Kastamonu Üniversitesinin Uluslararası İkili Protokol imzaladığı 32 Üniversiteden biri olan El Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi’nden gelen on bir öğretim üyesi Rektör Prof. Dr. Seyit AYDIN’ı makamında ziyaret etti.

  

    30 Haziran – 15 Temmuz 2013 tarihleri arasında Yabancı Dil Öğretimi Metot ve Teknikleri Yeni Yaklaşımlar Derece Arttırma Kursu’na katılmak üzere Kastamonu Üniversitesi'ne gelen Şarkiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ulbala ALZHANBAYEVA ve Dekan Yardımcısı Zaure ISKAKOV, Arap Dili Bölüm Başkanı Doç. Dr. Akbota AKHMETBEKOVA, Türkoloji Bölüm Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Gulzhamal KORTABAEVA ile Gulzada TEMENOVA, Doç. Dr. Aigul ZHİYEKBAYEVA, Ph D. Kenzhebek GABDULLİN ve öğretim üyeleri Kulzhan ZHANATAYEVA, Englik KASSABEKOVA, Bauyrzhan RAKHYMBAY ve Symbat ISMAGULOVA Kastamonu Üniversitesini ve ilimizi çok beğendiklerini, burada oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.
     Ziyaret sırasında öğretim üyelerine Kastamonu Üniversitesi'ni tanıtan Rektör AYDIN, Kazakistanlı kardeşlerimizle beraber çalışmayı arzu ettiklerini ifade etti. Kastamonu Üniversitesinin öğretim elemanları ile bir araya gelerek yeni ortak projelerin üretilmesi konusunda teklifte bulunan Rektör AYDIN: “Kazakistan’ın güneşi ile Türkiye’nin ay yıldızı bütün engelleri aşıp beraber yükselecek ve yücelecektir. Yeter ki potansiyelimizi görelim ve beraber çalışalım. Bu potansiyel de sizlersiniz, buradaki insanlar. Beraber çalışırsak daha ileriye gideriz. Kastamonu Üniversitesindeki arkadaşlarımızla bir araya gelerek projeler üretilirse daha memnun oluruz. Bizim hedeflerimiz var ve bu hedeflere sizlerle ulaşırsak çok memnun oluruz. Bizim niyetimiz inşallah sizinle beraber ortak bir "Tarih" ve ortak bir "Türk Dili Edebiyatı" yazmaktır. Çünkü tarihimizi bölmemiz doğru değil, Türk tarihini bütün olarak ele almamız gerekir. Biz sadece Anadolu tarihini, sizler de sadece Türkistan tarihini yazarsanız bölünmüş olur. Sizler sadece Orta Asya Türkçesini, bizler de sadece Anadolu Türkçesini yazarsak o da bir anlam ifade etmez. Bunların hepsini bütün düşünmemiz lazım.” dedi.
     Bu buluşmanın hem El Farabi Kazak Milli Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi’nin buluşması hem de iki halkın buluşması olduğunu ifade eden El Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ulbala ALZHANBAYEVA: “Bizler Türkiye’yi Kastamonu’ya gelerek yeniden keşfettik. Türkiye’nin dünyaca ünlü yerleri var; ama biz gerçek Türkiye’nin Kastamonu olduğunu gördük. Çünkü buranın ve insanlarının ruhu var ve bu ruhu hissedebiliyorsunuz. Bunlar bizde büyük bir etki bıraktı. Türkiye’nin en büyük değeri dağlarından, taşlarından çok insanlarıdır.” dedi.
     Ziyaretin sonunda El Farabi Kazak Milli Üniversitesi öğretim üyeleri Rektör AYDIN’a Kazakistan’ın milli kıyafeti olan çapanı giydirdi ve hediyelerini takdim etti. Rektör AYDIN'ın da Kastamonu Üniversitesi'nin hediyelerini konuklara takdim etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle ziyaret sona erdi.

Kaynak: Kastamonu Üniversitesi