10 Temmuz 2013 günü Azerbaycan Yazarlar Birliğinde “Haydar Aliyev ve Bağımsızlık Devri Azerbaycan Edebiyatı” konulu sohbet programı düzenlendi.

     Programda Selim Babullaoğlu, Elçin Hüseyinbeyli, Aydın Han Abilov, Balayar Sadık, Oktay Rıza, Servaz Hüseyinoğlu birer konuşma yaparak bağımsızlık devri Azerbaycan edebiyatı hakkındaki düşüncelerini katılımcılarla paylaştılar;  Haydar Aliyev’in Azerbaycan edebiyatına katkıları, onun cumhurbaşkanlığı döneminde edebiyatta, kültürde, güzel san’atlardaki gelişmelerden ve onun yazarlara gösterdiği ilgiden söz ettiler.
      Salim Babullaoğlu konuşmasında “Haydar Aliyev ve Bağımsuzlık Devri Azerbaycan Edebiyatı” konularında yazılmış en güzel ve sevilen yazıların toplanarak kitap halinde neşredileceğini söyledi.
     Elçin Hüseyinbeyli ve Salim Babullaoğlu’nun hazırladıkları Haydar Aliyev’in hatırasına ithaf edilen “Söylenen Söz Mirastır-Haydar Aliyev’den Vecizeler” kitabının tanıtımı  yapıldı. Azerbaycan Yazarlar Birliğinin desteği ile üç dilde neşredilen kitabın danışmanı Nizami Caferov, redaktörü Dürdane Hüseynova’dır. Kitaptaki vecizeler Rusçaya Siyavuş Memmedzade, İngilizceye de Sevil Gülten tarafından tercüme edildi.


Kaynak: Azerbaycan Yazarlar Birliği