Kırgız Milli Kütüphanesinin nadir ve değerli eserler bölümünde “Edebiyata adanan temiz düşünce” konulu ünlü münekkit, edebiyat tarhçisi Kalima Rahmatullin’in 110.yıldönümünde kitap sergisi açıldı.

     Kalima Ahmedoviç: "Rahmatullin’in ismi Kırgızistan’da bir tenkitçi ve edebiyatçı olarak tanınmaktadır. Onun edebiyatla ilgili çalışmaları 1927 yılında başlamıştır. Kalima Rahmatullin'in Kırgız edebiyatının ortaya çıkmasında ve gelişminde büyük payı vardır. Kırgız edebiyatının gelişme sürecinde A. Tokombayev, A. Üsenbayev gibi yazarların eserleri hakkında okul kitaplarını yayınlamıştır. “Manas” destanı araştırmalarınada ülke genelindeki bilimadamları arasında önemli yeri vardır. 1940 yılında yayınmladığı eserlerinde manasçıların yaratıcılığı, destanın anafikri, başka varyantlar ile eleştirme ve “Manas” destanını öğrenmede karşılaşan zorluklara değinmiştir. Kendisi tarafından manasçıların hayat hikayeleri hakkında geniş bilgi derlenmiştir. K. Rahmatullin’in en önemli eserleri olarak: “Büyük Yurtsever Destanı: Manas”(1942), “Manasçılar” (1942), “Kırgız Edebiyatının Tarihi Denemeleri” (1943), “Kırgız Halkının Vatan Mücadelesi” (1943) sayılır. T.Sıdıkbekov ile ortaklaşa “Manas ve Almambet” oyununu yazmıştır."
     Sergide Kırgız İlimler Akademisi'nde çalışan ve 1943'de vefat eden Kalim Rahmatullin hakkında bilgiler, sanat hayatını yansıtan kitapları yer almaktadır.