TBMM Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Komisyonu Raporu’nun Türkiye’nin Bu Alandaki  Son 100 Yılın Üç Uyurları Olan Devlet-Hükümet, Üniversite, Birey-Toplum Öznelerini Uyandırmasını Temenni Ediyoruz…

·         TBMM Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Raporu Türkiye’de üstün yetenekleri öldüren bir eğitim sisteminin uygulanmakta olduğunu belgeliyor

·         Türkiye, ileri öğrenme ortamlarından yoksun olan bir ülke durumunda

·         Çocuk Vakfı, Türkiye Yetenekleri Geliştirme Kurumu’nun kurulmasını öneriyor

     5 Nisan 2012 tarihinde çalışmaya başlayan TBMM Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulun Meclis Araştırması Komisyonu’nun hazırladığı 471 sayfalık rapor açıklandı ve kitap olarak yayımlandı. (www.tbmm.gov.tr)

     Türkiye’de üstün yetenekli çocuklarla ilgili ilk kez hazırlanan TBMM Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Raporu nedeniyle Araştırma Komisyonu Başkan ve Üyelerine ve Komisyonunun kurulmasından sonuçlanması sürecine kadar destek verenlere teşekkür ederiz.

     Çocuk Vakfı’nın TBMM Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma  Komisyonu Raporu ile ilgili açıklamasını sunuyoruz:

     TBMM  Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Komisyonu Raporu, Türkiye’de üstün yetenekli çocukların belirlenmesinin ve eğitiminin ertelenerek sarmala dönüştüğünü ilk kez kapsamlı bir şekilde  ortaya koymuştur. Rapora göre, dünyanın beyin göçü evresinden beyin dolaşımı evresine geçtiği bir dönemde, Türkiye, yetenekleri dikkate almayan bir eğitim sistemi uygulamaktadır.

     Türkiye, üstün yetenekli bireylerin eğitimine ve istihdamına yönelik ülke ölçekli politika, çoklu eğitim model ve uygulamaları, insan kaynağının yetiştirilmesi, bireyin, ailenin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak alt yapıdan yoksun bir ülke durumundadır.

     TBMM Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Komisyonu Raporu, 15 Ocak 2013 tarihinde Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından onaylanan ve Bakanlar Kurulu kararı için Millî Eğitim Bakanlığı’nca Başbakanlığa gönderilen ‘’Özel Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2013-2017’’ belgesinin, Türkiye’nin ihtiyacını karşılayamayacak vasat bir faaliyet planı olduğunu tescil etmiştir. Bu konuda Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdığımız 10 Nisan 2013 tarihli mektuptaki gerekçelerin taşıdığı önemi bir kez daha hatırlatmak isteriz.

     TBMM Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Komisyonu Raporu’nun ortaya çıkardığı bir diğer sonuç ise, özerk yapıda bir kurumun kurulmasının önerilmiş olmasıdır. Her yaştan bireyin yeteneklerinin belirlenmesi, geliştirilmesi, ülke yararına verimli hale getirilmesi için bilimin ışığında gerekli strateji ve politikaları tespit etmek, araştırma-geliştirme ve uygulamaları özendirmek, gerekli alt yapı ve araçlarının oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak, ülkemizde yeteneklerin geliştirilmesi kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetleri yürütmek amacıyla Türkiye Yetenekleri Geliştirme Kurumu’nun kurulması için tekrar çağrıda bulunuyoruz.

     Çocuk Vakfı’nın, “üstün zekâlı ve yetenekli” çocuklar için savunduğu görüş kısaca şudur: Her çocuk erken çocukluk döneminden başlamak üzere büyüme, gelişme ve yeteneğini geliştirme hakkına sahiptir. Eğitim sistemi mevcut yapısıyla zekâ ve yeteneklerin öğrenme hızı ve öğrenmeye hazır bulunuşluğuna dikkat edilmeksizin farklı yetenekleri sıradanlaştırmaktadır. Türkiye’de her yaştan zekâ ve yeteneğin gerektiği biçimde değerlendirilmesinde mevcut yapısıyla yalnızca Millî Eğitim Bakanlığı’nın yer alması da önemli bir problem alanıdır. Türkiye’nin çoklu ‘’ileri düzey öğrenme ortamları’’ modellerine dayalı bir sisteme ihtiyacı vardır.  Bunun için de öncelikle müfredatın gerektiği biçimde değerlendirilmesinde yetenekleri geliştiren bir muhtevada ve kökten düzenlenmesi gerekmektedir.

      TBMM Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Komisyonu Raporu’nun, bu alandaki son  100 yılın üç uyurları olan Devlet-Hükümet, üniversite, birey-toplum öznelerini uyandırmasını temenni ediyoruz.

 

İLETİŞİM

Çocuk Vakfı Zafer Sokağı No 17

34371  Nişantaşı-İstanbul

Telefon 0 (212) 240 41 96- 240 23 83

Belgegeçer 0 (212) 230 01 25

www.cocukvakfi.org.tr

( Üstün Yetenekli Çocuklar Araştırma Merkezi Bölümü (ÜYÇAM) )

bilgi@cocukvakfi.org.tr

www.ustunyeteneklicocuk.org

ustunyetenek@cocukvakfi.org.tr