov atandı.

     Umarov daha önce Milli Akademik Drama Tiyatrosunda baş rejisör olarak görev yapıyorken  Doç. Dr. Amanulla Rızaev’in görevini devraldı.
     Özbekistan Devlet Tiyatroları Sanatçılar Birliği, Özbekistan Cumhurbaşkanlığının 26 Mart 1998 tarih ve 1980 sayılı kararnamesi ve Bakanlar Kurulunun 22 Mayıs 1998 tarih ve 223 sayılı Özbekistan Devlet Tiyatroları Sanatçılar Birliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki kararıyla kurulmuş olup Kültür ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir.


Özbekistan’daki önemli tiyatrolar:
-Özbekistan Milli Akademik Drama Tiyatrosu (Taşkent)
-Ali Şir Nevai Özbekistan Devlet Akademik Tiyatrosu (Taşkent)
-Özbekistan Akademik Rus Drama Tiyatrosu (Taşkent)
-Mukimi Özbek Müzikal Tiyatrosu (Taşkent)
-Ebrar Hidayetov Devlet Drama Tiyatrosu (Taşkent)
-Özbek Gençlik Tiyatrosu (Taşkent)
-Taşkent Devlet Müzikal Komedi Tiyatrosu (Taşkent)
-Yoldaş Ahunbabayev Gençlik Tiyatrosu (Taşkent)
-Kukla Tiyatrosu (Taşkent)
-Didar Tiyatro-Stüdyo (Taşkent)
-Berdak Karakalpak Devlet Müzikal Tiyatrosu (Nukus-Karakalpakistan)
-Sapar Hacıniyazov Karakalpak Gençlik Tiyatrosu (Nukus-Karakalpakistan)
-Karakalpak Kukla Tiyatrosu (Nukus-Karakalpakistan)
-Zahiriddin Muhammed Babur Tiyatrosu (Andican)
-Lale Kukla Tiyatrosu (Andican)
-Abbas Bakırov Gençlik Tiyatrosu (Andican)
-Sadriddin Ayni Drama Tiyatrosu (Buhara)
-Buhara Vilayeti Kukla Tiyatrosu (Buhara)
-Yunus Recebi Müzikal ve Drama Tiyatrosu (Cizak)
-Cizak Vilayeti Kukla Tiyatrosu
-Molla Toycu Taşmuhammedov Müzikal ve Drama Tiyatrosu (Kaşkaderya)
-Kaşkaderya Vilayeti Kukla Tiyatrosu
-Hamza Müzikal ve Drama Tiyatrosu (Kokan)
-Ali Şir Nevai Müzikal ve Drama Tiyatrosu (Namangan)
-Hamid Alimcan Müzikal ve Drama Tiyatrosu (Semerkand)
-Anton Çehov Drama Tiyatrosu (Semerkand)
-Semerkand Vilayeti Kukla Tiyatrosu
-Abduhamid Mecidi Drama Tiyatrosu (Kattakorgan)
-Mennan Uygur Surhanderya Müzikal ve Drama Tiyatrosu (Termiz)
-A. Hocayev Sırderya Müzikal ve Drama Tiyatrosu (Gülistan)
-Fergana Vilayeti Rus Drama Tiyatrosu
-Yusufcan Kızık Şekercanov Fergana Vilayeti Müzikal ve Drama Tiyatrosu
-Fergana Vilayeti Kukla Tiyatrosu
-Agahi Müzikal ve Drama Tiyatrosu (Ürgenç)
-Harezm Vilayeti Kukla Tiyatrosu (Hive)